Volvo C30: O tym należy pamiętać

Volvo C30 –> Uruchamianie silnika i jazda –> Blokada antyalkoholowa –> O tym należy pamiętać

Przed badaniem zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu

Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia i uzyskać możliwie jak najbardziej dokładny wynik:

 •  Unikać jedzenia i picia w czasie około 5 minut poprzedzających badanie.
 •  Unikać nadmiernego spryskiwania szyby przedniej - alkohol zawarty w płynie do spryskiwaczy może zafałszować wyniki badania.

Zmiana kierowcy

Aby zagwarantować przeprowadzenie ponownego badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu w przypadku zmiany kierowcy - wcisnąć jednocześnie wyłącznik (2) i przycisk nadajnika (3) na około 3 sekundy. W tym momencie samochód powraca do trybu uniemożliwienia rozruchu i do uruchomienia silnika wymagany jest ponowne potwierdzenie, że zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu nie przekracza dopuszczalnej wartości.

Kalibracja i serwis

Blokada antyalkoholowa wymaga sprawdzenia i kalibracji w stacji obsługi2 co 12 miesięcy.

Na 30 dni przed wymaganym terminem ponownej kalibracji na wyświetlaczu pojawia się komunikat ALCOGUARD WYM.

KALIBRACJA. Jeżeli w ciągu tych 30 dni kalibracja nie zostanie przeprowadzona, możliwość normalnego uruchomienia silnika zostanie zablokowana - możliwy wtedy będzie wyłącznie rozruch z użyciem funkcji obejścia, patrz, punkt Sytuacja awaryjna.

Komunikat ten można wyłączyć, naciskając jeden raz przycisk nadajnika (3). W przeciwnym razie zniknie on samoczynnie po upływie około 2 minut, ale pojawi się ponownie przy każdym uruchomieniu silnika - trwałe usunięcie komunikatu następuje wyłącznie po kalibracji urządzenia w stacji obsługi2.

Niska lub wysoka temperatura otoczenia

Im niższa temperatura otoczenia, tym dłużej trwa przygotowanie blokady antyalkoholowej do pracy.

2 Zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.

Niska lub wysoka temperatura otoczenia


Gdy temperatura jest niższa niż -20 ºC lub wyższa niż +60 ºC, blokada antyalkoholowa wymaga dodatkowego zasilania. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat ALCOGUARD PODŁ. KABEL ZASILANIA. W takim przypadku należy podłączyć przewód zasilający za schowka podręcznego i poczekać, aż lampka kontrolna (6) zapali się na zielono.

W przypadku bardzo niskiej temperatury czas rozgrzewania się blokady antyalkoholowej można skrócić, zabierając urządzenie do domu.

Sytuacja awaryjna

W sytuacji awaryjnej albo w przypadku uszkodzenia blokady antyalkoholowej, możliwe jest obejście funkcji blokady w celu uruchomienia samochodu.

UWAGA Wszystkie przypadki aktywacji obejścia są rejestrowane i zapisywane w pamięci, patrz w rozdziale Rejestracja danych.

Po aktywacji obejścia przez cały czas jazdy na wyświetlaczu widoczny jest komunikat ALCOGUARD OBEJŚCIE WŁĄCZ., który może zostać wyłączony jedynie w stacji obsługi2.

Funkcję obejścia można przetestować bez rejestracji komunikatu o błędzie - w takim przypadku należy wykonać wszystkie czynności bez uruchamiania samochodu. Komunikat o błędzie zniknie po zablokowaniu zamków samochodu.

W momencie instalacji blokady antyalkoholowej dokonuje się wyboru, czy zawieszenie działania blokady ma się odbywać na zasadzie obejścia, czy jako działanie awaryjne. Ustawienie to można zmienić później w stacji obsługi2.

 • Aktywacja funkcji obejścia
 •  Nacisnąć jednocześnie przycisk READ na lewej dźwigni przełącznika i przycisk świateł awaryjnych i przytrzymać przez około 5 sekund - na wyświetlaczu pojawi się najpierw komunikat OBEJŚCIE WŁ.

  CZEKAJ 1 MINUTĘ, a następnie ALCOGUARD OBEJŚCIE WŁĄCZ. - po wykonaniu tych czynności będzie możliwe uruchomienie silnika.

Funkcję tę można aktywować wielokrotnie.

Komunikat o błędzie wyświetlany podczas jazdy może zostać wyłączony jedynie w stacji obsługi2.

Aktywacja funkcji działania awaryjnego

 •  Nacisnąć jednocześnie przycisk READ na lewej dźwigni przełącznika i przycisk świateł awaryjnych i przytrzymać przez około 5 sekund - na wyświetlaczu pojawi się komunikat ALCOGUARD OBEJŚCIE WŁĄCZ. i będzie możliwe uruchomienie silnika.

Funkcji tej można użyć jeden raz, po czym konieczne jest jej zresetowanie w stacji obsługi2.

2 Zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.

  Działanie

  Akumulator Lampka kontrolna (4) blokady antyalkoholowej sygnalizuje stan akumulatora: UWAGA Blokadę antyalkoholową należy przechowywać w jej u ...

  Symbole i komunikaty na wyświetlaczu

  Oprócz opisanych wcześniej komunikatów na wyświetlaczu w zespole wskaźników mogą pojawić się także następujące k ...

  Zobacz tez:

  Regulacja rozprowadzenia powietrza
  Te przyciski umożliwiają rozprowadzanie powietrza w kabinie poprzez kombinację poszczególnych dysz nawiewu. Przednia szyba. Nawiewy środkowe i boczne. Nogi pasażerów. Rozprowadzenie powietrza może być również ustawione za pomoc ...

  Dostęp do narzędzi
  Szczypce przymocowane są na wewnętrznej stronie skrzynki bezpieczników deski rozdzielczej. Odpiąć pokrywę, pociągając lewą górną część, a potem prawą. Całkowicie uwolnić pokrywę i ją odwr ...

  AsystentBMW
  Informacje ogólne Assist udostępnia określone usługi, np. usługę informacyjną. Szczegółowa oferta usług zależna jest od kraju. Odpowiedzi na dalsze pytania chętnie udzieli Państwu Serwis. Z opcji Assist można korzy ...

  Categorie