BMW Serii 1: Skompresowane pliki audio

BMW Serii 1 –> Rozrywka –> Radio Professional –> Odtwarzacz CD i zmieniarka CD –> Skompresowane pliki audio

Ten typ odtwarzacza CD oraz zmieniarki CD mogą odtwarzać również płyty CD ze skompresowanymi plikami audio: MP3 oraz WMA.

Wybór utworu

 1. Nacisnąć przycisk.

 2. 2. Wybrać żądany katalog za pomocą prawego pokrętła.
 • (+) : nacisnąć na prawe pokrętło, aby otworzyć katalog.
 • (-) : nacisnąć na prawe pokrętło, aby zamknąć katalog.

3. W razie potrzeby wybrać inne katalogi.

4. Zaznaczyć żądany utwór i nacisnąć na prawe pokrętło.

Podczas odtwarzania można przechodzić pomiędzy katalogami.

Aby przejść do aktualnego utworu:

Nacisnąć przycisk.


Wyświetlenie tytułu

Jeśli do aktualnego utworu przypisane są dodatkowe informacje, można je automatycznie wyświetlić:

 1. Nacisnąć przycisk.

 2. Nacisnąć przycisk.

Wysuwanie płyty CD z odtwarzacza CD

Nacisnąć przycisk .


Płyta CD zostanie wysunięta z kieszeni CD.

Miejsce montażu zmieniarki CD

W bagażniku z tyłu z lewej strony.

Miejsce montażu zmieniarki CD


  Zmiana utworu muzycznego

  Przejście do innego utworu Naciskać przycisk , aż rozpocznie się odtwarzanie wybranego utworu. Za pomocą prawego pokrętła: Obracać ...

  Wkładanie/wyjmowanie magazynka płyt CD

  Wyjmowanie magazynka płyt CD Wcelu napełnienia lub opróżnienia magazynka płyt CD należy wyjąć magazynek ze zmieniarki płyt CD. ...

  Zobacz tez:

  Dezaktywacja
  Dezaktywacja urządzenia i anulowanie ustawionej prędkości mają miejsce, jeśli: zostanie naciśnięty przycisk Adaptive Cruise Control; zostanie naciśnięty przycisk elektronicznego tempomatu; zostanie naciśnięty przycisk ograniczn ...

  Przełącznik ogrzewanych foteli
  Przy pracującym silniku siedzenia przednie mogą być ogrzewane niezależnie. Za pomocą pokrętła włączyć i regulować ogrzewanie foteli: 0: Wyłączone. 1: Lekko. 2: Średnio. 3: Mocno. Regulacja lędźwiowa ele ...

  Reflektory przeciwmgłowe
  Odczepić ramkę ozdobną, pociągając za górną część (wycięcie). Odkręcić dwa wkręty, aby wyjąć blok z gniazda. Odłączyć złącze. Odkręcić oprawę żar&oa ...

  Categorie