Fiat Tipo: Procedura wymiany

Fiat Tipo –> W razie awarii –> Wymiana koła –> Procedura wymiany

Należy wykonać, co następuje:

 • zatrzymać samochód w miejscu, które nie stanowi niebezpieczeństwa dla ruchu drogowego, a umożliwia bezpieczną wymianę koła. Teren powinien być możliwie płaski i wystarczająco twardy;
 • wyłączyć silnik, włączyć światła awaryjne i hamulec postojowy;
 • włączyć bieg pierwszy lub wsteczny;
 • przed wyjściem z samochodu ubrać kamizelkę odblaskową (należy zawsze przestrzegać przepisów obowiązujących w kraju, w którym się podróżuje);
 • otworzyć bagażnik i w przypadku występowania pojemnika Cargo box (tylko w przypadku wersji TIPO 5DOOR), wyjąć go zgodnie z opisem w sekcji "Cargo box" w rozdziale "Poznawanie samochodu" (tylko w przypadku wersji benzynowych i Diesel);
 • podnieść wykładzinę i umocować ją specjalnym zaczepem do mechanizmu mocującego na półce tylnej  (tylko w przypadku wersji TIPO 5DOOR);

Procedura wymiany


 • przy użyciu klucza 4 znajdującego się w pojemniku z narzędziami odkręcić pokrętło blokujące 1  (w przypadku wersji TIPO 5DOOR) lub  (w przypadku wersji TIPO STATION WAGON);

Procedura wymiany


Procedura wymiany


 • wyjąć pojemnik z narzędziami 3 i położyć w pobliżu koła do wymiany;
 • wyjąć koło zapasowe lub zapasowe koło dojazdowe 2 (w przypadku wersji TIPO 5DOOR);
 • w przypadku wersji z obręczą stalową: zdjąć kołpak koła 1  za pomocą narzędzia specjalnego 2 , które znajduje się w pojemniku z narzędziami: chwycić narzędzie dwoma palcami, włożyć uchwyt między oponę i kołpak koła, a następnie pociągnąć do siebie w kierunku prostopadłym do koła;

Procedura wymiany


Procedura wymiany


 • wyjąć klin blokujący 1  i otworzyć go zgodnie ze schematem pokazanym na rysunku;

Procedura wymiany


 • ustawić klin 1 przy kole znajdującym się po przekątnej w stosunku do koła wymienianego (patrz  ) tak, aby uniknąć nietypowego przemieszczenia się samochodu, gdy jest on częściowo podniesiony;

Procedura wymiany


 • poluzować o około jeden obrót śruby mocujące przy pomocy klucza z wyposażenia 1 ; potrząsnąć samochodem, aby obręcz koła odłączyła się od piasty koła;

Procedura wymiany


 • przy użyciu urządzenia 1  rozewrzeć podnośnik do momentu, w którym część górna podnośnika 2 znajdzie się bezpośrednio pod podłużnicą 3 samochodu (na wysokości symbolu znajdującego
  się na podłużnicy);

Procedura wymiany


 • ostrzec ewentualne znajdujące się w pobliżu osoby, że samochód będzie podnoszony, aby odsunęły się na bezpieczną odległość i poczekały na wymianę koła do chwili, gdy samochód zostanie opuszczony;
 • kręcić korbką 1  podnośnika (w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara) i podnieść samochód tak, aby koła znalazły się kilka centymetrów nad ziemią;

Procedura wymiany


 • odkręcić całkowicie śruby i wyjąć koło z przebitą oponą;
 • upewnić się, czy koło zapasowe lub zapasowe koło dojazdowe (w przypadku wersji TIPO 5DOOR) na powierzchni styku z piastą jest czyste i pozbawione kurzu, co mogłoby spowodować przypadkowe poluzowanie się śrub mocujących;
 • zamontować koło zapasowe lub zapasowe koło dojazdowe (w przypadku wersji TIPO 5DOOR), wkręcając pierwszą śrubę o dwa obroty w otwór znajdujący się najbliżej zaworu;
 • postąpić analogicznie w przypadku pozostałych śrub;
 • za pomocą klucza 1  wkręcić do oporu wszystkie śruby mocujące; obracając korbką podnośnika 1  (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara), obniżyć samochód i wyjąć podnośnik;
 • przy użyciu klucza z wyposażenia dokręcić do oporu śruby mocujące po przekątnej, zgodnie z kolejnością numeryczną pokazaną na ;

