Peugeot 308: Menu ekranu dotykowego

Peugeot 308 –> Przyrządy pokładowe –> Ekran dotykowy –> Menu ekranu dotykowego

Menu ekranu dotykowego


Klimatyzacja.


Umożliwia sterowanie ustawieniami temperatury, nawiewu powietrza...

Patrz rubryki "Ogrzewanie", "Klimatyzacja ręczna", "Klimatyzacja automatyczna".

Wspomaganie jazdy


Umożliwia włączenie, wyłączenie i ustawienie parametrów niektórych funkcji.

Media.


Patrz rubryka "Audio i telematyka".

Nawigacja.


W zależności od poziomu wykończenia nawigacja jest dostępna jako opcja albo seryjnie.

Patrz rubryka "Audio i telematyka".

Konfiguracja.


Umożliwia konfigurowanie wyświetlacza i systemu.

Usługi towarzyszące


Te usługi są dostępne jako opcja albo seryjnie.

Patrz rubryka "Audio i telematyka".

Telefon.


Patrz rubryka "Audio i telematyka".

1. Regulacja głośności /
wyłączanie dźwięku.

Patrz rubryka "Audio i telematyka".

Menu "Wspomaganie jazdy"


Możliwe do ustawienia funkcje zostały przedstawione w tabeli poniżej.
Przycisk Dana funkcja Objaśnienia
Ustawianie prędkości Zapamiętanie prędkości do zastosowania w trybie ogranicznika lub regulatora prędkości.
Inicjalizacja niedopompowania opon Ponowna inicjalizacja systemu kontroli ciśnienia w oponach.
Monitorowanie martwego pola Aktywowanie funkcji.
Ustawianie parametrów pojazdu Dostęp do pozostałych ustawianych funkcji.

Wybierać albo odwoływać wybór zakładek u dołu ekranu, aby wyświetlać żądane funkcje.

"Wspomaganie jazdy"

 • Wycieraczka tylna auto po włączeniu wstecznego biegu (włączanie wycieraczki tylnej szyby sprzężone ze wstecznym biegiem).

Więcej informacji na temat przełącznika wycieraczek zawiera odpowiednia rubryka.

 • "[Alarm ryzyka zderzenia]" (włączanie alarmu ryzyka zderzenia).

Więcej informacji na temat alarmu ryzyka kolizji zawiera odpowiednia rubryka.

"[Oświetlenie]"

 • "[Oświetlenie towarzyszące]" (automatyczne oświetlenie towarzyszące),
 • "[Oświetlenie powitalne]" (oświetlenie powitalne zewnętrzne).

Więcej informacji na temat przełącznika świateł zawiera odpowiednia rubryka.

 • "[Oświetlenie kameralne]" (oświetlenie kameralne).

Więcej informacji na temat oświetlenia zawiera odpowiednia rubryka.

"Dostęp do pojazdu"

 • "[Działanie na pilota drzwi kierowcy]" (selektywne odryglowanie drzwi kierowcy).

Więcej informacji na temat klucza z pilotem zdalnego sterowania albo systemu "Zdalny dostęp i rozruch zawiera odpowiednia rubryka.

 • "[Odryglowanie bagażnika]" (selektywne odryglowanie bagażnika).

Wiecej informacji na temat bagażnika zawiera odpowiednia rubryka.

Diagnostyka Zestawienie bieżących alarmów.
Wspomaganie parkowania Włączenie/wyłączenie funkcji.
Inteligentny regulator prędkości Wybór funkcji standardowego regulatora prędkości albo inteligentnego regulatora prędkości.

Wybór inteligentnego regulatora prędkości pozostaje zapamiętany, pod warunkiem że pokrętło przełącznika przy kierownicy jest w położeniu "CRUISE".

Stan funkcji ustawianych

Niektóre funkcje posiadają dedykowany przycisk, z którym powiązana jest kontrolka.

Zapalenie się kontrolki oznacza, że funkcja jest włączona lub wyłączona w stosunku do ustawienia domyślnego (ustawienia fabryczne).

Zielona kontrolka: dana funkcja została włączona.

Pomarańczowa kontrolka: dana funkcja została wyłączona.

Alarm nieprawidłowego działania

W przypadku nieprawidłowego działania jednej z ustawianych funkcji kontrolka przycisku włączania/wyłączania miga przez pewien czas.

Piktogram alarmu wyświetla się z prawej strony piktogramu przycisku, następnie, w przypadku funkcji włączonych domyślnie, zapala się na stałe kontrolka pomarańczowa.

Po każdym naciśnięciu przycisku kontrolka będzie migać przez pewien czas.

Przykład:

 • Funkcja niewłączona.

 • Alarm w wyniku niesprawności.

Menu "Konfiguracja"


Funkcje dostępne w tym menu zostały przedstawione w tabeli poniżej.
Przycisk Dana funkcja Objaśnienia
Ustawienia Systemu Wybór jednostek:
 • temperatura (Celsjusza lub Fahrenheita)
 • odległości i zużycia paliwa (l/100 km, mpg lub km/l).
Godzina/Data Ustawienie daty i godziny.
Języki Wybór języka wyświetlacza: francuski, angielski, włoski, hiszpański, niemiecki, holenderski, portugalski, polski, turecki, rosyjski.
Ustaw. ekranu Ustawienie parametrów wyświetlania (przewijanie tekstów, animacje...).
Kalkulator Ustawienia głośności, balansu...
Kalendarz Wybór formatu graficznego.
Ustawienia dźwięków Dostęp do interaktywnej instrukcji obsługi.
Tonacja  
Pomoc interaktywna  
Wyłącz ekran  
Ustawienia jasności  

  Informacje ogólne

  Zalecenia Należy mocniej naciskać, zwłaszcza przy przesuwaniu elementów (przewijanie list, przesuwanie mapy...). Zwykłe muśnięcie nie wys ...

  Ustawianie daty i godziny

  ...

  Zobacz tez:

  Informacje ogólne
  Bezpieczeństwo na drodze jest zawsze najważniejsze.  Podczas uzupełniania paliwa telefon powinien być wyłączony.  W pobliżu hałaśliwych miejsc telefon należy wyłączyć.  Firma Volvo zaleca, aby obsług& ...

  Brak paliwa (diesel)
  W przypadku samochodów wyposażonych w silnik Diesla, po wyczerpaniu paliwa należy ponownie zassać paliwo do układu paliwowego. W przypadku wszystkich wersji oprócz BlueHDi, patrz odpowiedni rysunek przedstawiający komorę silnika. Dodatkowe informa ...

  Wymiana pojemnika ze środkiem uszczelniającym
  Wymiana nieużywanego pojemnika musi nastąpić przed upłynięciem daty ważności. Wymieniony pojemnik należy traktować jako odpad niebezpieczny. OSTRZEŻENIE Pojemnik zawiera etanol 1.2 i naturalny lateks. Połknięcie tej su ...

  Categorie