BMW Serii 1: Ustawianie dźwięku

BMW Serii 1 –> Rozrywka –> Radio Business –> Ustawianie dźwięku

Możliwy jest wybór następujących ustawień:

 • Bass: regulacja tonów niskich
 • Treble: regulacja tonów wysokich
 • Fader: rozkład głośności przód/tył
 • Balance: balans głośności lewo/prawo

Po zmianie źródła dźwięku, ustawienia pozostają niezmienione.

Ustawienia dla tonów niskich i wysokich zapisywane są dla używanego w danej chwili pilota.

Ustawianie tonów niskich, wysokich i rozkładu głośności

1. Naciskać przycisk  ,
dopóki nie zostanie wyświetlona żądana funkcja dźwięku.

2. Naciskać przycisk , aż do
uzyskania żądanego ustawienia.

Resetowanie ustawień dźwięku

Ustawienia dźwięku dla wszystkich urządzeń powrócą do poziomu średniego.

Aby zresetować ustawienia dźwięku: 1. Nacisnąć przycisk .


2. Naciskać przycisk , dopóki nie
zostanie wyświetlona następująca informacja.

"TONE LIN?" 3. Nacisnąć przycisk .


Wyświetlanie godziny

Nacisnąć przycisk .


Przy wyłączonym zapłonie lub gotowości radia, godzinę można wyświetlić na czas kilku sekund.

Ustawienie godziny, patrz strona 72.

  Reset ustawień

  Następujące funkcje resetowane są zawsze wspólnie: Głośność odbioru komunikatów informacji drogowych: Na poziom 0 Gł ...

  Radio

  Radio w tym samochodzie przeznaczone jest do odbioru fal z zakresu FM i AM. Słuchanie radia 1. Włączyć radio, patrz strona 118. 2. Naciskać przycisk ...

  Zobacz tez:

  Działanie
  Pokrętło 1  może przyjąć następujące położenia: wycieraczka wyłączona funkcjonowanie przerywane wolne funkcjonowanie przerywane szybkie LOW funkcjonowanie ciągłe wolne HIGH funkcjonowanie ciągłe szybkie funkc ...

  Ostrzeżenia
  Do holowania przyczepy kempingowej lub przyczepy innego typu samochód powinien być wyposażony w homologowany hak holowniczy i odpowiednią instalację elektryczną. W przypadku instalowania haka holowniczego z rynku części zamiennych montaż powini ...

  Telefon
  Wyposażenie samochodu W niniejszym rozdziale opisane są wszystkie modele samochodów oraz wszystkie wyposażenia seryjne, krajowe a także seryjne, które oferowane są dla danej serii samochodów. Z tego powodu opisane zostały również t ...

  Categorie