BMW Serii 1: Obsługa serwisowa

BMW Serii 1 –> Mobilność –> Konserwacja –> System obsług technicznychBMW –> Obsługa serwisowa

Dalsze informacje o koniecznej obsłudze technicznej i jej zakresie znajdują się na stronie 210.

BMW zaleca, aby przeprowadzanie przeglądów i napraw zlecać Serwisom.

Należy zwrócić uwagę na to, aby czynności obsługi technicznej zostały potwierdzone.

Wpisy w książce serwisowej są dowodem regularnej obsługi technicznej tego samochodu.

Gniazdo do diagnozy pokładowej OBD

Gniazdo do diagnozy pokładowej OBD


Po stronie kierowcy umieszczone jest gniazdo diagnostyczne OBD, służące do kontroli komponentów wyposażenia odpowiadających za skład mieszanki emisji spalin.

  Condition Based Service CBS

  Czujniki oraz specjalne algorytmy uwzględniają różne warunki eksploatacji Państwa BMW. Condition Based Service ustala na tej podstawie aktualne i pr ...

  Emisja spalin

  Lampka ostrzegawcza zapala się: Samochód wytwarza zbyt duże ilości spalin. Możliwa dalsza jazda z umiarkowaną prędkością. Nale& ...

  Zobacz tez:

  Zmiana tylko prędkości podróżnej
  Przyciski 2 (SET+) i 3 (SET-) Jeżeli regulator jest włączony, można zmienić: kolejnymi krótkimi naciśnięciami, aby zmieniać skokowo co + albo - 1 km/h, naciskając i przytrzymując, aby zmieniać skokowo co + albo - 5 km/h. Ze ...

  Położenia okna dachowego
  Przyciski sterujące oknem dachowym znajdują się w konsoli sufitowej. Okno dachowe można otworzyć i zatrzymać w dwóch pozycjach: Pozycja wentylacyjna, z uniesioną tylną krawędzią Pozycja zsunięta, do tyłu/do przodu Kl ...

  Wyświetlanie nazwy profilu programu
  Na wyświetlaczu może być widoczna nazwa profilu programowego aktualnie odbieranej stacji. UWAGA Nie wszystkie stacje radiowe obsługują tę funkcję. Włączanie i wyłączanie wyświetlania nazwy profilu programu  N ...

  Categorie