BMW Serii 1: Radio

Radio w tym samochodzie przeznaczone jest do odbioru fal z zakresu FM i AM.

Słuchanie radia

1. Włączyć radio, patrz strona 125.

2. W razie potrzeby nacisnąć przycisk .


3.
Nacisnąć przycisk.

4.
Naciskać odpowiedni przycisk, dopóki nie zostanie ustawiony żądany zakres fal.

 • AM: MW/MWA
 • FM: FM1/FM2 i FMA

Wybór stacji

Ustawienie zostanie zapisane dla używanego w danej chwili pilota.

Następna stacja

Nacisnąć przycisk  .


Wybrana zostanie następna odbierana stacja.

Komunikaty informacji drogowych, TP włączone, patrz strona 129: wybrana zostanie następna stacja nadająca komunikaty informacji drogowych.

Ręczny wybór stacji za pomocą częstotliwości

1. Nacisnąć przycisk  .


2. Nacisnąć odpowiedni przycisk funkcyjny, aby wprowadzić żądaną częstotliwość.

Lub za pomocą prawego pokrętła:

1. Nacisnąć przycisk .


2. Obracać prawe pokrętło, dopóki nie zostanie wybrana żądana częstotliwość.

Automatyczna aktualizacja najlepiej odbieranej stacji

W zakresach poziomu zapisu FMA i MWA stacje zapisywane są automatycznie w kolejności od najlepiej odbieranej. Jeśli funkcja AUTOSTORE nie będzie wykorzystywana, na poziomach zapisu FMA oraz MWA można zapisać po sześć stacji swojego wyboru.

Stacje FM

Nacisnąć i przytrzymać przycisk,
dopóki nie zostanie wyświetlona następująca informacja.

"AUTOSTORE" Zanim stacje zostaną zapisane w pamięci i będzie można słuchać jednej z nich, może upłynąć kilka sekund.

Jeśli włączone są komunikaty informacji drogowych, patrz strona 129: wybrane zostaną stacje nadające komunikaty informacji drogowych.

Stacje MW

 1. Naciskać przycisk, dopóki
  nie zostanie ustawiony żądany poziom zapisu MWA.
 2. Nacisnąć i przytrzymać
  przycisk, dopóki nie zostanie wyświetlona następująca informacja.

"AUTOSTORE"

Zanim stacje zostaną zapisane w pamięci i będzie można słuchać jednej z nich, może upłynąć kilka sekund.

Próbne słuchanie i wybieranie stacji

Nacisnąć przycisk. Wszystkie
odbierane stacje są przez krótki czas odtwarzane.

Przerywanie funkcji i wybór stacji:

Nacisnąć przycisk.


Zapisywanie i wywoływanie stacji

Miejsca w pamięci

W tym modelu radia można zapisać 30 stacji:

 • FM1, FM2, MW: po sześć stacji.
 • FMA, MWA: sześć najlepiej odbieranych stacji automatycznie lub sześć stacji ręcznie.

Zapis stacji

 1. Naciskać odpowiedni
  przycisk, dopóki nie zostanie ustawiony żądany zakres częstotliwości.
 2. Wybrać stację.

Przytrzymać żądany
przycisk tak długo, aby po krótkiej przerwie przerwie z powrotem słychać było stację.

Poziom zapisu i wybrany przycisk wyświetlone zostaną na wyświetlaczu.

Wywoływanie zapamiętanych stacji

 1. Naciskać odpowiedni przycisk,
  dopóki nie zostanie ustawiony żądany zakres fal.
 2. Nacisnąć wybrany
  przycisk.

  Za pomocą prawego pokrętła: Obracać prawe pokrętło, dopóki nie zostanie wybrana żądana stacja.

Komunikaty informacji drogowych

W przypadku włączonej funkcji, odtwarzane stacje FM będą nadawały komunikaty drogowe.

Odtwarzanie z innych źródeł audio przerywane jest na czas nadawania komunikatów drogowych.

