Fiat Tipo: Lampki sygnalizacyjne i komunikaty

Fiat Tipo –> Znajomośæ zestawu wskaŸników –> Lampki sygnalizacyjne i komunikaty

OSTRZEŻENIE Oprócz lampki sygnalizacyjnej pojawia się specjalny komunikat i/lub emitowany jest sygnał dźwiękowy, o ile umożliwia to zestaw wskaźników. Są to krótkie informacje ostrzegawcze i nie należy ich uważać za wyczerpujące i/lub alternatywne względem tego, co podano w niniejszej Instrukcji obsługi, którą zawsze zalecamy uważnie przeczytać.

W przypadku sygnalizowania awarii należy zawsze odnieść się do informacji podanych w niniejszym rozdziale.

OSTRZEŻENIE Komunikaty sygnalizujące awarię, ukazujące się na wyświetlaczu, podzielone są na dwie kategorie: poważne anomalie i mniej poważne anomalie. Anomalie poważne powodują wyświetlanie "cyklu" sygnalizacji w trybie powtarzającym się przez dłuższy czas. Anomalie mniej poważne wyświetlane są "cyklicznie" przez ograniczony czas. Możliwe jest przerwanie cyklu wyświetlania w obu kategoriach. Lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaźników będzie się świecić do momentu wyeliminowania przyczyny nieprawidłowego funkcjonowania.

UWAGA Opisy poniższych lampek sygnalizacyjnych i symboli są orientacyjne i mogą być różne w zależności od wersji wyposażenia samochodu oraz rynku.Lampka sygnalizacyjna

Co oznacza

NISKI POZIOM PŁYNU HAMULCOWEGO/WŁĄCZONY HAMULEC POSTOJOWY

Niski poziom płynu hamulcowego

Lampka ta zaświeca się, gdy poziom płynu hamulcowego jest poniżej wartości poziomu minimalnego, co może oznaczać wyciek płynu z układu hamulcowego. Należy uzupełnić płyn do właściwego poziomu, a następnie sprawdzić, czy lampka sygnalizacyjna zgasła. Jeśli lampka sygnalizacyjna nadal się świeci, należy zwrócić się do ASO marki Fiat.

Włączony hamulec postojowy

Lampka ta zaświeca się, gdy włączony jest hamulec postojowy.

AWARIA UKŁADU WSPOMAGANIA KIEROWNICY

Po przekręceniu kluczyka w położenie MAR lampka sygnalizacyjna (lub symbol na wyświetlaczu) zaświeca się, ale powinna zgasnąć po kilku sekundach. Jeżeli lampka sygnalizacyjna (lub symbol na wyświetlaczu) świeci się, może nie działać wspomaganie układu kierowniczego i może być konieczne wywarcie znacznie większej siły przy obrocie kierownicą, niemniej możliwość skręcania pozostanie zachowana. Należy zwrócić się możliwie jak najszybciej do ASO marki Fiat.

AWARIA EBD

Jednoczesne zaświecanie się lampek sygnalizacyjnych (czerwona) i
(żółto-pomarańczowa) przy
włączonym silniku oznacza usterkę systemu EBD lub niedostępność tego układu. W takiej sytuacji przy nagłym hamowaniu może wystąpić zablokowanie kół tylnych, z możliwością poślizgu.

Należy prowadzić bardzo ostrożnie samochód i zwrócić się natychmiast do ASO marki Fiat w celu sprawdzenia układu.

NIEZAPIĘTE PASY BEZPIECZEŃSTWA

Lampka sygnalizacyjna świeci się światłem stałym, gdy samochód stoi i pas bezpieczeństwa po stronie kierowcy lub pasażera (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano), jeśli pasażer jest obecny, nie jest zapięty.

Lampka ta miga, a jednocześnie emitowany jest sygnał dźwiękowy, gdy samochód jest w ruchu, a pas bezpieczeństwa po stronie kierowcy lub po stronie pasażera (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano), jeśli pasażer jest obecny, nie jest prawidłowo zapięty. Należy wówczas zapiąć pas bezpieczeństwa

NADMIERNA TEMPERATURA PŁYNU CHŁODZĄCEGO SILNIK

Lampka sygnalizacyjna na wyświetlaczu zaświeca się w przypadku przegrzania silnika.

