Volvo C30: Twarda osłona bagażu

Volvo C30 –> Wnętrze –> Przestrzeń bagażowa –> Twarda osłona bagażu

Twarda osłona bagażu


Zamocowanie osłony bagażu

 1.  Przed umieszczeniem osłony w bagażniku odciągnąć wszystkie cztery zaczepy, odsuwając przyciski blokujące do tylnego położenia. Zaczepy zatrzymają się w położeniu odciągniętym.
 2.  Podnieść ostrożnie osłonę i włożyć ją bokiem do bagażnika, a następnie odwrócić ją i odchylić jej przednią krawędź lekko do góry.

Zamocowanie osłony bagażu


Blokady i bolce wspierające.

 1.  Umieścić przednią część dwóch bolców wspierających pod gniazdami (A) po obu stronach.
 2.  Ustawić osiowo jedno z tylnych gniazd (B) i zaczep osłony, a następnie wsunąć zaczep w gniazdo, przesuwając przycisk blokujący do przodu.
 3.  Ustawić osiowo drugie gniazdo i zaczep osłony, a następnie wsunąć zaczep w gniazdo, przesuwając przycisk blokujący do przodu.
 4.  Wysunąć kolejno przednie zaczepy, tak aby zostały zablokowane w gniazdach (A).

  Pokrywę osłony bagażu można podnieść na czas załadunku.

UWAGA Osłona bagażu nie pełni funkcji zabezpieczania ładunku. Nigdy nie kłaść bagażu na rozpostartej osłonie. Mocowanie bagażu, patrz.

Wyjmowanie osłony bagażu:

 1.  Wysunąć przednie zaczepy z gniazd (A) do pozycji tylnej, odciągając do tyłu przyciski blokujące po obu stronach.
 2.  Wysunąć tylne zaczepy z gniazd (B) do pozycji tylnej, odciągając do tyłu przyciski blokujące po obu stronach.
 3.  Unieść i obrócić osłonę wewnątrz bagażnika, a następnie wyjąć ją z bagażnika.

  Miękka osłona bagażu

  Miękka osłona bagażu. Osłonę bagażu naciąga się do tyłu nad bagażem i mocuje w tylnych uchwytach do mocowania bagażu ...

  Podnoszenie pokrywy w podłodze

  Bez osłony bagażu Podnieść pokrywę w podłodze i zablokować ją uchwytami po obu stronach. Z twardą osłoną bagażu ...

  Zobacz tez:

  Hamowanie awaryjne
  Z hamowania awaryjnego należy korzystać jedynie w wyjątkowych sytuacjach. W razie usterki układu hamulca nożnego lub w wyjątkowej sytuacji (na przykład: zasłabnięcie kierowcy, jazda pod kontrolą innej osoby...) pociągnięcie i przytrzy ...

  Montaż pałąków dachowych
  Przy montażu poprzecznych pałąków dachowych należy zwracać uwagę na miejsca ich montażu, oznaczone kołkami podtrzymującymi, znajdującymi się na wnękach drzwi. Używać akcesoriów zatwierdzonych przez PEUGEOT i ...

  Siedzenia przednie regulowane ręcznie
  Regulacja w kierunku wzdłużnym Podnieść dźwignię 1  i przesunąć siedzenie do przodu lub do tyłu. OSTRZEŻENIE Regulację należy przeprowadzać, siedząc na danym siedzeniu (po stronie kierownicy lub po stronie pasaż ...

  Categorie