BMW Serii 1: Emisja spalin

BMW Serii 1 –> Mobilność –> Konserwacja –> Emisja spalin

Lampka ostrzegawcza zapala się: Samochód wytwarza zbyt duże ilości spalin. Możliwa dalsza jazda z umiarkowaną prędkością. Należy jak najszybciej zlecić kontrolę samochodu.

Lampka ostrzegawcza pulsuje: Usterka silnika, która może spowodować uszkodzenie katalizatora Możliwa dalsza jazda z umiarkowaną prędkością. Należy natychmiast zlecić kontrolę samochodu.

Pamięć danych

Pojazd rejestruje dane dotyczące eksploatacji, usterek oraz ustawień użytkownika. Dane te zapisywane są w pamięci pojazdu oraz częściowo w pilocie i można je odczytać za pomocą odpowiednich urządzeń, zwłaszcza w Serwisie. Odczytane dane są wykorzystywane do obsługi procedur serwisowych oraz napraw, a także do optymalizacji oraz dalszego doskonalenia funkcji pojazdu. Jeśli została dodatkowo zawarta umowa o usługę Assist, niektóre dane mogą być przesyłane dodatkowo bezpośrednio z pojazdu w celu umożliwienia korzystania z żądanych usług.

  Obsługa serwisowa

  Dalsze informacje o koniecznej obsłudze technicznej i jej zakresie znajdują się na stronie 210. BMW zaleca, aby przeprowadzanie przeglądów i napraw z ...

  Recykling

  Już na etapie projektowania tego samochodu pomyśleliśmy o takiej konstrukcji pod względem produkcji i doboru materiałów, która umożli ...

  Zobacz tez:

  Wybieranie tonowe
  Za pomocą funkcji wybierania tonowego DTMF można uzyskać dostęp do usług sieciowych lub skorzystać z niej w celu sterowania urządzeniami, np. do odsłuchania automatycznej sekretarki. Niezbędny jest do tego kod DTMF. Funkcja ta jest dostępna, ...

  Głosowa książka telefoniczna
  Do obsługi głosem konieczna jest odrębna głosowa książka telefoniczna. Nazwa i numer telefonu z głosowej książki telefonicznej są niezależne od tych zapisanych w pamięci telefonu komórkowego lub na danej karcie SIM. Dlatego nu ...

  Silnik benzynowy
  Aby zapewnić optymalne zużycie paliwa, benzyna nie powinna zawierać siarki lub powinna zawierać jej możliwie niewielką ilość. Nie wolno tankować paliwa oznaczonego na dystrybutorze jako paliwo zawierające metale. Nie wolno tankować benzyn ...

  Categorie