W przypadku normalnej jazdy: zatrzymać samochód, wyłączyć silnik i sprawdzić, czy poziom płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym nie znajduje się poniżej znaku MIN. Jeśli tak jest, należy poczekać na ochłodzenie się silnika, a następnie odkręcić powoli i ostrożnie korek, dolać płynu chłodzącego i sprawdzić, czy poziom płynu ustalił się pomiędzy widniejącymi na zbiorniku znakami MIN i MAX. Ponadto należy sprawdzić wzrokowo, czy nie występują ewentualne wycieki płynu. Jeżeli przy następnym uruchomieniu silnika lampka na wyświetlaczu zaświeci się ponownie, należy zwrócić się do ASO marki Fiat; W przypadku uciążliwej eksploatacji samochodu (np. do jazdy po torze wyścigowym): zmniejszyć prędkość i - w przypadku, gdy lampka świeci się nadal - zatrzymać samochód. Odczekać 2 lub 3 minuty przy włączonym silniku i delikatnie zwiększonych obrotach, aby spowodować szybszą cyrkulację płynu chłodzącego, następnie należy wyłączyć silnik. Sprawdzić, czy poziom płynu chłodzącego jest prawidłowy, jak opisano wcześniej.

OSTRZEŻENIE Po bardzo intensywnej jeździe zaleca się nie wyłączać silnika, ale pozostawić go włączonym i z lekko zwiększonymi obrotami przez kilka minut przed jego wyłączeniem.

AWARIA PODUSZKI POWIETRZNEJ

Ciągłe świecenie się lampki sygnalizacyjnej oznacza awarię układu poduszek powietrznych.

 

UWAGA 34) Jeżeli lampka sygnalizacyjna nie zaświeca się po
ustawieniu wyłącznika zapłonu w położenie MAR lub świeci się podczas jazdy, oznacza to, że prawdopodobnie wystąpiła anomalia w systemach bezpieczeństwa; w takiej sytuacji poduszki powietrzne lub napinacze mogą nie uaktywnić się w razie kolizji lub, w ograniczonej ilości przypadków, uaktywnić się nieprawidłowo. Przed rozpoczęciem jazdy należy zwrócić się do ASO marki Fiat, aby jak najszybciej skontrolować system.

35) O awarii lampki sygnalizacyjnej świadczy zaświecony na
wyświetlaczu w zestawie wskaźników symbol (lub, w niektórych wersjach,
migająca lampka sygnalizacyjna awarii ogólnej). W takiej sytuacji lampka sygnalizacyjna może nie sygnalizować ewentualnych anomalii systemów bezpieczeństwa. Przed rozpoczęciem jazdy należy zwrócić się do ASO marki Fiat, aby jak najszybciej skontrolować system.

 Lampka sygnalizacyjna

Co oznacza

SYSTEM iTPMS

Awaria systemu iTPMS/System iTPMS tymczasowo wyłączony

Lampka sygnalizacyjna miga przez około 75 sekund, a następnie pozostaje zaświecona i świeci światłem stałym (jednocześnie na wyświetlaczu pojawia się specjalny komunikat) w celu zasygnalizowania, że system jest tymczasowo wyłączony lub w stanie awarii. System ponownie będzie działać poprawnie, gdy warunki będą to umożliwiać; gdyby tak nie było, należy wykonać procedurę resetowania po przywróceniu normalnych warunków działania.

Jeśli sygnalizacja nieprawidłowego działania nadal ma miejsce, należy możliwie jak najszybciej zwrócić się do ASO marki Fiat.

Niewystarczające ciśnienie w oponach

Lampka sygnalizacyjna świeci światłem stałym w celu zasygnalizowania, że ciśnienie w jednej lub kilku oponach jest niższe od zalecanej wartości i/lub w celu zasygnalizowania powolnego spadku ciśnienia.

