Peugeot 308: Położenie zapłonu (osprzęt)

Peugeot 308 –> Jazda –> Rozruch - wyłączenie silnika –> Położenie zapłonu (osprzęt)

Położenie zapłonu (osprzęt)


Naciśnięcie przycisku "START/STOP" bez naciskania pedałów umożliwia włączenie lub wyłączenie zapłonu i włączenie zasilania osprzętu.

 • Nacisnąć przycisk
  "START/STOP", zestaw wskaźników włącza się, lecz silnik się nie uruchamia.
 • Nacisnąć ponownie ten przycisk, aby wyłączyć stacyjkę i umożliwić w ten sposób ryglowanie zamków samochodu.

Jeżeli położenie "osprzętu" jest używane zbyt długo, system przejdzie automatycznie w tryb ekonomiczny, aby uniknąć rozładowania akumulatora.

  Rozruch

  Trzymając klucz elektroniczny wewnątrz pojazdu, wcisnąć do oporu pedał sprzęgła i przytrzymać wciśnięty aż do urucho ...

  Rozruch awaryjny

  Jeżeli klucz elektroniczny znajduje się w strefie rozpoznawania, a samochodu nie można uruchomić, po naciśnięciu przycisku "START/STOP&quo ...

  Zobacz tez:

  Zalecenia
  Ze względów bezpieczeństwa i aby uniknąć uszkodzenia dachu, należy bezwzględnie używać poprzecznych drążków dachowych homologowanych dla danego samochodu. Ładunek należy równomiernie rozłożyć, un ...

  Elementy obsługi
  Wł./wył., regulacja głośności. Jednokrotne naciśnięcie przycisku: Włączanie/wyłączanie radia Obracanie: ustawienie głośności Wyświetlacz Zaznaczyć/wybrać żądany punkt menu. O ...

  Bezpieczne przewożenie dzieci
  Dzieci nie powinny być pozostawiane w samochodzie bez nadzoru, gdyż mogą stanowić zagrożenie dla siebie i innych osób, np. otwierając drzwi. Siedzenie obok kierowcy i skrajne siedzenia na tylnej kanapie z zasady pozwalają na instalację uniwersalny ...

  Categorie