Fiat Tipo: Foteliki dla dzieci zalecane przez markę fiat do państwa samochodu

Fiat Tipo –> Bezpieczeństwo –> Systemy zabezpieczające pasażerów –> Foteliki dla dzieci zalecane przez markę fiat do państwa samochodu

Lineaccessori MOPAR proponuje kompletną gamę fotelików dla dzieci do mocowania przy użyciu trzypunktowego pasa bezpieczeństwa lub mocowań ISOFIX.

OSTRZEŻENIE FCA zaleca instalowanie fotelika zgodnie z instrukcją obowiązkowo do niego załączoną.

Foteliki dla dzieci zalecane przez markę fiat do państwa samochodu


Foteliki dla dzieci zalecane przez markę fiat do państwa samochodu


Foteliki dla dzieci zalecane przez markę fiat do państwa samochodu


Foteliki dla dzieci zalecane przez markę fiat do państwa samochodu


Podstawowe uwagi, jakich należy przestrzegać, aby bezpiecznie przewozić dzieci

 • Foteliki dla dzieci należy instalować na siedzeniu tylnym, gdyż jest to położenie najbardziej chronione w przypadku zderzenia.
 • Należy pozostawić możliwie jak najdłużej fotelik w pozycji przeciwnej do kierunku jazdy, w miarę możliwości do wieku 3-4 lat dziecka.
 • W przypadku wyłączenia przedniej poduszki powietrznej pasażera należy zawsze sprawdzić, czy na panelu znajdującym się na desce rozdzielczej świeci się odpowiednia lampka sygnalizacyjna informująca o wyłączeniu poduszki.
 • Należy ściśle przestrzegać instrukcji przekazanych przez producenta fotelika. Należy przechowywać ją w samochodzie wraz z dokumentami i instrukcją obsługi. Nie należy używać fotelika w sposób niezgodny z instrukcjami użycia.
 • Każdy system ochronny przeznaczony jest wyłącznie dla jednego dziecka: nie należy nigdy przewozić równocześnie dwoje dzieci.
 • Należy sprawdzać zawsze, czy pas bezpieczeństwa nie uciska szyi dziecka.
 • Należy zawsze sprawdzać, przez pociągnięcie za taśmę, czy pas bezpieczeństwa jest prawidłowo zapięty.
 • Podczas jazdy nie powinno się zezwalać, aby dziecko zmieniło pozycję lub rozpięło pas bezpieczeństwa.
 • Nie należy pozwalać dziecku na umieszczanie części poprzecznej pasa bezpieczeństwa pod ramionami lub za plecami.
 • Nie należy nigdy przewozić dziecka, trzymając je w objęciach, nawet niemowlęcia. W razie zderzenia nikt bowiem nie jest w stanie utrzymać dziecka.
 • Jeśli samochód brał udział w wypadku drogowym, fotelik dziecięcy należy wymienić na nowy. Ponadto należy wymienić, w zależności od typu instalowanego fotelika, mocowania Isofix lub pas bezpieczeństwa, do którego umocowano fotelik.
 • Każdy fotelik zamontowany zgodnie z kierunkiem jazdy na tylnym zewnętrznym siedzeniu, niezależnie od grupy wagowej, do jakiej przynależy, powinien być montowany po wyjęciu zagłówka siedzenia tylnego, na którym fotelik jest montowany. Nie dotyczy to fotelików, które składają się z samej poduszki (bez oparcia): tego typu foteliki powinny być instalowane, gdy zagłówek oparcia danego siedzenia jest zamontowany.
UWAGA 79) POWAŻNE NIEBEZPIECZEŃSTWO Gdy przednia poduszka powietrzna po stronie pasażera jest aktywna, na siedzeniu pasażera przedniego nie należy montować fotelików dziecięcych, które montuje się w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy.

Aktywacja poduszki powietrznej w przypadku zderzenia może spowodować śmiertelne obrażenia przewożonego dziecka, niezależnie od siły zderzenia.

Dlatego zaleca się przewozić zawsze dziecko w odpowiednim foteliku na siedzeniu tylnym, gdyż jest to położenie najbardziej bezpieczne w przypadku zderzenia.

80) O obowiązku wyłączenia poduszki powietrznej, jeśli instalowany jest fotelik dla dziecka odwrócony tyłem do kierunku jazdy, świadczy odpowiedni symbol podany na etykiecie przyklejonej do daszka przeciwsłonecznego. Należy zawsze postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi na daszku przeciwsłonecznym (patrz opis w sekcji "Uzupełniający system bezpieczeństwa biernego (SRS) - Poduszki powietrzne").