W tego typu sytuacjach może nie być zapewniona odpowiednia trwałość opony i optymalne zużycie paliwa. Zaleca się przywrócić jak najszybciej prawidłową wartość ciśnienia (patrz sekcja "Koła" w rozdziale "Dane techniczne"). Po przywróceniu normalnych warunków użytkowania samochodu należy wykonać procedurę zresetowania.

OSTRZEŻENIE Nie należy kontynuować jazdy przy jednej lub kilku przebitych oponach, ponieważ prowadzenie samochodu jest niebezpieczne. Należy zatrzymać samochód, unikając gwałtownego hamowania i skręcania.

AWARIA SYSTEMU ABS

Lampka ta zaświeca się, gdy system ABS jest niesprawny. W takim przypadku układ hamulcowy pozostaje niezmiennie sprawny, ale system ABS nie jest w stanie zapewnić odpowiednich osiągów.

Należy zachować ostrożność i zwrócić się możliwie jak najszybciej do ASO marki Fiat.

SYSTEM ESC

Interwencja systemu ESC O interwencji systemu informuje migająca lampka sygnalizacyjna: jest to oznaka, że samochód znajduje się w krytycznych warunkach stabilności i przyczepności kół do nawierzchni drogi.

Awaria systemu ESC Jeśli lampka sygnalizacyjna nie gaśnie lub świeci się nadal podczas pracy silnika, oznacza, że rozpoznano awarię w systemie ESC. Należy zwrócić się możliwie jak najszybciej do ASO marki Fiat.
Awaria systemu Hill Hold Control Zaświecenie się lampki sygnalizacyjnej oznacza awarię systemu Hill Hold Control. Należy zwrócić się możliwie jak najszybciej do ASO marki Fiat.

CZĘŚCIOWE WYŁĄCZENIE AKTYWNYCH SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA

Zaświecenie się lampki sygnalizacyjnej oznacza, że niektóre aktywne systemy bezpieczeństwa zostały częściowo wyłączone. Po ponownym włączeniu systemów lampka sygnalizacyjna gaśnie.

ŚWIATŁO PRZECIWMGŁOWE TYLNE

Lampka sygnalizacyjna zaświeca się po włączeniu tylnego światła przeciwmgłowego.

AWARIA SYSTEMU EOBD/WTRYSKU

W normalnych warunkach, po ustawieniu wyłącznika zapłonu w położeniu MAR, lampka sygnalizacyjna zaświeca się, ale powinna zgasnąć zaraz po uruchomieniu silnika. Funkcjonowanie lampki sygnalizacyjnej może zostać zweryfikowane - przy pomocy specjalnej aparatury - przez funkcjonariuszy kontroli ruchu drogowego. Należy przestrzegać przepisów obowiązujących w kraju, w którym się podróżuje. 20)

Awaria układu wtrysku

Jeśli lampka ta pozostaje zaświecona lub zaświeca się podczas jazdy, oznacza, że układ wtrysku nie działa prawidłowo. Jeśli lampka ta świeci światłem stałym, sygnalizuje nieprawidłowe działanie w systemie zasilania/zapłonu, co może spowodować wysokie emisje spalin, ewentualną utratę osiągów, złe właściwości jezdne i wysokie zużycie paliwa. Lampka sygnalizacyjna zgaśnie, jeżeli usterka zostanie wyeliminowana, jednak system zapamięta tę sygnalizację. W tego typu tych warunkach można kontynuować podróż, unikając jednak nadmiernego przeciążania silnika lub wysokich prędkości. Dłuższe używanie samochodu ze świecącą się lampką sygnalizacyjną może spowodować awarie. Należy zwrócić się możliwie jak najszybciej do ASO marki Fiat.

Uszkodzenie katalizatora

Jeśli lampka ta miga, oznacza, że prawdopodobnie uległ uszkodzeniu katalizator. Należy zwolnić pedał przyspieszenia, zmniejszając obroty silnika, dopóki lampka nie przestanie migać. Kontynuować jazdę z umiarkowaną prędkością, unikając jazdy, która może spowodować ponowne miganie lampki i zwrócić się możliwie jak najszybciej do ASO marki Fiat.

