Volvo C30: Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego

Volvo C30 –> Obsługa techniczna samochodu –> Oleje i płyny eksploatacyjne –> Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego

Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego


Firma Volvo zaleca oleje Castrol.

WAŻNE Zawsze stosować olej o zalecanej klasie.

Często sprawdzać poziom oleju i wymieniać go regularnie. Użycie oleju o niższej klasie lub jazda samochodem ze zbyt niskim poziomem oleju spowoduje uszkodzenie silnika.

Dodatkowe zalecenia dotyczące niekorzystnych warunków eksploatacji samochodu, patrz.

WAŻNE W celu spełnienia wymagań dotyczących częstotliwości przeglądów silnika, wszystkie silniki są fabrycznie napełniane specjalnie przystosowanym syntetycznym olejem silnikowym. Olej został dobrany bardzo starannie z uwzględnieniem jego trwałości, charakterystyki rozruchowej, zużycia paliwa i oddziaływania na środowisko.

Aby można było stosować zalecane częstotliwości przeglądów, wymagane jest stosowanie zatwierdzonego oleju silnikowego.

Używać wyłącznie zalecanej klasy oleju, zarówno przy dolewaniu, jak i przy wymianie, gdyż w przeciwnym razie może wystąpić negatywny wpływ na jego trwałość, charakterystykę rozruchową, zużycie paliwa i oddziaływanie na środowisko.

Firma Volvo Car Corporation nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli nie będzie stosowany olej silnikowy o zalecanej klasie i lepkości.

Firma Volvo zaleca dokonywanie wymiany oleju w autoryzowanej stacji obsługi Volvo.

W samochodach Volvo wykorzystywane są różne systemy ostrzegające o niskim/wysokim ciśnieniu lub niskim/wysokim poziomie oleju silnikowego. W niektórych wersjach zastosowano czujnik ciśnienia oleju silnikowego wraz z lampką ostrzegawczą ciśnienia oleju. W innych wersjach znajduje się czujnik poziomu oleju, a kierowca jest informowany o nieprawidłowościach za pośrednictwem symbolu ostrzegawczego w zespole wskaźników oraz komunikatu tekstowego na wyświetlaczu. W jeszcze innych wersjach samochodu występują oba warianty. Szczegółowych informacji udzieli autoryzowana stacja obsługi Volvo.

Olej silnikowy i filtr oleju wymienia się zgodnie z terminarzem obsługi okresowej podanym w książce "Program obsługi Volvo i rejestr przeglądów".

Dopuszczalne jest stosowanie oleju o klasie wyższej niż podana. Jeżeli samochód jest eksploatowany w niekorzystnych warunkach, firma Volvo zaleca stosowanie oleju o wyższej klasie, patrz.

Informacje dotyczące ilości oleju, patrz.

Silnik z miarką poziomu oleju

Silnik z miarką poziomu oleju


Silnik benzynowy.

 1. Miarka poziomu oleju w silniku benzynowym.
 2. Rura wlewu oleju silnikowego.

Silnik z miarką poziomu oleju


Silnik wysokoprężny.

 1. Miarka poziomu oleju, 4-cyl. silniki wysokoprężne.
 2. Rura wlewu oleju silnikowego.

Regularne sprawdzanie poziomu oleju w silniku jest szczególnie ważne w okresie do pierwszej wymiany oleju.

Sprawdzenia poziomu oleju w silniku należy dokonywać nie rzadziej, niż co 2 500 km.

Pomiar jest najdokładniejszy przed uruchomieniem zimnego silnika. Pomiar wykonany bezpośrednio po wyłączeniu silnika jest niedokładny.

Wykazywany będzie zbyt niski poziom oleju, który nie zdążył jeszcze spłynąć do miski olejowej.

Silnik z miarką poziomu oleju


Poziom oleju musi zawierać się w zaznaczonym polu miarki.

