BMW Serii 1: Ustawianie głośności zależnej od prędkości

BMW Serii 1 –> Rozrywka –> Radio Business –> Ustawienie głośności –> Ustawianie głośności zależnej od prędkości

Regulacja głośności zależna od prędkości zwiększa automatycznie poziom głośności wraz ze wzrostem prędkości. Można ustawić różne stopnie przyrostu głośności.

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk 
, dopóki nie zostanie wyświetlone jedno z dwóch wskazań.

"REG ON" lub "REG OFF" 2. Naciskać przycisk   , dopóki
nie zostanie wyświetlona następująca informacja.

"SPEED VOL" 3. Naciskać przycisk , aby ustawić
żądany poziom głośności zależnej od prędkości.

  Ustawianie głośności dla PDC i sygnału dźwiękowego

  Głośność sygnałów PDC i sygnału dźwiękowego można zwiększać i zmniejszać w stosunku do głośności ...

  Reset ustawień

  Następujące funkcje resetowane są zawsze wspólnie: Głośność odbioru komunikatów informacji drogowych: Na poziom 0 Gł ...

  Zobacz tez:

  Dostosowanie siedzeń pasażerów do użycia fotelików ISOFIX
  X Pozycja ISOFIX niedostosowana do systemów ochronnych dla dzieci ISOFIX dla tej kategorii wagowej i/lub wymiarów. IL Dostosowana do systemów mocowania fotelików dla dzieci ISOFIX kategorii "Specjalnej do danego pojazdu", "Ograniczonej" lub "Pół-un ...

  Usterka działania
  Miganie kresek sygnalizuje usterkę regulatora. Przeprowadzić kontrolę w ASO sieci PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym. Jeżeli regulator prędkości jest włączony, należy uważać przy naciskaniu na jeden z przycisków zmiany zap ...

  Dostęp do akumulatora
  Akumulator znajduje się pod pokrywą silnika. W celu uzyskania dostępu do akumulatora należy: otworzyć pokrywę za pomocą wewnętrznej dźwigni, a następnie z zewnątrz, zamocować podpórkę pokrywy silnika, zdją& ...

  Categorie