Fiat Tipo: Ustawianie żądanej prędkości

Fiat Tipo –> Uruchamianie i jazda –> Adaptive cruise control (ACC) –> Ustawianie żądanej prędkości

Urządzenie to można ustawić tylko przy prędkości wyższej niż 30 km/h (lub równoważnej wartości w milach) oraz niższej niż 160 km/h (lub wartości równoważnej w milach). Po osiągnięciu przez samochód żądanej prędkości należy nacisnąć i zwolnić przycisk SET + lub SET -: na wyświetlaczu pojawi się wówczas ustawiona prędkość.

Gdy system jest ustawiony, symbol ( ) jest koloru białego.

Następnie zdjąć nogę z pedału przyspieszenia.

OSTRZEŻENIE Po ponownym naciśnięciu na pedał przyspieszenia prędkość samochodu może przekroczyć wartość ustawioną.

Naciśnięcie i przytrzymanie pedału przyspieszenia powoduje, że:

 • na wyświetlaczu pojawi się na kilka sekund specjalny komunikat;
 • urządzenie to nie będzie w stanie kontrolować odległości między samochodem użytkownika a pojazdem poprzedzającym go. W takiej sytuacji prędkość będzie uzależniona jedynie od pozycji pedału przyspieszenia.

Gdy tylko pedał przyspieszenia zostanie zwolniony, zostanie przywrócone normalne działanie urządzenia.

Systemu tego nie można ustawić:

 • w przypadku naciskania na pedał hamulca;
 • jeśli włączono hamulec postojowy;
 • kiedy hamulce są przegrzane;
 • gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu R (wsteczny), w położeniu luzu lub na 1. biegu (włączony pierwszy bieg);
 • kiedy wciśnięto sprzęgło;
 • gdy prędkość samochodu nie mieści się w zakresie możliwej do ustawienia prędkości;
 • gdy obroty silnika przekraczają maksymalną wartość progową lub są poniżej minimalnej wartości progowej;
 • gdy jest w toku lub właśnie zakończyła się interwencja systemu ESC (lub ABS bądź innych systemów kontroli stabilności);
 • gdy nastąpiło zahamowanie automatyczne z udziałem systemu Full Brake Control;
 • gdy aktywny jest ogranicznik prędkości (Speed Limiter);
 • gdy aktywny jest elektroniczny tempomat;
 • w przypadku awarii tego urządzenia; gdy silnik jest wyłączony;
 • w przypadku zasłonięcia czujnika radarowego (należy wówczas wyczyścić miejsce na zderzaku, w którym znajduje się czujnik).

Gdy system jest ustawiony, opisane powyżej warunki powodują także anulowanie lub dezaktywację systemu po czasie, który może być różny w zależności od panujących warunków.

OSTRZEŻENIE Po ustawieniu systemu i naciśnięciu na pedał przyspieszenia można osiągnąć prędkość wyższą niż ustawiona w systemie (dotyczy to również wartości podawanych w milach). W takiej sytuacji urządzenie to nie wyłącza się automatycznie, ale jego działanie jest ograniczone: zaleca się więc wyłączyć to urządzenie.

  Włączanie/wyłączanie adaptive cruise control

  Włączanie Aby włączyć to urządzenie, należy nacisnąć i zwolnić przycisk . Gdy urządzenie to jest aktywne i gotowe do ...

  Zmiana prędkości

  ...

  Zobacz tez:

  Zapamiętywanie prędkości
  Ekran dotykowy Funkcja umożliwia zapamiętywanie granicznych wartości (progów) prędkości, które później będą proponowane w celu parametryzacji dwóch urządzeń: ogranicznika prędkości (prędkość gr ...

  Podświetlenie wskaźników
  Podświetlenie wskaźników włącza się automatycznie po ustawieniu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania w pozycji II, gdy przełącznik świateł (2) znajduje się w jednym ze skrajnych położeń. W ciągu dnia podświetleni ...

  Zalecane foteliki dziecięce
  A Sposób przełączania czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera w stan aktywny i nieaktywny, patrz. B Przed umieszczeniem fotelika dziecięcego mocowanego tyłem do kierunku jazdy na tylnym siedzeniu samochodu firma Volvo zaleca kontakt ...

  Categorie