BMW Serii 1: Ustawianie dźwięku

BMW Serii 1 –> Rozrywka –> Radio Business –> Ustawianie dźwięku

Możliwy jest wybór następujących ustawień:

 • Bass: regulacja tonów niskich
 • Treble: regulacja tonów wysokich
 • Fader: rozkład głośności przód/tył
 • Balance: balans głośności lewo/prawo

Po zmianie źródła dźwięku, ustawienia pozostają niezmienione.

Ustawienia dla tonów niskich i wysokich zapisywane są dla używanego w danej chwili pilota.

Ustawianie tonów niskich, wysokich i rozkładu głośności

1. Naciskać przycisk  ,
dopóki nie zostanie wyświetlona żądana funkcja dźwięku.

2. Naciskać przycisk , aż do
uzyskania żądanego ustawienia.

Resetowanie ustawień dźwięku

Ustawienia dźwięku dla wszystkich urządzeń powrócą do poziomu średniego.

Aby zresetować ustawienia dźwięku: 1. Nacisnąć przycisk .


2. Naciskać przycisk , dopóki nie
zostanie wyświetlona następująca informacja.

"TONE LIN?" 3. Nacisnąć przycisk .


Wyświetlanie godziny

Nacisnąć przycisk .


Przy wyłączonym zapłonie lub gotowości radia, godzinę można wyświetlić na czas kilku sekund.

Ustawienie godziny, patrz strona 72.

  Reset ustawień

  Następujące funkcje resetowane są zawsze wspólnie: Głośność odbioru komunikatów informacji drogowych: Na poziom 0 Gł ...

  Radio

  Radio w tym samochodzie przeznaczone jest do odbioru fal z zakresu FM i AM. Słuchanie radia 1. Włączyć radio, patrz strona 118. 2. Naciskać przycisk ...

  Zobacz tez:

  Ważne w komorze silnikowej
  Silnik benzynowy: zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego, patrz strona 173 Silnik Diesla: zbiornik wyrównawczy znajduje się po przeciwnej stronie Numer identyfikacyjny samochodu Wlew płynu do spryskiwaczy reflektorów i szyb, Wyprowad ...

  Schemat funkcjonalny układu
  Zbiornik LPG  Zespół wielozaworu i urządzenia zabezpieczające  Króciec do napełniania LPG  Przewody LPG  Elektroniczna centralka układu wtrysku LPG  Elektrowtryskiwacze LPG  Filtr LPG w stanie gazowym &n ...

  Testowanie działania autoalarmu
  Testowanie czujnika ruchu* w kabinie samochodu  Otworzyć wszystkie okna.  Włączyć funkcję alarmu za pomocą przycisku zamykania na pilocie zdalnego sterowania. Włączenie funkcji alarmu potwierdza wolno migająca lampka kontrolna ala ...

  Categorie