Fiat Tipo: Ustawianie żądanej prędkości

Fiat Tipo –> Uruchamianie i jazda –> Adaptive cruise control (ACC) –> Ustawianie żądanej prędkości

Urządzenie to można ustawić tylko przy prędkości wyższej niż 30 km/h (lub równoważnej wartości w milach) oraz niższej niż 160 km/h (lub wartości równoważnej w milach). Po osiągnięciu przez samochód żądanej prędkości należy nacisnąć i zwolnić przycisk SET + lub SET -: na wyświetlaczu pojawi się wówczas ustawiona prędkość.

Gdy system jest ustawiony, symbol ( ) jest koloru białego.

Następnie zdjąć nogę z pedału przyspieszenia.

OSTRZEŻENIE Po ponownym naciśnięciu na pedał przyspieszenia prędkość samochodu może przekroczyć wartość ustawioną.

Naciśnięcie i przytrzymanie pedału przyspieszenia powoduje, że:

 • na wyświetlaczu pojawi się na kilka sekund specjalny komunikat;
 • urządzenie to nie będzie w stanie kontrolować odległości między samochodem użytkownika a pojazdem poprzedzającym go. W takiej sytuacji prędkość będzie uzależniona jedynie od pozycji pedału przyspieszenia.

Gdy tylko pedał przyspieszenia zostanie zwolniony, zostanie przywrócone normalne działanie urządzenia.

Systemu tego nie można ustawić:

 • w przypadku naciskania na pedał hamulca;
 • jeśli włączono hamulec postojowy;
 • kiedy hamulce są przegrzane;
 • gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu R (wsteczny), w położeniu luzu lub na 1. biegu (włączony pierwszy bieg);
 • kiedy wciśnięto sprzęgło;
 • gdy prędkość samochodu nie mieści się w zakresie możliwej do ustawienia prędkości;
 • gdy obroty silnika przekraczają maksymalną wartość progową lub są poniżej minimalnej wartości progowej;
 • gdy jest w toku lub właśnie zakończyła się interwencja systemu ESC (lub ABS bądź innych systemów kontroli stabilności);
 • gdy nastąpiło zahamowanie automatyczne z udziałem systemu Full Brake Control;
 • gdy aktywny jest ogranicznik prędkości (Speed Limiter);
 • gdy aktywny jest elektroniczny tempomat;
 • w przypadku awarii tego urządzenia; gdy silnik jest wyłączony;
 • w przypadku zasłonięcia czujnika radarowego (należy wówczas wyczyścić miejsce na zderzaku, w którym znajduje się czujnik).

Gdy system jest ustawiony, opisane powyżej warunki powodują także anulowanie lub dezaktywację systemu po czasie, który może być różny w zależności od panujących warunków.

OSTRZEŻENIE Po ustawieniu systemu i naciśnięciu na pedał przyspieszenia można osiągnąć prędkość wyższą niż ustawiona w systemie (dotyczy to również wartości podawanych w milach). W takiej sytuacji urządzenie to nie wyłącza się automatycznie, ale jego działanie jest ograniczone: zaleca się więc wyłączyć to urządzenie.

  Włączanie/wyłączanie adaptive cruise control

  Włączanie Aby włączyć to urządzenie, należy nacisnąć i zwolnić przycisk . Gdy urządzenie to jest aktywne i gotowe do ...

  Zmiana prędkości

  ...

  Zobacz tez:

  Stop & Start
  Funkcja Stop & Start przełącza chwilowo silnik w stan czuwania - tryb STOP - w okresach przerw w ruchu (czerwone światła, korki, inne...). Silnik uruchamia się automatycznie - tryb START - gdy tylko kierowca chce ruszyć. Rozruch następuje natychmiast, sz ...

  Bezpieczniki
  Wcelu uniknięcia pożaru w pojeździe wwyniku przeciążenia przewodów elektrycznych, nie wolno naprawiać przepalonych bezpieczników i zastępować je bezpiecznikami w innych kolorach i o innej liczbie amperów. Wschowku na rękawiczki ...

  Pilot
  Każdy pilot posiada akumulatorek, który podczas jazdy jest automatycznie ładowany w stacyjce. Aby podtrzymać stan naładowania, z każdego pilota należy korzystać co najmniej dwa razy do roku w trakcie dłuższej jazdy. Wprzypadku wyposaż ...

  Categorie