BMW Serii 1: Emisja spalin

BMW Serii 1 –> Mobilność –> Konserwacja –> Emisja spalin

Lampka ostrzegawcza zapala się: Samochód wytwarza zbyt duże ilości spalin. Możliwa dalsza jazda z umiarkowaną prędkością. Należy jak najszybciej zlecić kontrolę samochodu.

Lampka ostrzegawcza pulsuje: Usterka silnika, która może spowodować uszkodzenie katalizatora Możliwa dalsza jazda z umiarkowaną prędkością. Należy natychmiast zlecić kontrolę samochodu.

Pamięć danych

Pojazd rejestruje dane dotyczące eksploatacji, usterek oraz ustawień użytkownika. Dane te zapisywane są w pamięci pojazdu oraz częściowo w pilocie i można je odczytać za pomocą odpowiednich urządzeń, zwłaszcza w Serwisie. Odczytane dane są wykorzystywane do obsługi procedur serwisowych oraz napraw, a także do optymalizacji oraz dalszego doskonalenia funkcji pojazdu. Jeśli została dodatkowo zawarta umowa o usługę Assist, niektóre dane mogą być przesyłane dodatkowo bezpośrednio z pojazdu w celu umożliwienia korzystania z żądanych usług.

  Obsługa serwisowa

  Dalsze informacje o koniecznej obsłudze technicznej i jej zakresie znajdują się na stronie 210. BMW zaleca, aby przeprowadzanie przeglądów i napraw z ...

  Recykling

  Już na etapie projektowania tego samochodu pomyśleliśmy o takiej konstrukcji pod względem produkcji i doboru materiałów, która umożli ...

  Zobacz tez:

  Trójkąt ostrzegawczy
  Należy przestrzegać obowiązujących w danym kraju przepisów dotyczących używania trójkąta ostrzegawczego*. Trójkąt ostrzegawczy należy ustawić w miejscu odpowiednim do sytuacji na drodze.  Wyjąć futera&# ...

  Drzwi bagażnika
  Odblokowanie drzwi Odblokowanie wyłącznie drzwi bagażnika: - Nacisnąć przycisk odblokowania drzwi bagażnika na kluczyku z pilotem zdalnego sterowania. Blokowanie drzwi Jeżeli drzwi samochodu są zablokowane w momencie zamykania drzwi bagażnika, baga ...

  Przerwa w zasilaniu
  Po przejściowej przerwie w zasilaniu, korzystanie z niektórych urządzeń może być ograniczone i trzeba będzie je ponownie zainicjalizować. Utracone zostają również indywidualne ustawienia, które należy zaktualizować: Da ...

  Categorie