Volvo C30: Paliwo

Volvo C30 –> Specyfikacje –> Paliwo

Emisje CO2 i zużycie paliwa

Emisje CO2 i zużycie paliwa


Emisje CO2 i zużycie paliwa


A E85
B DRIVe w niektórych wersjach rynkowych.

C Z funkcją Start/Stop.

D Bez funkcji Start/Stop.

Objaśnienie

Objaśnienie


Objaśnienie


Zużycie paliwa i emisja dwutlenku węgla

Wartości zużycia paliwa i emisji podane w powyższej tabeli są oparte na określonych cyklach jazdy UE1, które dotyczą samochodów w wersji podstawowej i bez wyposażenia dodatkowego według masy pojazdu gotowego do jazdy. Masa pojazdu może ulec zwiększeniu w zależności od wyposażenia. Czynnik ten, a także stopień obciążenia samochodu, wpływa na wzrost zużycia paliwa i emisji dwutlenku węgla.

Istnieje wiele przyczyn zwiększonego zużycia paliwa w stosunku do wartości podanych w tabeli. Oto ich przykłady:

 •  Styl jazdy kierowcy.
 •  Jeżeli klient zamówił koła większe niż te, które są montowane standardowo w podstawowej wersji modelu, to wartość oporu wzrasta.
 •  Wysoka prędkość powodująca zwiększony opór powietrza.
 •  Jakość paliwa, warunki drogowe, natężenie ruchu, pogoda i stan samochodu.

Nawet kombinacja jedynie niektórych spośród wymienionych powyżej działań może w znacznym stopniu obniżyć zużycie paliwa. Dodatkowe informacje można znaleźć w powoływanych powyżej przepisach.

Mogą wystąpić duże różnice w stosunku do zużycia paliwa obliczonego na podstawie cykli jazdy UE, które są wykorzystywane w procesie homologacji samochodu i na których opierają się wartości podane w tabeli.

O tym należy pamiętać

Oto kilka wskazówek, które pozwolą kierowcy zmniejszyć zużycie paliwa:

 •  Styl jazdy powinien być spokojny i należy unikać niepotrzebnego przyspieszania oraz zbyt gwałtownego hamowania.
 •  Jeździć z prawidłowym ciśnieniem powietrza w oponach i sprawdzać je regularnie - dla uzyskania jak najlepszych rezultatów stosować ekonomiczne ciśnienie w oponach podane w tabeli ciśnienia opon na stronie 332.
 •  Wybór opon może mieć wpływ na zużycie paliwa - informacje o odpowiednich oponach można uzyskać u dealera Volvo.

Dodatkowe informacje i porady zamieszczono na stronach 13 i 156.

Ogólne informacje na temat paliwa, patrz.

1 Oficjalne wartości zużycia paliwa są oparte na dwóch znormalizowanych cyklach jazdy testowanych w warunkach laboratoryjnych ("cykle jazdy UE") zgodnie z następującymi przepisami: EU Directive 80/1268/EEC (Euro 4) (Dyrektywa UE nr 80/1268/EWG (Euro 4)), EU Regulation no 692/2008 (Euro 5) (Rozporządzenie UE nr 692/2008 (Euro 5)) i UN ECE Regulation no 101 (Rozporządzenie EKG ONZ nr 101). Przepisy te dotyczą cykli jazdy miejskiej i pozamiejskiej. - Jazda miejska - pomiar rozpoczyna się od rozruchu zimnego silnika. Jazda jest symulowana. - Jazda pozamiejska - samochód przyspiesza i hamuje w zakresie prędkości 0-120 km/h. Jazda jest symulowana. - Samochód z silnikiem D2 i 6-biegową manualną skrzynią biegów oraz funkcją Start/Stop jest uruchamiany na 2.

biegu. - Wartość dla jazdy mieszanej, którą podano w tabeli, stanowi połączenie wartości dla jazdy miejskiej i pozamiejskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Emisja CO2 - spaliny są zbierane w celu obliczenia emisji dwutlenku węgla podczas obu cykli jazdy. Następnie jest przeprowadzana ich analiza będąca podstawą dla podania wartości emisji CO2.

  Płyny i smary

  Przegląd WAŻNE Aby nie doszło do uszkodzenia skrzyni biegów, trzeba stosować odpowiedni olej do skrzyni biegów. Nie należy m ...

  Koła i opony, rozmiary i wartości ciśnienia

  Dozwolone wartości ciśnienia w oponach A W niektórych krajach oprócz "paskali" (jednostki SI) używane są "bary". 1 bar = 100 kPa. B Ja ...

  Zobacz tez:

  Radio
  Radio w tym samochodzie przeznaczone jest do odbioru fal z zakresu FM i AM. Słuchanie radia 1. Włączyć radio, patrz strona 125. 2. W razie potrzeby nacisnąć przycisk . 3. Nacisnąć przycisk. 4. Naciskać odpowiedni przycisk, dopóki ...

  Płytka wybieraka biegów
  P. Parkowanie. Unieruchomienie pojazdu, hamulec postojowy zaciągnięty lub zwolniony. Uruchomienie silnika. R. Bieg wsteczny. Cofanie, pojazd zatrzymany, silnik na wolnych obrotach. N. Luz. Unieruchomienie pojazdu, hamulec postojowy zaciągnięty. Uru ...

  Ustawianie progów włączania alarmu
  Progi włączania alarmu określają sposób, w jaki kierowca chce być ostrzegany o obecności pojazdu jadącego przed nim. Można wybrać jeden z trzech progów: 1: "Daleko", aby być ostrzeganym z wyprzedzeniem (jazda ostroż ...

  Categorie