Volvo C30: O tym należy pamiętać

Volvo C30 –> Uruchamianie silnika i jazda –> Blokada antyalkoholowa –> O tym należy pamiętać

Przed badaniem zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu

Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia i uzyskać możliwie jak najbardziej dokładny wynik:

 •  Unikać jedzenia i picia w czasie około 5 minut poprzedzających badanie.
 •  Unikać nadmiernego spryskiwania szyby przedniej - alkohol zawarty w płynie do spryskiwaczy może zafałszować wyniki badania.

Zmiana kierowcy

Aby zagwarantować przeprowadzenie ponownego badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu w przypadku zmiany kierowcy - wcisnąć jednocześnie wyłącznik (2) i przycisk nadajnika (3) na około 3 sekundy. W tym momencie samochód powraca do trybu uniemożliwienia rozruchu i do uruchomienia silnika wymagany jest ponowne potwierdzenie, że zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu nie przekracza dopuszczalnej wartości.

Kalibracja i serwis

Blokada antyalkoholowa wymaga sprawdzenia i kalibracji w stacji obsługi2 co 12 miesięcy.

Na 30 dni przed wymaganym terminem ponownej kalibracji na wyświetlaczu pojawia się komunikat ALCOGUARD WYM.

KALIBRACJA. Jeżeli w ciągu tych 30 dni kalibracja nie zostanie przeprowadzona, możliwość normalnego uruchomienia silnika zostanie zablokowana - możliwy wtedy będzie wyłącznie rozruch z użyciem funkcji obejścia, patrz, punkt Sytuacja awaryjna.

Komunikat ten można wyłączyć, naciskając jeden raz przycisk nadajnika (3). W przeciwnym razie zniknie on samoczynnie po upływie około 2 minut, ale pojawi się ponownie przy każdym uruchomieniu silnika - trwałe usunięcie komunikatu następuje wyłącznie po kalibracji urządzenia w stacji obsługi2.

Niska lub wysoka temperatura otoczenia

Im niższa temperatura otoczenia, tym dłużej trwa przygotowanie blokady antyalkoholowej do pracy.

2 Zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.

Niska lub wysoka temperatura otoczenia


Gdy temperatura jest niższa niż -20 ºC lub wyższa niż +60 ºC, blokada antyalkoholowa wymaga dodatkowego zasilania. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat ALCOGUARD PODŁ. KABEL ZASILANIA. W takim przypadku należy podłączyć przewód zasilający za schowka podręcznego i poczekać, aż lampka kontrolna (6) zapali się na zielono.

W przypadku bardzo niskiej temperatury czas rozgrzewania się blokady antyalkoholowej można skrócić, zabierając urządzenie do domu.

Sytuacja awaryjna

W sytuacji awaryjnej albo w przypadku uszkodzenia blokady antyalkoholowej, możliwe jest obejście funkcji blokady w celu uruchomienia samochodu.

UWAGA Wszystkie przypadki aktywacji obejścia są rejestrowane i zapisywane w pamięci, patrz w rozdziale Rejestracja danych.

Po aktywacji obejścia przez cały czas jazdy na wyświetlaczu widoczny jest komunikat ALCOGUARD OBEJŚCIE WŁĄCZ., który może zostać wyłączony jedynie w stacji obsługi2.

Funkcję obejścia można przetestować bez rejestracji komunikatu o błędzie - w takim przypadku należy wykonać wszystkie czynności bez uruchamiania samochodu. Komunikat o błędzie zniknie po zablokowaniu zamków samochodu.

W momencie instalacji blokady antyalkoholowej dokonuje się wyboru, czy zawieszenie działania blokady ma się odbywać na zasadzie obejścia, czy jako działanie awaryjne. Ustawienie to można zmienić później w stacji obsługi2.

 • Aktywacja funkcji obejścia
 •  Nacisnąć jednocześnie przycisk READ na lewej dźwigni przełącznika i przycisk świateł awaryjnych i przytrzymać przez około 5 sekund - na wyświetlaczu pojawi się najpierw komunikat OBEJŚCIE WŁ.

  CZEKAJ 1 MINUTĘ, a następnie ALCOGUARD OBEJŚCIE WŁĄCZ. - po wykonaniu tych czynności będzie możliwe uruchomienie silnika.

Funkcję tę można aktywować wielokrotnie.

Komunikat o błędzie wyświetlany podczas jazdy może zostać wyłączony jedynie w stacji obsługi2.

Aktywacja funkcji działania awaryjnego

 •  Nacisnąć jednocześnie przycisk READ na lewej dźwigni przełącznika i przycisk świateł awaryjnych i przytrzymać przez około 5 sekund - na wyświetlaczu pojawi się komunikat ALCOGUARD OBEJŚCIE WŁĄCZ. i będzie możliwe uruchomienie silnika.

Funkcji tej można użyć jeden raz, po czym konieczne jest jej zresetowanie w stacji obsługi2.

2 Zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.

  Działanie

  Akumulator Lampka kontrolna (4) blokady antyalkoholowej sygnalizuje stan akumulatora: UWAGA Blokadę antyalkoholową należy przechowywać w jej u ...

  Symbole i komunikaty na wyświetlaczu

  Oprócz opisanych wcześniej komunikatów na wyświetlaczu w zespole wskaźników mogą pojawić się także następujące k ...

  Zobacz tez:

  Skrzynka bezpieczników w komorze silnika
  Skrzynka ta znajduje się obok akumulatora . Aby dostać się do bezpieczników, należy postępować w sposób opisany poniżej: za pomocą śrubokręta z wyposażenia wcisnąć do oporu śrubę 1 ; jednocze&# ...

  Dostęp do tylnych siedzeń
  Dźwignia składania oparcia Przycisk przesuwu wzdłużnego fotela sterowanego elektrycznie UWAGA Podczas przesuwania fotela do przodu dla uzyskania dostępu do siedzenia tylnego nie może zajmować go żadna osoba.   U ...

  Lokalizacja anten
  System bezkluczykowy wykorzystuje kilka anten znajdujących się w różnych miejscach samochodu: W centralnej części tylnego zderzaka W bagażniku, w części centralnej i najgłębiej we wnętrzu pod podłogą Klamka drzwi ...

  Categorie