Volvo C30: Programowanie pojedynczego przycisku

Volvo C30 –> Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące –> HomeLink –> Programowanie pojedynczego przycisku

Przeprogramowania pojedynczego przycisku sterownika HomeLink dokonuje się w następujący sposób

 1.  Nacisnąć żądany przycisk i nie zwalniać go.
 2.  Gdy lampka kontrolna na sterowniku HomeLink zacznie błyskać, co nastąpi po około 20 sekundach, zacząć procedurę od kroku 1 opisanego w punkcie "Programowanie sterownika HomeLink" na stronie 97.

Więcej informacji na temat sterownika HomeLink można znaleźć na stronie internetowej www.homelink.com lub uzyskać pod numerem telefonu 00 8000 466 354 65 (lub pod numerem specjalnym +49 6838 907 277), można w ten sposób przekazać także swoje uwagi.

  Działanie

  Po pełnym zaprogramowaniu sterownika HomeLink może być on wykorzystywany zamiast oryginalnych nadajników zdalnego sterowania. Nacisnąć program ...

  Klimatyzacja

  ...

  Zobacz tez:

  Działanie
  Po pełnym zaprogramowaniu sterownika HomeLink może być on wykorzystywany zamiast oryginalnych nadajników zdalnego sterowania. Nacisnąć programowany przycisk i przytrzymać do momentu uruchomienia bramy garażowej, uzbrojenia alarmu itp. (może to p ...

  Sterowanie przy kierownicy
  1. Wybór trybu regulatora. 2. Zmniejszenie wartości albo natychmiastowe przyjęcie prędkości zadanej. 3. Zwiększenie wartości albo natychmiastowe przyjęcie prędkości zadanej. 4. Pauza / wznowienie regulacji. 5. Wyświetlenie li ...

  Wyświetlanie zapisanych komunikatów Check-Control
  1. Przycisk 1 w dźwigni kierunkowskazu naciskać w górę lub w dół, póki na wyświetlaczu nie pojawi się odpowiedni symbol oraz komunikat "CHECK". 2. Nacisnąć przycisk 2. Jeśli nie występuje żaden komunik ...

  Categorie