Volvo C30: Twarda osłona bagażu

Volvo C30 –> Wnętrze –> Przestrzeń bagażowa –> Twarda osłona bagażu

Twarda osłona bagażu


Zamocowanie osłony bagażu

 1.  Przed umieszczeniem osłony w bagażniku odciągnąć wszystkie cztery zaczepy, odsuwając przyciski blokujące do tylnego położenia. Zaczepy zatrzymają się w położeniu odciągniętym.
 2.  Podnieść ostrożnie osłonę i włożyć ją bokiem do bagażnika, a następnie odwrócić ją i odchylić jej przednią krawędź lekko do góry.

Zamocowanie osłony bagażu


Blokady i bolce wspierające.

 1.  Umieścić przednią część dwóch bolców wspierających pod gniazdami (A) po obu stronach.
 2.  Ustawić osiowo jedno z tylnych gniazd (B) i zaczep osłony, a następnie wsunąć zaczep w gniazdo, przesuwając przycisk blokujący do przodu.
 3.  Ustawić osiowo drugie gniazdo i zaczep osłony, a następnie wsunąć zaczep w gniazdo, przesuwając przycisk blokujący do przodu.
 4.  Wysunąć kolejno przednie zaczepy, tak aby zostały zablokowane w gniazdach (A).

  Pokrywę osłony bagażu można podnieść na czas załadunku.

UWAGA Osłona bagażu nie pełni funkcji zabezpieczania ładunku. Nigdy nie kłaść bagażu na rozpostartej osłonie. Mocowanie bagażu, patrz.

Wyjmowanie osłony bagażu:

 1.  Wysunąć przednie zaczepy z gniazd (A) do pozycji tylnej, odciągając do tyłu przyciski blokujące po obu stronach.
 2.  Wysunąć tylne zaczepy z gniazd (B) do pozycji tylnej, odciągając do tyłu przyciski blokujące po obu stronach.
 3.  Unieść i obrócić osłonę wewnątrz bagażnika, a następnie wyjąć ją z bagażnika.

  Miękka osłona bagażu

  Miękka osłona bagażu. Osłonę bagażu naciąga się do tyłu nad bagażem i mocuje w tylnych uchwytach do mocowania bagażu ...

  Podnoszenie pokrywy w podłodze

  Bez osłony bagażu Podnieść pokrywę w podłodze i zablokować ją uchwytami po obu stronach. Z twardą osłoną bagażu ...

  Zobacz tez:

  Poduszki powietrzne
  Zachować odległość od poduszki powietrznej. Kierownicę należy trzymać zawsze za obręcz, dłonie powinny być ustawione na godz. 3 i godz. 9, tak aby maksymalnie ograniczyć ryzyko zranienia dłoni lub ramion w razie zadziałania podusz ...

  Automatyczna klimatyzacja
  Ogrzewanie fotela, z lewej 43 Ręczny rozdział powietrza Temperatura, z lewej Maksymalne chłodzenie Program AUTO Ręczna regulacja siły nawiewu, intensywność programu AUTO Automatyczna kontrola obiegu powietrza AUC/zamknięty obieg powietrz ...

  Uruchamianie z zastosowaniem manewrów bezwładnościowych
  Należy absolutnie unikać uruchamiania silnika przez pchanie samochodu, holowanie lub przy wykorzystaniu pochyłości drogi. UWAGA 145) Przed otwarciem pokrywy komory silnika należy upewnić się, że silnik samochodu jest wyłączony i k ...

  Categorie