Włączanie/wyłączanie komunikatów informacji drogowych

Nacisnąć przycisk.


Ustawianie głośności odbioru komunikatów informacji drogowych, patrz strona 125.

Wskaźniki

Poniższe ustawienie komunikatów drogowych wyświetlane jest w górnej części wyświetlacza za nazwą stacji lub częstotliwością.

 • "TP": ustawiona stacja nadaje komunikaty drogowe.
 • Brak wskazania za nazwą stacji lub wskazaniem częstotliwości: ustawiona stacja nie nadaje żadnych komunikatów dla kierowców.

W dolnej części wyświetlacza wyświetlane jest poniższe ustawienie komunikatów drogowych.

 • "TP"  : włączona
  możliwość odbioru komunikatów informacji drogowych
 • "TP": możliwość odbioru komunikatów informacji drogowych jest wyłączona, ustawiona stacja nadaje jednak komunikaty dla kierowców.
 • "TP" miga: możliwość
  odbioru komunikatów informacji drogowych jest włączona, odbierana stacja nie jest jednak stacją nadającą komunikaty informacji drogowych lub komunikaty te nie mogą być odbierane.

RDS - Radio Data System

RDS przekazuje w zakresie fal FM dodatkowe informacje, n.p. nazwy stacji radiowych lub też ew. wiadomości tekstowe. W przypadku stacji nadających na kilku częstotliwościach, w razie potrzeby następuje automatyczne przełączenie na najlepiej odbieraną częstotliwość.

Niektóre stacje za pośrednictwem RDS informują o typie odbieranego programu, PTY.

Informacja ta jest przez krótki czas wyświetlana po wybraniu stacji, np. wiadomości, NEWS. Za pomocą funkcji PTY możliwe jest również wyświetlanie informacji o wypadkach, np.

"ALARM". Informacje odtwarzane są przez głośniki.

Włączanie/wyłączanie RDS

 1. Nacisnąć przycisk.

 2. Nacisnąć przycisk.

Wyłączenie funkcji RDS powoduje również wyłączenie funkcji PTY oraz REGION.

Włączanie/wyłącznie wskazania typu programu

 1. Nacisnąć przycisk.

 2. Nacisnąć przycisk.

Programy regionalne

W zakresie częstotliwości FM niektóre stacje nadają przez cały dzień lub w określonych godzinach programy regionalne.

Gdy funkcja ta jest aktywna a stacja przełączy się na program regionalny, urządzenie będzie odbierać nadal wybrany program regionalny.

 1. Nacisnąć przycisk.

 2. Nacisnąć przycisk.

Programy regionalne włączone.


  Godzina

  Przy wyłączonym zapłonie lub gotowości radia, godzinę można wyświetlić na czas kilku sekund. Wyświetlanie godziny Nacisnąć ...

  Radio cyfrowe, DAB

  Dzięki cyfrowemu radiu dostępne są dodatkowe stacje, które nadawane są w wysokiej jakości dźwięku. Wiele stacji łączonych jes ...

  Zobacz tez:

  Radio Business
  Wyposażenie samochodu W niniejszym rozdziale opisane są wszystkie modele samochodów oraz wszystkie wyposażenia seryjne, krajowe a także seryjne, które oferowane są dla danej serii samochodów. Z tego powodu opisane zostały również t ...

  Wkładanie/wyjmowanie adaptera Snap-In
  1. Nacisnąć przycisk 1 i wyjąć osłonkę. 2. Wsunąć od przodu adapter Snap-In, strzałka 1 i docisnąć w dół, strzałka 2, do momentu zatrzaśnięcia. 3. Aby wyjąć adapter Snap-In, nacisnąć pr ...

  Zwalnianie ręczne
  Przy włączonym zapłonie lub pracującym silniku, aby wyłączyć hamulec postojowy: nacisnąć pedał hamulca, nacisnąć krótko dźwigienkę. Całkowite zwolnienie hamulca postojowego potwierdza zgaśnięcie ko ...

  Categorie