BMW Serii 1: Ustawianie głośności zależnej od prędkości

BMW Serii 1 –> Rozrywka –> Radio Business –> Ustawienie głośności –> Ustawianie głośności zależnej od prędkości

Regulacja głośności zależna od prędkości zwiększa automatycznie poziom głośności wraz ze wzrostem prędkości. Można ustawić różne stopnie przyrostu głośności.

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk 
, dopóki nie zostanie wyświetlone jedno z dwóch wskazań.

"REG ON" lub "REG OFF" 2. Naciskać przycisk   , dopóki
nie zostanie wyświetlona następująca informacja.

"SPEED VOL" 3. Naciskać przycisk , aby ustawić
żądany poziom głośności zależnej od prędkości.

  Ustawianie głośności dla PDC i sygnału dźwiękowego

  Głośność sygnałów PDC i sygnału dźwiękowego można zwiększać i zmniejszać w stosunku do głośności ...

  Reset ustawień

  Następujące funkcje resetowane są zawsze wspólnie: Głośność odbioru komunikatów informacji drogowych: Na poziom 0 Gł ...

  Zobacz tez:

  Gniazdo elektryczne
  Gniazdo elektryczne 12 V Gniazdo elektryczne i zapalniczka. Gniazdo elektryczne może być wykorzystywane przez różne urządzenia przystosowane do napięcia 12 V, np. ekrany TV, odtwarzacze muzyczne i telefony komórkowe. Gniazdo elektryczne jest pod na ...

  Elektroniczny układ klimatyzacji, ECC
  Panel przycisków sterujących AUTO Dmuchawa Recyrkulacja/System oczyszczania powietrza Usuwanie szronu Dystrybucja powietrza AC ON/OFF - Włączanie/wyłączanie klimatyzacji Podgrzewanie lewego przedniego fotela Podgrzewanie prawego przedniego fotela ...

  Twarda osłona bagażu
  Zamocowanie osłony bagażu  Przed umieszczeniem osłony w bagażniku odciągnąć wszystkie cztery zaczepy, odsuwając przyciski blokujące do tylnego położenia. Zaczepy zatrzymają się w położeniu odciągni&# ...

  Categorie