BMW Serii 1: Ustawianie dźwięku

BMW Serii 1 –> Rozrywka –> Radio Business –> Ustawianie dźwięku

Możliwy jest wybór następujących ustawień:

 • Bass: regulacja tonów niskich
 • Treble: regulacja tonów wysokich
 • Fader: rozkład głośności przód/tył
 • Balance: balans głośności lewo/prawo

Po zmianie źródła dźwięku, ustawienia pozostają niezmienione.

Ustawienia dla tonów niskich i wysokich zapisywane są dla używanego w danej chwili pilota.

Ustawianie tonów niskich, wysokich i rozkładu głośności

1. Naciskać przycisk  ,
dopóki nie zostanie wyświetlona żądana funkcja dźwięku.

2. Naciskać przycisk , aż do
uzyskania żądanego ustawienia.

Resetowanie ustawień dźwięku

Ustawienia dźwięku dla wszystkich urządzeń powrócą do poziomu średniego.

Aby zresetować ustawienia dźwięku: 1. Nacisnąć przycisk .


2. Naciskać przycisk , dopóki nie
zostanie wyświetlona następująca informacja.

"TONE LIN?" 3. Nacisnąć przycisk .


Wyświetlanie godziny

Nacisnąć przycisk .


Przy wyłączonym zapłonie lub gotowości radia, godzinę można wyświetlić na czas kilku sekund.

Ustawienie godziny, patrz strona 72.

  Reset ustawień

  Następujące funkcje resetowane są zawsze wspólnie: Głośność odbioru komunikatów informacji drogowych: Na poziom 0 Gł ...

  Radio

  Radio w tym samochodzie przeznaczone jest do odbioru fal z zakresu FM i AM. Słuchanie radia 1. Włączyć radio, patrz strona 118. 2. Naciskać przycisk ...

  Zobacz tez:

  Sterowanie przy kierownicy
  1. Wybór trybu regulatora. 2. Zmniejszenie wartości albo zapamiętywanie prędkości bieżącej jako zadanej. 3. Zwiększenie wartości albo zapamiętywanie prędkości bieżącej jako zadanej. 4. Pauza / wznawianie regulacj ...

  Brak paliwa (diesel)
  W przypadku samochodów wyposażonych w silnik Diesla, po wyczerpaniu paliwa należy ponownie zassać paliwo do układu paliwowego. W przypadku wszystkich wersji oprócz BlueHDi, patrz odpowiedni rysunek przedstawiający komorę silnika. Dodatkowe informa ...

  Prowadnica pasa bezpieczeństwa
  Pasy bezpieczeństwa kierowcy i pasażera z przodu posiadają prowadnice. Prowadnica ułatwia dostęp do pasa bezpieczeństwa. Kiedy pasażerowie z tylnych siedzeń zajmują miejsca lub wychodzą z samochodu, pas musi zostać zdjęty z pro ...

  Categorie