BMW Serii 1: Skompresowane pliki audio

BMW Serii 1 –> Rozrywka –> Radio Professional –> Odtwarzacz CD i zmieniarka CD –> Skompresowane pliki audio

Ten typ odtwarzacza CD oraz zmieniarki CD mogą odtwarzać również płyty CD ze skompresowanymi plikami audio: MP3 oraz WMA.

Wybór utworu

 1. Nacisnąć przycisk.

 2. 2. Wybrać żądany katalog za pomocą prawego pokrętła.
 • (+) : nacisnąć na prawe pokrętło, aby otworzyć katalog.
 • (-) : nacisnąć na prawe pokrętło, aby zamknąć katalog.

3. W razie potrzeby wybrać inne katalogi.

4. Zaznaczyć żądany utwór i nacisnąć na prawe pokrętło.

Podczas odtwarzania można przechodzić pomiędzy katalogami.

Aby przejść do aktualnego utworu:

Nacisnąć przycisk.


Wyświetlenie tytułu

Jeśli do aktualnego utworu przypisane są dodatkowe informacje, można je automatycznie wyświetlić:

 1. Nacisnąć przycisk.

 2. Nacisnąć przycisk.

Wysuwanie płyty CD z odtwarzacza CD

Nacisnąć przycisk .


Płyta CD zostanie wysunięta z kieszeni CD.

Miejsce montażu zmieniarki CD

W bagażniku z tyłu z lewej strony.

Miejsce montażu zmieniarki CD


  Zmiana utworu muzycznego

  Przejście do innego utworu Naciskać przycisk , aż rozpocznie się odtwarzanie wybranego utworu. Za pomocą prawego pokrętła: Obracać ...

  Wkładanie/wyjmowanie magazynka płyt CD

  Wyjmowanie magazynka płyt CD Wcelu napełnienia lub opróżnienia magazynka płyt CD należy wyjąć magazynek ze zmieniarki płyt CD. ...

  Zobacz tez:

  Radio
  Radio w tym samochodzie przeznaczone jest do odbioru fal z zakresu FM i AM. Słuchanie radia 1. Włączyć radio, patrz strona 118. 2. Naciskać przycisk , dopóki nie zostanie ustawiony żądany zakres fal. AM: MW/MWA FM: FM1/FM2 i FMA Wybór ...

  Tyne boczne zagłówki
  Mogą być ustawione tylko w jednym położeniu użytkowania (górnym) i położeniu złożonym (dolnym). Można je wymontować i zamienić miejscami. Aby wyjąć zagłówek, należy: pociągnąć go ...

  Oświetlenie kameralne
  Delikatne oświetlenie kabiny zwiększa widoczność w pojeździe w przypadku słabego oświetlenia. Włączenie W nocy oświetlenie lampki sufitowej i wewnętrznych klamek przednich drzwi włącza się automatycznie w momencie zapaleni ...

  Categorie