81) W razie konieczności przewożenia dziecka na siedzeniu przednim po stronie pasażera, w foteliku ustawionym przeciwnie do kierunku jazdy, poduszki powietrzne po stronie pasażera, przednią i boczną (Side bag), należy wyłączyć za pomocą Menu głównego systemu Connect (patrz opis w sekcji "Uzupełniający system bezpieczeństwa biernego (SRS) - Poduszki powietrzne") i upewnić się, czy dezaktywacja nastąpiła, o czym informuje świecąca na desce rozdzielczej dioda .

Ponadto siedzenie pasażera powinno być przesunięte jak najdalej do tyłu, aby uniknąć ewentualnego kontaktu fotelika z dzieckiem z deską rozdzielczą.

82) Nie należy poruszać siedzeniem przednim lub tylnym, gdy siedzi na nim dziecko lub umieszczony jest na nim fotelik z dzieckiem.

83) Nieprawidłowy montaż fotelika dziecięcego może uniemożliwić działanie systemu ochronnego. W razie wypadku bowiem fotelik może poluzować się i dziecko może odnieść poważne, a nawet śmiertelne obrażenia ciała. Aby odpowiednio zainstalować system ochronny dla niemowlaka lub większego dziecka, należy ściśle postępować według instrukcji podanych przez Producenta.

84) Gdy system ochronny dla dziecka nie jest stosowany, należy umocować go pasem bezpieczeństwa lub za pomocą mocowań ISOFIX bądź wyjąć go z samochodu. Nie należy pozostawiać go nieumocowanego we wnętrzu samochodu.

Ma to na celu uniknięcie sytuacji, w której w razie nagłego hamowania lub zderzenia fotelik mógłby spowodować obrażenia pasażerów.

85) Po zainstalowaniu fotelika dla dziecka nie należy przesuwać siedzenia: przed jakąkolwiek regulacją siedzenia należy zawsze zdjąć najpierw z niego fotelik dziecięcy.

86) Należy zawsze upewnić się, że odcinek ukośny taśmy pasa nie przechodzi pod ramionami lub za plecami dziecka. W razie wypadku pas bezpieczeństwa nie będzie w stanie przytrzymać dziecka i istnieje ryzyko spowodowania poważnych, a nawet śmiertelnych obrażeń ciała dziecka.

Dziecko powinno więc zawsze prawidłowo zapinać własny pas bezpieczeństwa.

87) Nie należy używać tego samego mocowania dolnego do instalacji kilku systemów ochronnych dla dzieci.

88) Jeśli fotelik typu ISOFIX Universale nie jest umocowany wszystkimi trzema mocowaniami, nie będzie on w stanie w prawidłowy sposób zabezpieczyć dziecka. W razie wypadku dziecko mogłoby odnieść poważne, a nawet śmiertelne obrażenia.

89) Fotelik można montować tylko wówczas, gdy samochód stoi. Fotelik jest poprawnie zamocowany w obejmach wówczas, gdy słychać dźwięki zatrzaśnięcia, które potwierdzają prawidłowe zamocowanie. W każdym wypadku należy przestrzegać instrukcji montażu, demontażu i ustawienia fotelika, którą producent zobowiązany jest do niego dołączyć.

  Dostosowanie siedzeń pasażerów do użycia fotelików i-Size

  Poniższa tabela, zgodnie z normą europejską EKG 129, wskazuje możliwość instalowania fotelików i-Size. i-U: dostosowane do fotelik&oacut ...

  Uzupełniający system bezpieczeństwa biernego (srs) - poduszki powietrzne

  Samochód wyposażony jest w następujące elementy: przednia poduszka powietrzna dla kierowcy; przednia poduszka powietrzna dla pasażera; przed ...

  Zobacz tez:

  Głośność
  Telefon korzysta z głośnika w drzwiach kierowcy. Głośność rozmowy Wzmocnienie głosu rozmówcy można regulować odpowiednimi przyciskami przy kierownicy. Głośność zestawu audio w trakcie połączenia telefonicznego ...

  Zakłócenia pojedynczych płyt CD
  Jeżeli zakłócenia występują tylko w czasie odtwarzania pojedynczych płyt CD, może to mieć jedną z poniższych przyczyn. Samodzielnie nagrywane płyty CD Przyczyną zakłóceń przy odtwarzaniu samodzielnie nagranych pł ...

  Ryglowanie
  Trzymając klucz w strefie rozpoznawania A, nacisnąć palcem jedną z klamek drzwi przednich (na oznaczeniach), aby zaryglować samochód. Naciskać dalej palcem, aż do pełnego zamknięcia szyb. Jeżeli drzwi lub bagażnik s&# ...

  Categorie