Procedura wymiany


 • w przypadku wersji z obręczą stalową zamontować kołpak koła na kole zapasowym: nałożyć specjalne wyżłobienie 1  na kołpaku koła, oznaczone symbolem 2, na zawór opony;

Procedura wymiany


 • oprzeć stronę wewnętrzną kołpaka o obręcz koła;
 • docisnąć kołpak w kilku miejscach, jak pokazano na , aby odpowiednio dopasować go do obręczy koła.

Procedura wymiany


UWAGA Kołpak koła nie może być montowany na zapasowym kole dojazdowym (w przypadku wersji TIPO 5DOOR).

UWAGA Jeżeli wymienia się koło ze stopu lekkiego, gdy chcemy je umieścić tymczasowo w miejscu koła zapasowego, zaleca się odwrócić je tak, aby część estetyczna zwrócona była do góry.

UWAGA 138) Jeśli przebite koło i podnośnik zostaną pozostawione we wnętrzu nadwozia, będą stanowić poważne niebezpieczeństwo dla pasażerów w razie wypadku lub nagłego hamowania. Należy więc zarówno podnośnik jak i przebite koło umieszczać zawsze w specjalnej wnęce w bagażniku.

139) Niezwykle ryzykowne jest usiłowanie dokonania wymiany koła z boku samochodu przy pasie ruchu drogi: należy upewnić się, że samochód jest wystarczająco oddalony od drogi, aby uniknąć potrącenia przez inny pojazd.

140) Należy zasygnalizować obecność zatrzymanego samochodu zgodnie z przepisami kodeksu drogowego: światła awaryjne, trójkąt ostrzegawczy itp.

Pasażerowie powinni opuścić samochód, szczególnie jeżeli jest mocno obciążony, i poczekać na wymianę koła w bezpiecznym miejscu, z dala od ruchu drogowego.

141) Podnośnik jest to narzędzie opracowane i zaprojektowane wyłącznie do wymiany koła, w razie przebicia lub uszkodzenia odnośnej opony, w samochodzie, do którego stanowi wyposażenie lub w samochodach tego samego modelu. Absolutnie zabrania się użycia niezgodnego z przeznaczeniem, jak na przykład do podnoszenia samochodu innego modelu lub innych przedmiotów.

W żadnym wypadku nie należy używać go do wykonywania czynności serwisowych lub napraw pod samochodem lub w celu wymiany kół letnich na zimowe i odwrotnie: należy zwrócić się do ASO marki Fiat. Nie należy w żadnym wypadku kłaść się pod podniesionym samochodem: należy stosować podnośnik wyłącznie we wskazanych położeniach. Nie należy używać podnośnika do podnoszenia obciążeń większych, niż podane na jego tabliczce znamionowej. Gdy samochód jest podniesiony, nie należy w żadnym wypadku uruchamiać silnika. Podniesienie samochodu wyżej, niż jest to niezbędne, może doprowadzić do utraty jego stabilności i ryzyka nagłego opadnięcia pojazdu. Należy więc podnieść samochód na tyle, na ile jest to potrzebne, aby umożliwić dostęp do koła zapasowego.

142) Absolutnie nie należy naruszać zaworu do pompowania. Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów między obręczą a oponą. Regularnie należy sprawdzać ciśnienie w oponach i w kole zapasowym, powinno być ono zgodne z wartościami podanymi w rozdziale "Dane techniczne".