 

OSTRZEŻENIE 20) Jeżeli, po ustawieniu wyłącznika zapłonu w położeniu MAR, lampka sygnalizacyjna nie zaświeca
się lub podczas jazdy świeci się lub miga (w niektórych wersjach jednocześnie z komunikatem na wyświetlaczu), należy zwrócić się możliwie jak najszybciej do ASO marki Fiat.

 


Lampka sygnalizacyjna

Co oznacza

WSTĘPNE NAGRZEWANIE ŚWIEC ŻAROWYCH (wersje Diesel)

Po ustawieniu wyłącznika zapłonu w położeniu MAR lampka sygnalizacyjna zaświeca się i gaśnie, gdy świece żarowe osiągną wstępnie określoną temperaturę. Włączenie silnika możliwe jest natychmiast po zgaśnięciu lampki sygnalizacyjnej.

OSTRZEŻENIE Jeżeli temperatura otoczenia jest umiarkowana lub wysoka, zaświecenie się tej lampki sygnalizacyjnej może być niemal niedostrzegalne.

AWARIA WSTĘPNEGO NAGRZEWANIA ŚWIEC ŻAROWYCH (wersje Diesel)

Miganie tej lampki oznacza awarię w układzie wstępnego nagrzewania świec żarowych. W takim przypadku należy zwrócić się możliwie jak najszybciej do ASO marki Fiat.

REZERWA PALIWA/OGRANICZONY ZASIĘG

Lampka sygnalizacyjna na wyświetlaczu zaświeca się, gdy w zbiorniku pozostaje od 5 do 7 litrów paliwa.

REZERWA LPG/GRANICZONY ZASIĘG

(tylko w przypadku wersji LPG) Lampka sygnalizacyjna na wyświetlaczu zaświeca się, gdy w zbiorniku pozostało 8 litrów LPG.

Emitowany jest sygnał akustyczny i pozostaje zaświecony jeden słupek na wskaźniku poziomu LPG.

FULL BRAKE CONTROL OFF

Lampka sygnalizacyjna zaświeca się w przypadku dezaktywacji przez kierowcę systemu Full Brake Control lub w przypadku dezaktywacji automatycznej systemu wskutek tymczasowej jego awarii. Należy zwrócić się możliwie jak najszybciej do ASO marki Fiat.

AKTYWACJA/DEZAKTYWACJA RĘCZNA SYSTEMU START&STOP

(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)
Aktywacja: O aktywacji systemu informuje (zależnie od wyposażenia) zaświecony na wyświetlaczu specjalny komunikat.

Dezaktywacja: dezaktywacja systemu Start&Stop sygnalizowana jest przez zaświecenie się lampki sygnalizacyjnej i - zależnie od wyposażenia - pojawienie się specjalnego komunikatu na wyświetlaczu.

 

OSTRZEŻENIE 21) Jeśli lampka sygnalizacyjna (lub symbol na wyświetlaczu) miga podczas jazdy, należy zwrócić się do ASO marki Fiat.

 
Lampka sygnalizacyjna

Co oznacza

WŁĄCZANIE ELEKTRYCZNEGO WSPOMAGANIA KIEROWNICY "DUALDRIVE"

Napis CITY zaświeca się po włączeniu elektrycznego wspomagania kierownicy "Dualdrive" poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku sterującego. Po ponownym naciśnięciu przycisku wskazanie CITY zgaśnie.

PRZEŁĄCZANIE NA TRYB BENZYNY

(tylko w przypadku wersji LPG) Lampka sygnalizacyjna zaświeca się, gdy silnik jest zasilany benzyną.

ŚWIATŁA POZYCYJNE I ŚWIATŁA MIJANIA

Lampka sygnalizacyjna zaświeca się w momencie włączenia świateł pozycyjnych lub świateł mijania.

Funkcja ta umożliwia pozostawienie świateł włączonych przez okres 30, 60 lub 90 sekund po ustawieniu wyłącznika zapłonu w położeniu STOP (funkcja "Follow me home").

