BMW Serii 1: Zmiana utworu muzycznego

BMW Serii 1 –> Rozrywka –> Radio Professional –> Odtwarzacz CD i zmieniarka CD –> Zmiana utworu muzycznego

Przejście do innego utworu

Naciskać przycisk , aż
rozpocznie się odtwarzanie wybranego utworu.

Za pomocą prawego pokrętła: Obracać prawe pokrętło, dopóki nie rozpocznie się odtwarzanie żądanego utworu.

Szybkie przesuwanie w przód/w tył

1. Przytrzymać wciśnięty przycisk
.

Utwory mogą być odtwarzane w sposób zniekształcony.

2. Aby przerwać szybkie przesuwanie w przód/w tył, puścić przycisk.

Kolejność przypadkowa

Nacisnąć przycisk.


Wcelu wyłączenia funkcji kolejności przypadkowej:

Nacisnąć przycisk.


Próbne słuchanie i wybieranie utworu

Nacisnąć przycisk. Wszystkie
utwory odtwarzane będą po kolei przez krótki czas.

Przerywanie funkcji i wybór utworu:

Nacisnąć przycisk.


  Uruchamianie zmieniarki CD

  Uruchomienie zmieniarki CD może zająć kilka chwil. 1. Włączyć radio, patrz strona 125. 2. Napełnianie i wkładanie magazynka CD, patrz ...

  Skompresowane pliki audio

  Ten typ odtwarzacza CD oraz zmieniarki CD mogą odtwarzać również płyty CD ze skompresowanymi plikami audio: MP3 oraz WMA. Wybór utworu Na ...

  Zobacz tez:

  Wyszukiwanie stacji radiowych
  Przycisk SCAN (4) służy do uruchamiania wyszukiwania stacji radiowych o najmocniejszym sygnale w danym zakresie. Po znalezieniu stacji następuje przełączenie na jej odbiór, a po upływie około 8 sekund wyszukiwanie jest wznawiane. Uruchamianie i przeryw ...

  Informacje ogólne
  System obsług technicznych BMW pozwala określić zakres potrzebnych czynności serwisowych, patrz strona 174. Poniższe zestawienie informuje o koniecznych pracach obsługi technicznej w określonych terminach przeglądów. Standardowy zakres prac Cz ...

  Nowe koła i opony
  Montaż nowych kół i opon należy zlecać wyłącznie Serwisom lub zakładowi wulkanizacji. W przeciwnym razie w przypadku niewłaściwego wykonania prac istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia dodatkowych szkód i związanego z tym ...

  Categorie