BMW Serii 1: Wrazie uszkodzenia opony

Normalne ogumienie

1. Rozpoznać uszkodzoną oponę.

W tym celu skontrolować ciśnienie powietrza we wszystkich czterech oponach.

Można do tego celu wykorzystać wskaźnik ciśnienia w oponach systemu Mobility, patrz strona 164.

Jeśli ciśnienie powietrza we wszystkich czterech oponach jest właściwe, to prawdopodobnie nie zainicjowano wskaźnika spadku ciśnienia w oponach.

Wówczas należy zainicjować układ.

Gdyby nie udało się zidentyfikować uszkodzonego koła, należy skontaktować się z Serwisem.

2. Usunąć uszkodzenie opony za pomocą systemu Mobility, patrz strona 185.

Ogumienie zdatne do jazdy po uszkodzeniu

Możliwa jest dalsza jazda z uszkodzoną oponą z prędkością do maks. 80 km/h.

W przypadku dalszej jazdy z uszkodzoną oponą:

1. Unikać gwałtownych ruchów kierownicą i silnego hamowania.

2. Nie przekraczać prędkości 80 km/h.

3. Przy najbliższej okazji skontrolować ciśnienie powietrza we wszystkich czterech oponach.

Jeśli ciśnienie powietrza we wszystkich czterech oponach jest właściwe, to prawdopodobnie nie zainicjowano wskaźnika spadku ciśnienia w oponach.

Wówczas należy zainicjować układ.

Odcinek dalszej jazdy w przypadku całkowitej utraty ciśnienia w oponach: Odcinek możliwy do pokonania z uszkodzoną oponą zależy od poziomu załadowania i obciążenia pojazdu podczas jazdy.

Wprzypadku średniego obciążenia droga możliwa do pokonania wynosi ok. 80 km.

W przypadku jazdy z uszkodzonymi oponami zmieniają się właściwości jezdne samochodu, np. szybsze zarzucanie tyłu pojazdu przy hamowaniu, wydłużona droga hamowania lub zmienione właściwości układu kierowniczego. Dostosować sposób jazdy do sytuacji. Unikać nagłych skrętów lub też jazdy po przeszkodach, jak krawężniki, wyboje itp.

Ponieważ możliwy do przejechania odcinek zależy w dużym stopniu od obciążenia pojazdu podczas jazdy, może on być w zależności od prędkości, właściwości nawierzchni, temperatury zewnętrznej i ładunku krótszy lub też - w przypadku ostrożnej jazdy - dłuższy.

Należy jechać ostrożnie nie przekraczając prędkości 80 km/h.

Wprzypadku utraty ciśnienia w oponach zmieniają się właściwości jezdne samochodu, np. zmniejszona stabilność przy hamowaniu, wydłużona droga hamowania i zmienione właściwości układu kierowniczego

Szczególnie ciężkie przyczepy mogą spowodować jazdę 'wężykiem'. Dlatego nie należy jechać szybciej niż 60 km/h, inaczej może dojść do wypadku

Drgania lub głośne szumy podczas jazdy mogą oznaczać całkowity defekt wcześniej uszkodzonej opony. Należy zmniejszyć prędkość jazdy i jak najszybciej zatrzymać się, w przeciwnym razie mogą oderwać się części opony, co może prowadzić do wypadku. Nie wolno jechać dalej, lecz należy skontaktować się z Serwisem.

  Sygnalizowanie uszkodzenia opony

  Lampka ostrzegawcza zapala się na czerwono. Dodatkowo rozlega się sygnał akustyczny. Doszło do uszkodzenia opony lub dużej utraty ciśnienia. 1. ...

  Aktywny układ kierowniczy w przypadku 6-cylindrowych silników

  ...

  Zobacz tez:

  Alarmy
  W zależności od ryzyka zderzenia wykrytego przez system i wybranego progu alarmu może włączać się kilka poziomów alarmu: Poziom 1: alarm wizualny (pomarańczowy) sygnalizujący, że pojazd poprzedzający jest bardzo blisko. Wyświet ...

  Sterowanie przy kierownicy
  1. Wybór trybu regulatora. 2. Zmniejszenie wartości albo natychmiastowe przyjęcie prędkości zadanej. 3. Zwiększenie wartości albo natychmiastowe przyjęcie prędkości zadanej. 4. Pauza / wznowienie regulacji. 5. Wyświetlenie li ...

  Ogranicznik prędkości (speed limiter)
  OPIS Jest to urządzenie, które umożliwia ograniczenie prędkości samochodu do wartości, które kierowca może sam zaprogramować. Zaprogramowanie prędkości maksymalnej możliwe jest zarówno, gdy samochód stoi jak i w&o ...

  Categorie