Pomiar i uzupełnienie w razie potrzeby

 1.  Upewnić się, że samochód stoi na poziomym podłożu. Po wyłączeniu silnika trzeba odczekać przynajmniej 5 minut, aby olej mógł spłynąć do miski olejowej.
 2.  Wyciągnąć miarkę poziomu oleju i wytrzeć.
 3.  Ponownie włożyć miarkę.
 4.  Wyjąć miarkę i odczytać poziom.
 5. Jeżeli poziom jest bliski oznaczenia MIN, należy dolać 0,5 litra oleju. Jeżeli poziom jest znacznie niższy, trzeba dolać odpowiednią dodatkową ilość.
 6.  W razie potrzeby, po przejechaniu niewielkiej odległości, ponownie sprawdzić poziom oleju. Następnie powtórzyć kroki 1 - 4.
OSTRZEŻENIE Nigdy nie napełniać powyżej oznaczenia MAX. Poziom nigdy nie powinien znajdować się powyżej oznaczenia MAX lub poniżej oznaczenia MIN, ponieważ mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia silnika.

 

OSTRZEŻENIE Nie dopuścić do rozlania oleju na gorący kolektor wylotowy, ponieważ grozi to pożarem.

Silniki z elektronicznym czujnikiem poziomu oleju

Silniki z elektronicznym czujnikiem poziomu oleju


Wlew oleju.

Dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się komunikat, nie trzeba podejmować żadnych działań związanych z poziomem oleju silnikowego, patrz ilustracja poniżej.

Silniki z elektronicznym czujnikiem poziomu oleju


Komunikat i wykres na wyświetlaczu.

 1. Komunikat
 2. Poziom oleju silnikowego

Poziom oleju jest sprawdzany za pomocą elektronicznej miarki poziomu oleju z pokrętłem przy wyłączonym silniku, patrz.

OSTRZEŻENIE Jeżeli pojawi się komunikat Wymagany serwis oleju, należy udać się do stacji obsługi. Poziom oleju może być zbyt wysoki.

 

WAŻNE W razie pojawienia się komunikatu Niski poz. oleju, Uzup. olej, dolać tylko 0,5 litra.

 

UWAGA Poziom oleju jest wykrywany przez układ tylko podczas jazdy. Układ nie jest w stanie wykryć zmian poziomu od razu po uzupełnieniu lub spuszczeniu oleju. Samochód musi przejechać około 30 km, aby poziom oleju był wyświetlany prawidłowo.

 

OSTRZEŻENIE Nie dolewać oleju, jeżeli wyświetlany jest poziom napełnienia (3) lub (4), jak pokazano na poniższej ilustracji. Poziom nigdy nie może znajdować się powyżej oznaczenia MAX lub poniżej oznaczenia MIN, ponieważ mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia silnika.

 

OSTRZEŻENIE Nie dopuścić do rozlania oleju na gorący kolektor wylotowy, ponieważ grozi to pożarem.

Pomiar poziomu oleju

Jeżeli konieczne jest sprawdzenie poziomu oleju, należy postępować zgodnie z opisaną poniżej procedurą.

 1.  Wybrać pozycję II kluczyka, patrz.
 2.  Obrócić pokrętło na lewej dźwigni przełączników w położenie Poz. oleju siln.

  Czekaj....

> Zostanie wtedy wyświetlona informacja o poziomie oleju silnikowego.

Pomiar poziomu oleju


Cyfry 1 - 4 reprezentują poziom napełnienia. Nie dolewać oleju, jeżeli wyświetlony jest poziom napełnienia (3) lub (4). Zalecany poziom napełnienia to 4.

  Oleje i płyny eksploatacyjne

  ...

  Uzupełnianie płynu do spryskiwaczy

  Spryskiwacze szyby oraz reflektorów mają wspólny zbiornik płynu. Informacje na temat pojemności, patrz tabela Płyny na stronie 327. W ...

  Zobacz tez:

  Przegląd
  Etykieta, maksymalna dopuszczalna prędkość Przełącznik Przewód elektryczny Uchwyt pojemnika (pomarańczowy korek) Korek zabezpieczający Zawór redukujący ciśnienie Przewód powietrzny Pojemnik ze środkiem uszczeln ...

  Wspomaganie parkowania do tyłu
  Ten system jest automatycznie włączany podczas uruchamiania silnika. Tylne czujniki odległości zostają aktywowane po włączeniu biegu wstecznego i pojawia się wtedy komunikat Asyst. Parkowania aktywna EXIT, aby wyłącz. widoczny na wyświet ...

  Fiat code
  System Fiat Code zapobiega nieupoważnionemu użyciu pojazdu poprzez uniemożliwienie włączenia silnika. Działanie Przy każdym uruchomieniu silnika, po przekręceniu kluczyka w położenie MAR centralka systemu Fiat Code przesyła do centralki ...

  Categorie