BMW Serii 1: Radio

BMW Serii 1 –> Rozrywka –> Radio Business –> Radio

Radio w tym samochodzie przeznaczone jest do odbioru fal z zakresu FM i AM.

Słuchanie radia

1. Włączyć radio, patrz strona 118.

2. Naciskać przycisk , dopóki nie
zostanie ustawiony żądany zakres fal.

 • AM: MW/MWA
 • FM: FM1/FM2 i FMA

Wybór stacji

Ustawienie zostanie zapisane dla używanego w danej chwili pilota.

Następna stacja

Nacisnąć przycisk  .


Wybrana zostanie następna odbierana stacja.

Komunikaty informacji drogowych, TP włączone, patrz strona 121: wybrana zostanie następna stacja nadająca komunikaty informacji drogowych.

Ręczny wybór stacji za pomocą częstotliwości

1. Nacisnąć przycisk  .


"m": obok częstotliwości stacji lub nazwy stacji wyświetlany będzie symbol.

2. Nacisnąć lub przytrzymać wciśnięty przycisk .


Automatyczny zapis najlepiej odbieranej stacji

Stacje FM

Przytrzymać wciśnięty przycisk ,
dopóki nie zostanie wyświetlona następująca informacja.

"AUTOSTORE" Ustawianie stacji może potrwać kilka sekund.

Stacje MW

1. Naciskać przycisk , dopóki
nie zostanie ustawiony żądany poziom zapisu MWA.

2. Przytrzymać wciśnięty przycisk ,
dopóki nie zostanie wyświetlona następująca informacja.

Ustawiona zostanie stacja zapisana pod przyciskiem stacji 1.

Jeśli funkcja AUTOSTORE nie będzie wykorzystywana, na poziomach zapisu FMA lub MWA można zapisać po sześć stacji swojego wyboru.

Próbne słuchanie i wybieranie stacji

Wszystkie odbierane stacje mogą być przez krótki czas odtwarzane.

Nacisnąć przycisk .


"SC": obok częstotliwości stacji lub nazwy stacji wyświetlany będzie symbol.

Przerywanie funkcji i wybór stacji: Nacisnąć przycisk .


Zapisywanie i wywoływanie stacji

Miejsca w pamięci

W tym modelu radia można zapisać 30 stacji:

 • FM1, FM2, MW: po sześć stacji.
 • FMA, MWA: sześć najlepiej odbieranych stacji automatycznie lub sześć stacji ręcznie.

Zapis stacji

1. Naciskać przycisk , dopóki
nie zostanie ustawiony żądany zakres częstotliwości.

2. Wybrać stację.

3. Przytrzymać żądany przycisk
tak długo, aby po krótkiej przerwie z powrotem słychać było stację.

Poziom zapisu i wybrany przycisk wyświetlone zostaną na wyświetlaczu z lewej strony.

Wywoływanie zapamiętanych stacji

1. Naciskać przycisk , dopóki
nie zostanie ustawiony żądany zakres fal.

2. Nacisnąć wybrany przycisk .


Komunikaty informacji drogowych

Komunikaty informacji drogowych można odbierać również, słuchając płyty CD lub korzystając z zewnętrznego urządzenia audio.

W tym celu włączona musi zostać funkcja TP, Traffic Program.

Włączanie/wyłączanie komunikatów informacji drogowych

Naciskać przycisk  , dopóki
nie zostanie wyświetlone jedno z dwóch wskazań.

"TP ON" lub "TP OFF" Ustawianie głośności odbioru komunikatów informacji drogowych, patrz strona 118.

Wskaźniki

Ustawienie dla komunikatów drogowych wyświetlane jest za nazwą stacji lub wskazaniem częstotliwości.

 • "TP": włączona możliwość odbioru komunikatów informacji drogowych.
 • "T": możliwość odbioru komunikatów informacji drogowych jest wyłączona, ustawiona stacja nadaje jednak komunikaty dla kierowców.
 • "TP" miga: możliwość odbioru komunikatów informacji drogowych jest włączona, odbierana stacja nie jest jednak stacją nadającą komunikaty informacji drogowych lub komunikaty te nie mogą być odbierane.
 • Brak wskazania: możliwość odbioru komunikatów informacji drogowych jest wyłączona, ustawiona stacja nie nadaje żadnych komunikaty dla kierowców.

RDS - Radio Data System

RDS przekazuje w zakresie fal FM dodatkowe informacje, n.p. nazwy stacji radiowych lub też ew. wiadomości tekstowe. W przypadku stacji nadających na kilku częstotliwościach, w razie potrzeby następuje automatyczne przełączenie na najlepiej odbieraną częstotliwość.

Niektóre stacje za pośrednictwem RDS informują o typie odbieranego programu, PTY.

Informacja ta jest przez krótki czas wyświetlana po wybraniu stacji, np. wiadomości, NEWS. Za pomocą funkcji PTY możliwe jest również wyświetlanie informacji o wypadkach, np.

"ALARM".

Włączanie/wyłączanie RDS

Nacisnąć przycisk .


"RDS ON" lub "RDS OFF" Na wyświetlaczu widoczne będzie przez chwilę jedno z dwóch wskazań. Na zakończenie wyświetlana jest nazwa aktualnie słuchanej stacji, jeśli nadaje ona informacje RDS.

Włączanie/wyłączanie PTY

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk , dopóki
nie zostanie wyświetlone jedno z dwóch wskazań.

"REG ON" lub "REG OFF" 2. Naciskać przycisk  , dopóki
nie zostanie wyświetlone jedno z dwóch wskazań.

"PTY AUTO" lub "PTY OFF" 3. Nacisnąć przycisk  .


 • "PTY AUTO": funkcja PTY włączona
 • "PTY OFF": funkcja PTY wyłączona

Przy każdej zmianie stacji lub gdy stacja przełączy na inny typ programu, odpowiednia informacja wyświetlana jest automatycznie przez krótki czas na wyświetlaczu.

Programy regionalne

W zakresie częstotliwości FM niektóre stacje nadają przez cały dzień lub w określonych godzinach programy regionalne.

Gdy funkcja ta jest aktywna a stacja przełączy się na program regionalny, urządzenie będzie odbierać nadal wybrany program regionalny.

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk , dopóki
nie zostanie wyświetlone jedno z dwóch wskazań.

"REG ON" lub "REG OFF" 2. Nacisnąć przycisk  .


> "REG ON": programy regionalne włączone > "REG OFF": programy regionalne wyłączone

  Ustawianie dźwięku

  Możliwy jest wybór następujących ustawień: Bass: regulacja tonów niskich Treble: regulacja tonów wysokich Fader: rozkład g ...

  Odtwarzacz CD

  ...

  Zobacz tez:

  Zasada działania
  PDC ma za zadanie ułatwić parkowanie samochodu. Sygnały dźwiękowe sygnalizują zbliżanie się do jakiegoś obiektu przed lub za samochodem. Do pomiaru służą cztery czujniki ultradźwiękowe rozmieszczone w obu zderzakach. W prz ...

  Światła przeciwmgielne
  UWAGA Przepisy dotyczące używania świateł przeciwmgielnych w różnych krajach mogą być odmienne. Przednie światła przeciwmgielne* Przednie światła przeciwmgielne można włączyć wraz ze świat& ...

  Usterka działania
  Przy włączonym zapłonie na wyświetlaczu w zestawie wskaźników wyświetli się komunikat sygnalizujący usterkę skrzyni biegów. W takim wypadku skrzynia biegów przechodzi na tryb awaryjny i blokuje się na 3. biegu. Powoduje ...

  Categorie