ŚWIATŁA PRZECIWMGŁOWE PRZEDNIE

Lampka sygnalizacyjna zaświeca się po włączeniu przednich świateł przeciwmgłowych.

KIERUNKOWSKAZ LEWY

Lampka sygnalizacyjna zaświeci się, gdy dźwignia sterująca kierunkowskazami zostanie przesunięta w dół lub - razem ze strzałką prawego kierunkowskazu - gdy zostanie naciśnięty przycisk świateł awaryjnych.

KIERUNKOWSKAZ PRAWY

Lampka sygnalizacyjna zaświeci się, gdy dźwignia sterująca kierunkowskazami zostanie przesunięta w górę lub - razem ze strzałką lewego kierunkowskazu - gdy zostanie naciśnięty przycisk świateł awaryjnych.

ŚWIATŁA DROGOWE

Lampka sygnalizacyjna zaświeca się po włączeniu świateł drogowych.

Symbole pojawiające się na wyświetlaczu
Symbol

Co oznacza

NIEDOKŁADNIE ZAMKNIĘTE DRZWI

Symbol ten zaświeca się, gdy którekolwiek z drzwi nie są dokładnie zamknięte (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano). Gdy samochód jest w ruchu i otwarte są drzwi, emitowany jest sygnał akustyczny. Należy prawidłowo zamknąć drzwi.

AWARIA ALTERNATORA

Zaświecanie się tego symbolu przy uruchomionym silniku oznacza awarię w systemie ładowania samochodu. Należy zwrócić się możliwie jak najszybciej do ASO marki Fiat.

NIEDOKŁADNIE ZAMKNIĘTA POKRYWA KOMORY SILNIKA

Symbol ten zaświeca się, gdy pokrywa komory silnika nie jest dokładnie zamknięta (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano). Należy prawidłowo zamknąć pokrywę komory silnika.

NIEDOKŁADNIE ZAMKNIĘTA POKRYWA TYLNA

Symbol ten zaświeca się, gdy pokrywa tylna nie jest dokładnie zamknięta (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano). Należy zamknąć prawidłowo pokrywę tylną.

NIEWYSTARCZAJĄCE CIŚNIENIE OLEJU SILNIKOWEGO

Symbol ten zaświeca się w razie niskiego ciśnienia oleju silnikowego.

OSTRZEŻENIE Nie należy korzystać z samochodu, dopóki awaria nie zostanie usunięta.

Zaświecenie się tego symbolu nie wskazuje ilości oleju znajdującego się w silniku: kontrolę poziomu należy zawsze wykonywać ręcznie

AWARIA CZUJNIKA CIŚNIENIA OLEJU SILNIKOWEGO

Symbol ten świeci światłem stałym (jednocześnie na wyświetlaczu pojawia się specjalny komunikat), w razie awarii w czujniku ciśnienia oleju silnikowego.

ZUŻYTY OLEJ SILNIKOWY

(zależnie od wyposażenia) Wersje Diesel: symbol ten zaświeca się i wyświetlany jest w cyklach 3-minutowych z 5-sekundową przerwą do momentu wymiany oleju.

Symbol ten widnieje na wyświetlaczu przez cały czas wyświetlania.

Wersje benzynowe: symbol ten zaświeca się, a następnie znika z wyświetlacza pod koniec cyklu wyświetlania.

OSTRZEŻENIE Po pojawieniu się pierwszej informacji, przy każdym uruchomieniu silnika symbol ten będzie zaświecać się, jak opisano wcześniej, do momentu wymiany oleju.

Świecenie się tego symbolu nie powinno być uważane za usterkę pojazdu, gdyż ma na celu powiadomienie użytkownika, iż zwykła eksploatacja samochodu doprowadziła do konieczności wymiany oleju.

Olej silnikowy ulega szybszemu zużyciu w przypadku korzystania z samochodu na krótkich odcinkach tras, które uniemożliwiają silnikowi osiągnięcie temperatury roboczej.

