Fiat Tipo: Włączanie/wyłączanie systemu

Fiat Tipo –> Multimedia –> Uconnect 7" HD LIVE - uconnect 7" HD Nav LIVE –> Włączanie/wyłączanie systemu

System ten włącza się/wyłącza poprzez naciśnięcie przycisku/pokrętła .


Aby zwiększyć poziom głośności, należy obrócić przyciskiem/pokrętłem w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, natomiast aby zmniejszyć poziom głośności, należy obrócić przyciskiem/pokrętłem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Pokrętło do elektronicznej regulacji poziomu głośności obraca się stale (360) w obu kierunkach, bez zatrzymywania się.

TRYB RADIO

Po wybraniu żądanej stacji radiowej na wyświetlaczu pojawią się następujące informacje: W części górnej: wykaz zaprogramowanych stacji radiowych (preset), wyświetlana jest aktualnie słuchana stacja.

W części środkowej: wyświetlanie nazwy słuchanej stacji radiowej.

W części bocznej lewej: wyświetlanie przycisków graficznych "AM", "FM", "DAB" (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano), aby wybrać żądane pasmo częstotliwości (przycisk graficzny właściwy dla wybranego pasma jest podświetlony); W części dolnej prawej: wyświetlane są następujące przyciski graficzne:

 • "Info": dodatkowe informacje o słuchanym źródle;
 • "Mapa": wyświetlanie mapy nawigacji (tylko w przypadku wersji Uconnect 7" HD Nav LIVE).

W części dolnej: wyświetlane są następujące przyciski graficzne:

 • "Przeglądaj": lista dostępnych stacji radiowych;
 • /
  : wybór następnej/ poprzedniej stacji radiowej;
 • "Nastaw" : ręczne dostrajanie stacji radiowych;
 • "Audio": dostęp do ekranu ustawień dźwięku.

Menu Audio

Aby wejść do menu "Audio", należy nacisnąć przycisk graficzny "Audio" w dolnej części wyświetlacza.

Za pośrednictwem menu "Audio" można dokonać następujących ustawień:

 • "Balans i wzmocnienie" (ustawienie balansu dźwięku strona prawa/lewa oraz przód/tył);
 • "Equalizer" (zależnie od wyposażenia);
 • "Głośność / Prędkość" (automatyczna kontrola poziomu głośności w zależności od prędkości samochodu);
 • "Głośność" (zależnie od wyposażenia);
 • "Wyrównanie głośności AUX" (funkcja aktywna tylko w przypadku podłączonego urządzenia AUX);
 • "Automatyczne odtwarzanie";
 • "Automat. włączenie radia".

  Elementy sterowania na panelu przednim

  TABELA PODSUMOWUJĄCA ELEMENTY STEROWANIA NA PANELU PRZEDNIM TABELA PODSUMOWUJĄCA PRZYCISKI GRAFICZNE NA WYŚWIETLACZU (*) Tylko wersje Uconnect7" H ...

  Tryb multimedia

  Aby wybrać żądane źródło audio, należy nacisnąć przycisk graficzny "Media", a do wyboru są następujące źr&oacu ...

  Zobacz tez:

  Montaż systemów zabezpieczenia dzieci
  Foteliki dla dzieci, dla każdej grupy wiekowej i wagowej dzieci, są do nabycia w Serwisie. Należy przestrzegać wskazań producenta systemów zabezpieczenia dzieci dotyczących ich doboru, montażu i użytkowania, gdyż niewłaściwy monta ...

  Wersja bez systemu start&stop
  W celu naładowania akumulatora należy: odłączyć zacisk od bieguna ujemnego akumulatora; połączyć bieguny akumulatora z przewodami ładowarki, przestrzegając biegunowości; włączyć ładowarkę; po zakońc ...

  Prawidłowo ustawiony zagłówek
  Prawidłowo ustawiony zagłówek w razie wypadku zmniejsza ryzyko uszkodzeń kręgosłupa szyjnego. Należy odpowiednio ustawić zagłówki na wszystkich zajętych przez pasażerów miejscach, w przeciwnym razie w czasie wypadku istni ...

  Categorie