BMW Serii 1: Wyświetlanie zapisanych komunikatów Check-Control

BMW Serii 1 –> Obsługa –> Wszystko pod kontrolą –> Check-Control –> Wyświetlanie zapisanych komunikatów Check-Control

Wyświetlanie zapisanych komunikatów Check-Control


1. Przycisk 1 w dźwigni kierunkowskazu naciskać w górę lub w dół, póki na wyświetlaczu nie pojawi się odpowiedni symbol oraz komunikat "CHECK".

2. Nacisnąć przycisk 2.

Jeśli nie występuje żaden komunikat Check-Control, wówczas taki stan zostanie oznaczony jako "CHECK OK". W razie istnienia w pamięci komunikatu Check- Control wskazywana jest odpowiednia lampka.

3. Nacisnąć przycisk 1, aby wyświetlić ewentualne dalsze komunikaty.

4. Nacisnąć przycisk 2.

Wyświetlone zostaną z powrotem temperatura zewnętrzna i godzina.

  Wygaszanie komunikatów Check- Control

  Nacisnąć przycisk na dźwigni kierunkowskazu. Niektóre komunikaty Check-Control są wyświetlane tak długo, aż dane zakł&oacut ...

  Technika zwiększająca komfort jazdy i bezpieczeństwo

  Wyposażenie samochodu W niniejszym rozdziale opisane są wszystkie modele samochodów oraz wszystkie wyposażenia seryjne, krajowe a także seryjne, kt&o ...

  Zobacz tez:

  Zakładanie głowicy kulistej
  Podczas zakładania nie należy trzymać dłoni w okolicy pokrętła, w przeciwnym razie wskutek ewentualnego zakleszczenia dłoni może dojść do zranienia. 1. Ściągnąć w dół zaślepkę mocowania i przechować ...

  Hamulec postojowy
  Informacje ogólne Symbol ostrzegawczy na tablicy rozdzielczej i naklejka ostrzegająca o niebezpieczeństwie przygniecenia. Dźwignia hamulca ręcznego znajduje się pomiędzy przednimi fotelami. OSTRZEŻENIE Podczas zaciągania i zwalniani ...

  Mocowanie ładunku
  Wersja TIPO 5DOOR W każdym narożniku bagażnika do dyspozycji są cztery zaczepy (dwa z przodu 1 i dwa z tyłu 2  ), do umocowania linek stosowanych dla zapewnienia trwałego utrzymania przewożonego ładunku. Wersja TIPO STATION WAGON W bagażn ...

  Categorie