Volvo C30: Paliwo

Volvo C30 –> Specyfikacje –> Paliwo

Emisje CO2 i zużycie paliwa

Emisje CO2 i zużycie paliwa


Emisje CO2 i zużycie paliwa


A E85
B DRIVe w niektórych wersjach rynkowych.

C Z funkcją Start/Stop.

D Bez funkcji Start/Stop.

Objaśnienie

Objaśnienie


Objaśnienie


Zużycie paliwa i emisja dwutlenku węgla

Wartości zużycia paliwa i emisji podane w powyższej tabeli są oparte na określonych cyklach jazdy UE1, które dotyczą samochodów w wersji podstawowej i bez wyposażenia dodatkowego według masy pojazdu gotowego do jazdy. Masa pojazdu może ulec zwiększeniu w zależności od wyposażenia. Czynnik ten, a także stopień obciążenia samochodu, wpływa na wzrost zużycia paliwa i emisji dwutlenku węgla.

Istnieje wiele przyczyn zwiększonego zużycia paliwa w stosunku do wartości podanych w tabeli. Oto ich przykłady:

 •  Styl jazdy kierowcy.
 •  Jeżeli klient zamówił koła większe niż te, które są montowane standardowo w podstawowej wersji modelu, to wartość oporu wzrasta.
 •  Wysoka prędkość powodująca zwiększony opór powietrza.
 •  Jakość paliwa, warunki drogowe, natężenie ruchu, pogoda i stan samochodu.

Nawet kombinacja jedynie niektórych spośród wymienionych powyżej działań może w znacznym stopniu obniżyć zużycie paliwa. Dodatkowe informacje można znaleźć w powoływanych powyżej przepisach.

Mogą wystąpić duże różnice w stosunku do zużycia paliwa obliczonego na podstawie cykli jazdy UE, które są wykorzystywane w procesie homologacji samochodu i na których opierają się wartości podane w tabeli.

O tym należy pamiętać

Oto kilka wskazówek, które pozwolą kierowcy zmniejszyć zużycie paliwa:

 •  Styl jazdy powinien być spokojny i należy unikać niepotrzebnego przyspieszania oraz zbyt gwałtownego hamowania.
 •  Jeździć z prawidłowym ciśnieniem powietrza w oponach i sprawdzać je regularnie - dla uzyskania jak najlepszych rezultatów stosować ekonomiczne ciśnienie w oponach podane w tabeli ciśnienia opon na stronie 332.
 •  Wybór opon może mieć wpływ na zużycie paliwa - informacje o odpowiednich oponach można uzyskać u dealera Volvo.

Dodatkowe informacje i porady zamieszczono na stronach 13 i 156.

Ogólne informacje na temat paliwa, patrz.

1 Oficjalne wartości zużycia paliwa są oparte na dwóch znormalizowanych cyklach jazdy testowanych w warunkach laboratoryjnych ("cykle jazdy UE") zgodnie z następującymi przepisami: EU Directive 80/1268/EEC (Euro 4) (Dyrektywa UE nr 80/1268/EWG (Euro 4)), EU Regulation no 692/2008 (Euro 5) (Rozporządzenie UE nr 692/2008 (Euro 5)) i UN ECE Regulation no 101 (Rozporządzenie EKG ONZ nr 101). Przepisy te dotyczą cykli jazdy miejskiej i pozamiejskiej. - Jazda miejska - pomiar rozpoczyna się od rozruchu zimnego silnika. Jazda jest symulowana. - Jazda pozamiejska - samochód przyspiesza i hamuje w zakresie prędkości 0-120 km/h. Jazda jest symulowana. - Samochód z silnikiem D2 i 6-biegową manualną skrzynią biegów oraz funkcją Start/Stop jest uruchamiany na 2.

biegu. - Wartość dla jazdy mieszanej, którą podano w tabeli, stanowi połączenie wartości dla jazdy miejskiej i pozamiejskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Emisja CO2 - spaliny są zbierane w celu obliczenia emisji dwutlenku węgla podczas obu cykli jazdy. Następnie jest przeprowadzana ich analiza będąca podstawą dla podania wartości emisji CO2.

  Płyny i smary

  Przegląd WAŻNE Aby nie doszło do uszkodzenia skrzyni biegów, trzeba stosować odpowiedni olej do skrzyni biegów. Nie należy m ...

  Koła i opony, rozmiary i wartości ciśnienia

  Dozwolone wartości ciśnienia w oponach A W niektórych krajach oprócz "paskali" (jednostki SI) używane są "bary". 1 bar = 100 kPa. B Ja ...

  Zobacz tez:

  Hamulec postojowy
  Aby go włączyć, należy pociągnąć dźwignię 1  w górę, do momentu zablokowania kół samochodu. W zestawie wskaźników zaświeca się lampka sygnalizacyjna . Aby wyłączyć to urządze ...

  Załadunek nart
  Należy pamiętać o tym, aby wkładać do worka tylko czyste narty. Zabezpieczyć ostre krawędzie, aby nie spowodowały uszkodzeń. 1. Opuścić środkową pokrywę w oparciu kanapy. 2. Nacisnąć na przycisk, chwycić za ...

  Zużyte oleje i płyny
  Unikać dłuższego kontaktu zużytego oleju i płynów ze skórą. Większość płynów jest szkodliwa dla zdrowia i bardzo korozyjna. Nie należy wylewać zużytego oleju i płynów do ścieków lub n ...

  Categorie