Należy zwrócić się możliwie jak najszybciej do ASO marki Fiat

AWARIA CZUJNIKA DESZCZU

Symbol ten zaświeca się w razie awarii czujnika deszczu. Należy zwrócić się możliwie jak najszybciej do ASO marki Fiat.

INTERWENCJA SYSTEMU BLOKOWANIA PALIWA

Symbol ten zaświeca się w przypadku interwencji systemu blokowania paliwa.

W celu zapoznania się z procedurą ponownego uruchamiania systemu blokowania paliwa, patrz opis w sekcji "System blokowania paliwa" w rozdziale "W razie awarii". Jeżeli przywrócenie zasilania paliwem byłoby niemożliwe, wówczas należy zwrócić się do ASO marki Fiat.

AWARIA SYSTEMU BLOKOWANIA PALIWA

Symbol ten zaświeca się w przypadku awarii systemu blokowania paliwa. Należy zwrócić się możliwie jak najszybciej do ASO marki Fiat.

OBECNOŚĆ WODY W FILTRZE OLEJU NAPĘDOWEGO (wersje Diesel)

Symbol ten świeci światłem stałym podczas jazdy (jednocześnie na wyświetlaczu pojawia się specjalny komunikat), aby zasygnalizować obecność wody w filtrze oleju napędowego.

AWARIA SYSTEMU START&STOP

(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) Symbol ten zaświeca się, aby zasygnalizować awarię systemu Start&Stop. Na wyświetlaczu pojawia się specjalny komunikat. Należy zwrócić się możliwie jak najszybciej do ASO marki Fiat.

AWARIA SYSTEMU FIAT CODE

Symbol ten zaświeca się, aby zasygnalizować awarię systemu Fiat CODE. Należy zwrócić się możliwie jak najszybciej do ASO marki Fiat.

AWARIA ŚWIATEŁ ZEWNĘTRZNYCH

Symbol ten zaświeca się, aby zasygnalizować awarię następujących świateł: światła do jazdy dziennej (DRL); światła postojowe; światła pozycyjne; kierunkowskazy; tylne światło przeciwmgłowe; światło cofania; podświetlenie tablicy rejestracyjnej.

Anomalia może być spowodowana przepaleniem się żarówki, odnośnego bezpiecznika lub przerwaniem połączenia elektrycznego.

AWARIA CZUJNIKA POZIOMU PALIWA

Symbol ten zaświeca się w przypadku awarii czujnika poziomu paliwa. Należy zwrócić się do ASO marki Fiat.

AWARIA CZUJNIKA POZIOMU PALIWA LPG

Symbol ten zaświeca się w przypadku awarii czujnika poziomu paliwa LPG. Należy zwrócić się do ASO marki Fiat.

MOŻLIWE OBLODZENIE DROGI

Symbol ten zaświeca się, gdy temperatura zewnętrzna jest niższa lub równa 3C.

OSTRZEŻENIE W razie awarii w czujniku temperatury zewnętrznej cyfry wskazujące jej wartość zastępowane są kreskami.

AWARIA CZUJNIKA ZMIERZCHU

Symbol ten zaświeca się (wraz ze specjalnym komunikatem) w przypadku awarii czujnika zmierzchu. Należy zwrócić się możliwie jak najszybciej do ASO marki Fiat.

AWARIA SYSTEMU AUDIO

Symbol ten zaświeca się, aby zasygnalizować awarię systemu audio. Należy zwrócić się możliwie jak najszybciej do ASO marki Fiat.

CZYSZCZENIE DPF w toku (dotyczy tylko wersji Diesel z DPF)

Symbol ten świeci światłem stałym w celu zasygnalizowania kierowcy, że system DPF wymaga usunięcia, za pośrednictwem procesu regeneracji, nagromadzonych zanieczyszczeń (cząstek stałych).

