Fiat Tipo: Wersje z instalacją LPG

Fiat Tipo –> Uruchamianie i jazda –> Tankowanie samochodu –> Procedura tankowania –> Wersje z instalacją LPG

Wlew do napełniania gazem umieszczony jest obok korka wlewu benzyny. Wyposażony jest w zawór "zwrotny" umieszczony w korpusie wlewu.

Aby uzyskać dostęp do wlewu 2 , należy otworzyć pokrywę dostępową 1.

Podczas tankowania należy przestrzegać następujących zaleceń:

 • wyłączyć silnik;
 • zaciągnąć hamulec ręczny;
 • przekręcić kluczyk w wyłączniku zapłonu w położenie STOP;
 • nie palić;
 • przekazać odpowiednią złączkę do napełniania pracownikom stacji tankującym LPG.

Wersje z instalacją LPG


OSTRZEŻENIE W zależności od kraju, w którym samochód jest sprzedawany, występują różne typy złączek do tankowania. Wraz z samochodem, w odpowiednim pojemniku, dostarczana jest złączka 1 , do tankowania w kraju, w którym samochód jest sprzedawany. W razie podróżowania do innego kraju należy uzyskać informacje o typie stosowanej tam złączki.

Wersje z instalacją LPG


OSTRZEŻENIE Pracownicy stacji tankujący LPG przed napełnieniem muszą upewnić się, czy złączka do tankowania jest prawidłowo wkręcona do wlewu.

OSTRZEŻENIE Należy w sposób staranny przechowywać złączkę do tankowania LPG, aby jej nie uszkodzić.

OSTRZEŻENIE Należy używać wyłącznie LPG przeznaczonego do napędów samochodowych.

UWAGA 127) Na końcówkę wlewu paliwa nie należy nakładać żadnego przedmiotu/korka, poza tym co w samochodzie już się znajduje.

Stosowanie niewłaściwych przedmiotów/ korków mogłoby spowodować wzrost ciśnienia we wnętrzu zbiornika, tworząc potencjalne zagrożenie.

128) Nie należy zbliżać się do wlewu zbiornika paliwa z otwartym ogniem lub zapalonym papierosem: niebezpieczeństwo pożaru. Nie należy zbliżać twarzy do wlewu paliwa, aby nie wdychać szkodliwych oparów paliwa.

129) W pobliżu dystrybutora z paliwem nie należy korzystać z telefonu komórkowego: możliwe ryzyko pożaru.

 

OSTRZEŻENIE 54) W przypadku samochodów na olej napędowy należy używać tylko oleju napędowego zgodnego ze specyfikacją europejską EN590. Użycie innych produktów lub mieszanek może nieodwracalnie uszkodzić silnik z konsekwencją utraty gwarancji w związku ze spowodowanymi szkodami. W razie przypadkowego zatankowania innego paliwa nie należy uruchamiać silnika, ale opróżnić całkowicie zbiornik paliwa. W razie uruchomienia silnika nawet na krótki okres czasu, konieczne jest opróżnienie, poza zbiornikiem paliwa, całego układu zasilania.

  Tankowanie awaryjne

  W razie, gdyby w samochodzie skończyło się paliwo lub obwód zasilania był całkowicie pusty, w celu ponownego uzupełnienia paliwa w zbiornik ...

  W razie awarii

  Przebita opona lub spalona żarówka? Czasem może zdarzyć się, że drobna usterka zakłóci spokój naszej podróży. Na ...

  Zobacz tez:

  Jazda przez wodę
  Tym samochodem można pokonywać przeszkody wodne o maksymalnej głębokości 25 cm, z prędkością do 10 km/h. Podczas przejeżdżania przez wodę płynącą należy zachować szczególną ostrożność. ...

  Napełnianie paliwem
  Nie przepełniać zbiornika, ale zakończyć tankowanie w momencie odcięcia go przez króciec pompy paliwa. UWAGA W przypadku wysokich temperatur zewnętrznych może następować przelewanie się nadmiaru paliwa. Nie należy ...

  Lokalizacja pojazdu
  Funkcja umożliwia zlokalizowanie pojazdu na odległość, szczególnie przy słabym oświetleniu. Pojazd musi być zaryglowany. Wcisnąć zamkniętą kłódkę na pilocie zdalnego sterowania. Zapalą się lampki suf ...

  Categorie