BMW Serii 1: Skompresowane pliki audio

BMW Serii 1 –> Rozrywka –> Radio Professional –> Odtwarzacz CD i zmieniarka CD –> Skompresowane pliki audio

Ten typ odtwarzacza CD oraz zmieniarki CD mogą odtwarzać również płyty CD ze skompresowanymi plikami audio: MP3 oraz WMA.

Wybór utworu

 1. Nacisnąć przycisk.

 2. 2. Wybrać żądany katalog za pomocą prawego pokrętła.
 • (+) : nacisnąć na prawe pokrętło, aby otworzyć katalog.
 • (-) : nacisnąć na prawe pokrętło, aby zamknąć katalog.

3. W razie potrzeby wybrać inne katalogi.

4. Zaznaczyć żądany utwór i nacisnąć na prawe pokrętło.

Podczas odtwarzania można przechodzić pomiędzy katalogami.

Aby przejść do aktualnego utworu:

Nacisnąć przycisk.


Wyświetlenie tytułu

Jeśli do aktualnego utworu przypisane są dodatkowe informacje, można je automatycznie wyświetlić:

 1. Nacisnąć przycisk.

 2. Nacisnąć przycisk.

Wysuwanie płyty CD z odtwarzacza CD

Nacisnąć przycisk .


Płyta CD zostanie wysunięta z kieszeni CD.

Miejsce montażu zmieniarki CD

W bagażniku z tyłu z lewej strony.

Miejsce montażu zmieniarki CD


  Zmiana utworu muzycznego

  Przejście do innego utworu Naciskać przycisk , aż rozpocznie się odtwarzanie wybranego utworu. Za pomocą prawego pokrętła: Obracać ...

  Wkładanie/wyjmowanie magazynka płyt CD

  Wyjmowanie magazynka płyt CD Wcelu napełnienia lub opróżnienia magazynka płyt CD należy wyjąć magazynek ze zmieniarki płyt CD. ...

  Zobacz tez:

  Ręczne otwieranie pokrywki wlewu paliwa
  W razie wystąpienia usterki, pokrywkę wlewu paliwa można otworzyć ręcznie: 1. W razie potrzeby zdjąć pokrywę apteczki pierwszej pomocy i trójkąta ostrzegawczego w lewej obudowie bocznej, patrz strona 189. 2. Zdjąć osłonę ...

  Zestaw do prowizorycznej naprawy opony
  Zestaw ten składa się z kompresora i wkładu ze środkiem uszczelniającym. Umożliwia on tymczasową naprawę opony. Będą mogli Państwo w ten sposób dojechać do najbliższego zakładu wulkanizacyjnego. Może być ...

  Resetowanie systemu blokowania paliwa
  Aby przywrócić prawidłowe działanie samochodu, należy wykonać następującą procedurę (procedura taka powinna być podjęta i wykonana w ciągu 1 minuty): UWAGA 149) Jeżeli po zderzeniu byłby wyczuwalny zapach ...

  Categorie