Symbol ten nie zaświeca się za każdym razem, kiedy DPF przeprowadza regenerację, ale tylko wtedy, gdy warunki jazdy wymagają zasygnalizowania tego faktu kierowcy. Aby wyłączyć ten symbol, należy jechać samochodem aż do zakończenia procesu regeneracji. Proces regeneracyjny trwa zwykle średnio 15 minut. Optymalne warunki do zakończenia procesu są osiągane przy utrzymaniu jazdy z prędkością 60 km/h i obrotach silnika powyżej 2000 obr./min.

Zaświecenie się tego symbolu nie oznacza usterki samochodu, dlatego nie ma konieczności pozostawienia samochodu w warsztacie.

AWARIA CZUJNIKÓW PARKOWANIA (PARK ASSIST)

Żółty symbol zaświeca się w razie tymczasowej awarii czujników parkowania. Gdyby problem ten nie ustępował po wyczyszczeniu strefy wokół czujników parkowania, należy zwrócić się do ASO marki Fiat.

Czerwony symbol zaświeca się w razie trwałej awarii czujników parkowania. Przyczyną braku działania może być niewystarczające napięcie akumulatora lub ewentualne usterki w instalacji elektrycznej. Należy zwrócić się możliwie jak najszybciej do ASO marki Fiat.

AWARIA SYSTEMU FULL BRAKE CONTROL

Symbole te zaświecają się (jednocześnie na wyświetlaczu pojawia się komunikat) w razie awarii systemu Full Brake Control. Należy zwrócić się możliwie jak najszybciej do ASO marki Fiat.

AWARIA OGRANICZNIKA PRĘDKOŚCI (SPEED LIMITER)

Symbol ten zaświeca się w razie awarii urządzenia Speed Limiter. Należy możliwie jak najszybciej zwrócić się do ASO marki Fiat, aby usunąć tę awarię.

AWARIA ADAPTIVE CRUISE CONTROL

Symbol ten zaświeca się (jednocześnie na wyświetlaczu pojawia się komunikat), w przypadku awarii systemu Adaptive Cruise Control. W takiej sytuacji należy zwrócić się możliwie jak najszybciej do ASO marki Fiat.

PRZEGLĄDY OKRESOWE (SERVICE)

"Wykaz czynności przeglądów okresowych" przewiduje przegląd samochodu we wstępnie określonych odstępach czasu (patrz rozdział "Obsługa i konserwacja").

W miarę zbliżania się terminu obsługi okresowej ("przeglądu"), po ustawieniu wyłącznika zapłonu w położenie MAR na wyświetlaczu zaświeci się symbol, za którym widnieć będą wartości kilometrów/mil lub dni (gdzie przewidziano) pozostałych do wykonania planowanej obsługi samochodu.

Wskazanie to pojawia się automatycznie, gdy wyłącznik zapłonu jest w położeniu MAR, w momencie, w którym do przeglądu brakuje 2000 km lub, gdzie przewidziano, 30 dni i pojawia się ponownie po każdym ustawieniu wyłącznika zapłonu w położeniu MAR.

Wskazania wyświetlane są w km lub milach, w zależności od ustawionej jednostki miary.

Należy zwrócić się do ASO marki Fiat, która wykona - oprócz operacji obsługowych przewidzianych w "Wykazie czynności przeglądów okresowych" - wyzerowanie tego typu wskazań (reset).

Zaświecenie się tego symbolu oznacza konieczność wciśnięcia pedału sprzęgła, aby móc uruchomić samochód.

Zaświecenie się tego symbolu sugeruje zmianę biegu na wyższy lub niższy.

PRZEKROCZONY LIMIT PRĘDKOŚCI

Symbol (koloru białego) zaświeca się w momencie przekroczenia ustawionego za pomocą Menu wyświetlacza limitu prędkości (np. 110 km/h) (wartość wewnętrzna odświeża się w zależności od ustawionej prędkości).

W przypadku wersji/rynków, zależnie od wyposażenia, symbol (koloru czerwonego), zaświeca się w momencie przekroczenia ustawionego za pomocą Menu wyświetlacza limitu prędkości: w przypadku tego typu wersji jest on ustawiony na 120.