143) Jeśli samochód jest wyposażony w koło zapasowe o rozmiarach mniejszych od koła normalnego (z oponami 17" dostarczane jest koło zapasowe 16") lub w zapasowe koło dojazdowe, należy przestrzegać następujących zaleceń.

Zapasowe koło dojazdowe (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano), jest specyficzne dla tego modelu samochodu; nie należy stosować w samochodzie zapasowych kół dojazdowych z innych modeli. Zapasowego koła dojazdowego należy używać tylko w sytuacji awaryjnej.

Użycie powinno być ograniczone do niezbędnego minimum i prędkość nie powinna przekroczyć 80 km/h. Na zapasowym kole dojazdowym lub innym kole zapasowym zastosowano naklejkę w kolorze pomarańczowym, na której przedstawiono podstawowe ostrzeżenia dotyczące użycia koła zapasowego i odnośnych ograniczeń w użyciu. Naklejki tej nie należy absolutnie usuwać ani zasłaniać. Na naklejce podane są następujące informacje w czterech językach: "Uwaga! Tylko do użytku tymczasowego! 80 km/h max! Należy możliwie jak najszybciej wymienić na standardowe koło pojazdu. Nie zasłaniać tych informacji". Na zapasowe koło dojazdowe lub inne koło zapasowe nie należy absolutnie zakładać żadnego kołpaka koła. Należy odpowiednio dostosować styl jazdy samochodem, jeśli zamontowane jest zapasowe koło dojazdowe lub inne koło zapasowe. Należy unikać przyspieszeń i nagłego hamowania, gwałtownego skręcania i szybkiego pokonywania zakrętów. Trwałość całkowita zapasowego koła dojazdowego jest przewidziana na około 3000 km. Po tym przebiegu należy wymienić oponę na nową tego samego typu. Nie należy montować w żadnym przypadku opon tradycyjnych na obręczy przewidzianej dla dojazdowego koła zapasowego. Należy możliwie jak najszybciej naprawić i zamontować wymienione koło. Niedopuszczalne jest stosowanie jednocześnie dwóch lub więcej zapasowych kół dojazdowych lub innych kół zapasowych. Nie należy smarować gwintów śrub przed ich zamontowaniem: mogą się one samoczynnie odkręcić.

 

OSTRZEŻENIE 58) Korbką należy obracać ostrożnie, sprawdzając czy obrót odbywa się swobodnie i nie istnieje ryzyko otarcia ręką o podłoże. Również elementy ruchome podnośnika ("ślimak" i przeguby), mogą spowodować obrażenia: należy unikać kontaktu z nimi. W razie ubrudzenia się smarem należy oczyścić dokładnie zabrudzone miejsce.

59) Należy zwrócić się, możliwie jak najszybciej, do ASO marki Fiat, aby zweryfikować prawidłowość dokręcenia śrub mocujących koło.

  Podnośnik

  Należy pamiętać, że: masa podnośnika wynosi 2,15 kg; podnośnika nie wolno naprawiać; w przypadku uszkodzenia należy wymienić ...

  Zestaw fix&go automatic

  ...

  Zobacz tez:

  Symbole i komunikaty na wyświetlaczu
  Oprócz opisanych wcześniej komunikatów na wyświetlaczu w zespole wskaźników mogą pojawić się także następujące komunikaty: Tekst na wyświetlaczu Znaczenie ALCOGUARD MOŻLIWY RESTART Siln ...

  Tryb telefon
  AKTYWACJA TRYBU TELEFON Aby uaktywnić tryb Telefon, należy nacisnąć na wyświetlaczu przycisk graficzny "Telefon". UWAGA Aby sprawdzić wykaz kompatybilnych telefonów komórkowych i obsługiwanych przez nie funkcji, należy zapoznać si&# ...

  Zagłówek
  Prawidłowo ustawiony zagłówek w razie wypadku zmniejsza ryzyko uszkodzeń kręgosłupa szyjnego. Zagłówek należy ustawić tak, aby jego środek wypadał na wysokości uszu; w przeciwnym razie istnieje zwiększone ryzyko obra&# ...

  Categorie