BMW Serii 1: Skompresowane pliki audio

BMW Serii 1 –> Rozrywka –> Radio Professional –> Odtwarzacz CD i zmieniarka CD –> Skompresowane pliki audio

Ten typ odtwarzacza CD oraz zmieniarki CD mogą odtwarzać również płyty CD ze skompresowanymi plikami audio: MP3 oraz WMA.

Wybór utworu

 1. Nacisnąć przycisk.

 2. 2. Wybrać żądany katalog za pomocą prawego pokrętła.
 • (+) : nacisnąć na prawe pokrętło, aby otworzyć katalog.
 • (-) : nacisnąć na prawe pokrętło, aby zamknąć katalog.

3. W razie potrzeby wybrać inne katalogi.

4. Zaznaczyć żądany utwór i nacisnąć na prawe pokrętło.

Podczas odtwarzania można przechodzić pomiędzy katalogami.

Aby przejść do aktualnego utworu:

Nacisnąć przycisk.


Wyświetlenie tytułu

Jeśli do aktualnego utworu przypisane są dodatkowe informacje, można je automatycznie wyświetlić:

 1. Nacisnąć przycisk.

 2. Nacisnąć przycisk.

Wysuwanie płyty CD z odtwarzacza CD

Nacisnąć przycisk .


Płyta CD zostanie wysunięta z kieszeni CD.

Miejsce montażu zmieniarki CD

W bagażniku z tyłu z lewej strony.

Miejsce montażu zmieniarki CD


  Zmiana utworu muzycznego

  Przejście do innego utworu Naciskać przycisk , aż rozpocznie się odtwarzanie wybranego utworu. Za pomocą prawego pokrętła: Obracać ...

  Wkładanie/wyjmowanie magazynka płyt CD

  Wyjmowanie magazynka płyt CD Wcelu napełnienia lub opróżnienia magazynka płyt CD należy wyjąć magazynek ze zmieniarki płyt CD. ...

  Zobacz tez:

  Wylogowanie telefonu komórkowego
  1. Włączenie gotowości radia lub zapłonu. 2. Nacisnąć przycisk  . 3. Nacisnąć przycisk. 4. Nacisnąć przycisk. 5. Obracać prawe pokrętło, aby wyświetlić wybrany telefon komórkowy na wyświetla ...

  Opis
  Zestaw Fix&Go Automatic znajduje się w bagażniku  (w przypadku wersji TIPO 5DOOR) lub  (w przypadku wersji TIPO STATION WAGON), wewnątrz specjalnego pojemnika. W pojemniku tym znajdują się również: śrubokręt, uchwyt holowniczy i ko&# ...

  Przełączniki
  Powietrze w kabinie przechodzi przez różne układy w zależności od wyboru kierowcy, pasażerów z przodu lub z tyłu oraz w zależności od poziomu wyposażenia. Przełącznik temperatury umożliwia otrzymanie żądanego ...

  Categorie