BMW Serii 1: Sygnalizowanie uszkodzenia opony

Lampka ostrzegawcza zapala się
na czerwono. Dodatkowo rozlega się sygnał akustyczny. Doszło do uszkodzenia opony lub dużej utraty ciśnienia.

1. Należy zmniejszyć prędkość i ostrożnie się zatrzymać. Unikać gwałtownych ruchów kierownicą i silnego hamowania.

2. Należy sprawdzić, czy Państwa samochód wyposażony jest w normalne ogumienie czy w ogumienie zdatne do jazdy po uszkodzeniu.

Ogumienie, tzw. typu 'Runflat', zdatne do jazdy po uszkodzeniu, patrz strona 162, można rozpoznać po okrągłym symbolu z literami RSC na bocznej ściance opony.

Jeśli samochód nie jest wyposażony w ogumienie zdatne do jazdy po uszkodzeniu, należy zaniechać dalszej jazdy, gdyż kontynuowanie jej z uszkodzoną oponą, może prowadzić do ciężkiego wypadku.< W przypadku komunikatu o uszkodzeniu opony uruchamiany jest w razie potrzeby układ przeciwpoślizgowy DSC.

  Ograniczenia działania układu

  Wskaźnik spadku ciśnienia w oponach nie uprzedza o ciężkim nagłym uszkodzeniu opony na skutek czynników zewnętrznych Układ nie rozpozn ...

  Wrazie uszkodzenia opony

  Normalne ogumienie 1. Rozpoznać uszkodzoną oponę. W tym celu skontrolować ciśnienie powietrza we wszystkich czterech oponach. Można do tego ce ...

  Zobacz tez:

  Schowek za dźwignią skrzyni biegów
  Jeżeli samochód nie posiada przycisków systemu wspomagającego parkowanie ani systemu BLIS (patrz str. 194 i 196), to miejsce to można wykorzystać jako schowek. OSTRZEŻENIE Przedmioty umieszczone w schowkach nie mogą blokować d% ...

  Symbole na obudowie akumulatora
  Stosować okulary ochronne. Szczegółowe informacje w instrukcji obsługi samochodu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zawiera żrący kwas. Nie zbliża& ...

  Funkcja wentylacji przy "włączonej stacyjce"
  Po włączeniu stacyjki można korzystać z systemu wentylacji i uzyskać dostęp do menu "Klimatyzacja", aby regulować natężenie nawiewu powietrza i rozprowadzanie powietrza w kabinie. Funkcja ta jest dostępna przez kilka minut w zale ...

  Categorie