Peugeot 308: Położenie zapłonu (osprzęt)

Peugeot 308 –> Jazda –> Rozruch - wyłączenie silnika –> Położenie zapłonu (osprzęt)

Położenie zapłonu (osprzęt)


Naciśnięcie przycisku "START/STOP" bez naciskania pedałów umożliwia włączenie lub wyłączenie zapłonu i włączenie zasilania osprzętu.

 • Nacisnąć przycisk
  "START/STOP", zestaw wskaźników włącza się, lecz silnik się nie uruchamia.
 • Nacisnąć ponownie ten przycisk, aby wyłączyć stacyjkę i umożliwić w ten sposób ryglowanie zamków samochodu.

Jeżeli położenie "osprzętu" jest używane zbyt długo, system przejdzie automatycznie w tryb ekonomiczny, aby uniknąć rozładowania akumulatora.

  Rozruch

  Trzymając klucz elektroniczny wewnątrz pojazdu, wcisnąć do oporu pedał sprzęgła i przytrzymać wciśnięty aż do urucho ...

  Rozruch awaryjny

  Jeżeli klucz elektroniczny znajduje się w strefie rozpoznawania, a samochodu nie można uruchomić, po naciśnięciu przycisku "START/STOP&quo ...

  Zobacz tez:

  Bioetanol E85
  Nie modyfikować układu paliwowego ani jego elementów, ani też nie wymieniać elementów na takie, które nie zostały przystosowane do pracy z bioetanolem. OSTRZEŻENIE W tym samochodzie nie wolno stosować metanolu. Na etykiecie po ...

  Układy regulujące stabilność jazdy
  Ten model BMW został wyposażony w szereg układów pomagających utrzymać tor jazdy nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach jazdy. Układ zapobiegający blokowaniu kół ABS Układ ABS zapobiega blokowaniu się kół podcza ...

  Data
  Ustawianie daty Na tablicy przyrządów W celu ustawienia formatu daty dd/mm lub mm/ dd, patrz Formaty i jednostki na stronie 69. 1. Przycisk 1 w dźwigni kierunkowskazu naciskać w górę lub w dół, póki na wyświetlaczu nie pojawi si ...

  Categorie