Fiat Tipo: Zalecenia, sterowanie i informacje ogólne

Fiat Tipo –> Multimedia –> Zalecenia, sterowanie i informacje ogólne

BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE

Należy nauczyć się używać różnych funkcji systemu przed rozpoczęciem jazdy.

Należy uważnie zapoznać się z instrukcjami i sposobami użytkowania systemu przed rozpoczęciem jazdy.

WARUNKI ODBIORU

Podczas jazdy samochodem warunki odbioru ulegają ciągłym zmianom.

Odbiór może być słabszy z powodu obecności w pobliżu samochodu gór, budynków lub mostów, zwłaszcza, gdy radioodtwarzacz znajduje się w dużej odległości od nadajnika danej stacji.

OSTRZEŻENIE Podczas odbioru informacji o ruchu drogowym może mieć miejsce zwiększenie głośności w stosunku do odbioru normalnego.

KONSERWACJA I OBSŁUGA

Należy przestrzegać następujących zaleceń, aby zagwarantować pełną sprawność funkcjonalną systemu:

 • uważać, aby nie uderzyć w wyświetlacz przedmiotami ostrymi lub twardymi, które mogłyby uszkodzić jego powierzchnię; podczas czyszczenia przy użyciu miękkiej suchej i antystatycznej szmatki nie wywierać nacisku.
 • do czyszczenia szybki wyświetlacza nie stosować alkoholu, benzyny ani ich pochodnych.
 • uważać, aby ewentualne płyny nie przedostały się do wnętrza systemu: mogłyby one trwale go uszkodzić.

OCHRONA PRZED KRADZIEŻĄ

System ten wyposażony jest w zabezpieczenie przed kradzieżą bazujące na wymianie informacji z centralką elektroniczną (Body Computerem) znajdującą się w samochodzie.

Gwarantuje to maksymalne bezpieczeństwo i zapobiega wprowadzeniu tajnego kodu po każdym odłączeniu zasilania elektrycznego.

Jeżeli kontrola przyniesie wynik pozytywny, wówczas system rozpoczyna funkcjonowanie, natomiast jeżeli porównywane kody nie są zgodne lub jeżeli centralka elektroniczna (Body Computer) została wymieniona, system zażąda od użytkownika wprowadzenia tajnego kodu zgodnie z procedurą opisaną w dalszej części.

Wprowadzanie tajnego kodu

Po uruchomieniu systemu, w razie żądania kodu na wyświetlaczu pojawia się napis "Wpisać kod antywłamaniowy", po którym widnieje ekran z graficzną klawiaturą numeryczną w celu wprowadzenia tajnego kodu.

Tajny kod składa się z czterech cyfr od 0 do 9.

Uconnect 3" Radio:

 • Aby wprowadzić cyfry kodu, należy obracać prawym pokrętłem "BROWSE/ENTER" i nacisnąć je, aby potwierdzić.
 • Po wprowadzeniu czwartej cyfry należy przesunąć kursor na "OK" i nacisnąć prawe pokrętło "BROWSE/ENTER", system zacznie działać.

Uconnect 5" LIVE i Uconnect 5" Nav LIVE:

 • Aby wprowadzić cyfry kodu, należy posługiwać się przyciskami graficznymi na wyświetlaczu.

Jeśli zostanie wprowadzony błędny kod, system wyświetli napis "Kod niewłaściwy", aby zasygnalizować konieczność wprowadzenia prawidłowego kodu.

Po wykonaniu 3 możliwych prób wprowadzenia kodu system wyświetli napis "Kod niewłaściwy. Radio wyłączone. Proszę poczekać 30 minut".

Po zniknięciu napisu możliwe jest ponowne rozpoczęcie procedury wprowadzania kodu.

Paszport radia

Jest to dokument potwierdzający posiadanie systemu. W paszporcie radia podany jest model systemu, numer seryjny i tajny kod.

W razie zgubienia paszportu radia należy zwrócić się do ASO marki Fiat, zabierając ze sobą dokument tożsamości i dokumenty potwierdzające posiadanie samochodu.

OSTRZEŻENIE Paszport radia należy przechowywać ze starannością, aby móc przekazać właściwym funkcjonariuszom odpowiednie dane w przypadku kradzieży.

OSTRZEŻENIA

Na ekran należy patrzyć tylko w razie konieczności i gdy można to uczynić w bezpieczny sposób. Gdyby konieczne było dłuższe patrzenie na ekran, należy zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu, aby nie rozpraszać się podczas jazdy.

W razie jakiejkolwiek awarii należy natychmiast zaprzestać korzystania z systemu. W przeciwnym razie system może ulec uszkodzeniu. Możliwie jak najszybciej należy zwrócić się do ASO marki Fiat, aby dokonać naprawy systemu.

UWAGA 180) Należy przestrzegać podanych poniżej środków ostrożności: nieprzestrzeganie ich może spowodować obrażenia ciała użytkownika lub uszkodzenia systemu.

181) Zbyt wysoka głośność zagraża bezpieczeństwu. Należy ustawić głośność na takim poziomie, aby słyszeć odgłosy z pobliskiego otoczenia (jak na przykład sygnały dźwiękowe, karetki pogotowia, radiowozy itp.).

 

OSTRZEŻENIE 83) Panel przedni i szybkę wyświetlacza należy czyścić wyłącznie miękką, suchą i antystatyczną szmatką. Produkty detergentowe i nabłyszczające mogą uszkodzić jego powierzchnię. Nie należy stosować alkoholu, benzyn i ich pochodnych.

84) Nie należy korzystać z wyświetlacza jako bazy pod wsporniki na przyssawce lub kleju do nawigacji zewnętrznych lub urządzeń typu smartfon i tym podobnych.

  Multimedia

  W niniejszym rozdziale opisano główne funkcje systemów info-telematycznych Uconnect 3" Radio , Uconnect 5" LIVE, Uconnect 5" Nav LIVE, Uconnec ...

  Uconnect 3" Radio

  ELEMENTY STEROWANIA NA PANELU PRZEDNIM TABELA ZBIORCZA ELEMENTÓW STEROWANIA NA PANELU PRZEDNIM (*) (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) ELEMENTY STE ...

  Zobacz tez:

  Wersja TIPO 5DOOR
  (*) W przypadku używania koła zapasowego w sytuacji awaryjnej należy sprawdzić jego ciśnienie i w razie konieczności doprowadzić je do wartości zalecanych dla opony na osi, na której jest używane. (**) Zależnie od wyposażenia ...

  Podświetlenie tablicy rejestracyjnej
  Aby wymienić żarówki, należy: za pomocą śrubokręta z wyposażenia wyjąć zespół klosza 1 ; obrócić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara oprawę żarówki 2 , wyjąć ż ...

  Spryskiwacze szyby przedniej/świateł przednich
  Pociągnąć dźwignię przełącznika zespolonego w kierunku kierownicy w celu włączenia spryskiwaczy szyby przedniej i świateł przednich. Po zwolnieniu dźwigni wycieraczki wykonają jeszcze kilka cykli roboczych. Wysokociśnieniowe ...

  Categorie