INTERWENCJA SYSTEMU START&STOP (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

Symbol ten zaświeca się, aby poinformować, że silnik został wyłączony z powodu interwencji systemu START&STOP.

REGULACJA USTAWIENIA REFLEKTORÓW

Korektor ustawienia reflektorów działa tylko wtedy, gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu MAR i włączone są światła mijania. W celu wykonania regulacji należy posłużyć się przyciskami i na panelu elementów sterowania.

ELEKTRONICZNY TEMPOMAT

Symbol ten zaświeca się w przypadku włączenia elektronicznego tempomatu.

 

OSTRZEŻENIE 22) Jeżeli symbol ten zaświeci się podczas jazdy, należy natychmiast wyłączyć silnik i zwrócić się do ASO marki Fiat.

23) W związku z zaświeceniem się symbolu zużyty olej silnikowy
powinien być jak najszybciej wymieniony, nie dopuszczając nigdy do przejechania powyżej 500 km od pierwszego zaświecenia się symbolu. Nieprzestrzeganie podanych powyżej zaleceń może spowodować poważne uszkodzenie silnika oraz utratę gwarancji. Należy pamiętać, że zaświecenie się tego symbolu nie jest związane z ilością oleju znajdującego się w silniku, dlatego w przypadku migania symbolu nie potrzeba absolutnie uzupełniać silnika olejem.

24) W razie, gdyby symbol migał podczas jazdy, należy zwrócić się do ASO marki Fiat.

25) Woda w układzie zasilania może spowodować poważne uszkodzenie systemu wtrysku i nieregularne funkcjonowanie silnika. W razie pojawienia się na wyświetlaczu symbolu należy możliwie jak
najszybciej zwrócić się do ASO marki Fiat w celu spuszczenia wody z układu.

Jeżeli tego typu sygnalizacja będzie miała miejsce zaraz po zatankowaniu, prawdopodobnie do zbiornika paliwa przedostała się woda: należy wówczas wyłączyć natychmiast silnik i skontaktować się z ASO marki Fiat.

26) Kierowca powinien zawsze dostosowywać sposób jazdy do warunków panujących na drodze, widoczności, ruchu drogowego i obowiązujących przepisów kodeksu drogowego. Ponadto należy pamiętać, że możliwe jest wyłączenie silnika również wtedy, gdy świeci się symbol DPF; jednak powtarzające się przerywanie procesu regeneracyjnego może spowodować przedwczesne zużycie oleju silnikowego.

Z tego powodu zaleca się zawsze poczekać na zgaszenie symbolu przed wyłączeniem silnika, przestrzegając podanych wyżej zaleceń. Nie zaleca się kończenia procesu regeneracji DPF w samochodzie zatrzymanym.

  Komputer (trip computer)

  "Trip computer" umożliwia wyświetlanie - gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu MAR - wartości dotyczących stanu funkcj ...

  Bezpieczeństwo

  Niniejszy rozdział jest niezwykle ważny: opisano w nim systemy bezpieczeństwa, jakimi dysponuje samochód, wraz z niezbędnymi wskazówkami odno& ...

  Zobacz tez:

  Zasada działania
  Aktywny układ kierowniczy zmienia kąt skrętu przednich kół w odniesieniu do ruchów kierownicy. Dodatkowo, zależnie od prędkości zmienia siłę niezbędną do kierowania. Przy niewielkich prędkościach, np. w mieście ...

  Instalowanie fotelików dziecięcych ISOFIX
  Zgodnie z ustawodawstwem europejskim poniższa tabela przedstawia możliwości instalacji fotelików dziecięcych ISOFIX w samochodzie, na siedzeniach wyposażonych w mocowania ISOFIX. W przypadku uniwersalnych i półuniwersalnych fotelików dzieci ...

  Autoalarm (wyposażenie opcjonalne)
  W stanie czuwania układ autoalarmu stale monitoruje sygnały nadchodzące ze wszystkich czujników. Wzbudzenie sygnalizacji alarmowej powodują następujące okoliczności:  otwarcie drzwi bocznych, pokrywy silnika lub drzwi bagażnika   ...

  Categorie