BMW Serii 1: Zabezpieczenie ładunku

BMW Serii 1 –> Jazda - porady –> Ładunek –> Zabezpieczenie ładunku

Zabezpieczenie ładunku


 • Mniejsze i lżejsze bagaże należy zabezpieczyć za pomocą taśm napinających, siatki bagażnikowej lub taśm ściągających.
 • Do mocowania większych i cięższych przedmiotów można nabyć w Serwisie odpowiednie przyrządy mocujące. Do przymocowania tych przyrządów służą dwa ucha do zabezpieczania ładunku, strzałki 1, na wewnętrznej ściance przestrzeni ładunkowej. W zależności od wyposażenia, dwa dodatkowe ucha do mocowania ładunku, strzałki 2, znajdują się na bocznych ściankach bagażnika.

  Proszę przestrzegać informacji otrzymanych wraz z elementami mocującymi.

Aby nie stwarzać zagrożenia dla pasażerów np. podczas manewrów hamowania i wymijania, należy rozmieścić i zabezpieczyć ładunek jak opisano powyżej.

Nie wolno przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej i dopuszczalnego nacisku na oś, patrz strona 207, w przeciwnym razie nie zostaną dotrzymane warunki gwarantujące bezpieczeństwo eksploatacji samochodu i zostaną złamane przepisy ruchu drogowego.

Nie należy umieszczać niezabezpieczonych, ciężkich i twardych przedmiotów w części przeznaczonej do przewozu osób, ponieważ ładunki przesuwając się mogą stwarzać zagrożenie dla pasażerów np. przy manewrze hamowania i wymijania.

Do mocowania ładunków należy używać wyłącznie zaczepów pokazanych na rysunku.

Nie należy zabezpieczać bagażu w górnych punktach mocowania dla ISOFIX, patrz strona 51, w innym razie mogą ulec uszkodzeniu.

  Umieszczenie ładunku

  Ciężki ładunek należy umieścić możliwie daleko z przodu, bezpośrednio za oparciami, na dole. Osłonić ostre krawę ...

  Bagażnik dachowy

  Jako wyposażenie dodatkowe do samochodu BMW dostępny jest specjalny system bagażnika dachowego. Należy przestrzegać wskazówek zawartych w instruk ...

  Zobacz tez:

  Usterka działania
  W zależności od wersji: ta kontrolka miga przez kilka sekund, a potem gaśnie, ta ikona przechodzi do trybu alarmu, jej kontrolka miga przez kilka chwil, a potem gaśnie. Skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym. System może by& ...

  Wyłączenie
  System wyłącza się po naciśnięciu przycisku. System wyłącza się automatycznie: po wyłączeniu zapłonu, po zgaśnięciu silnika, jeżeli żaden manewr nie został wykonany w ciągu 5 minut od wybrania rodzaju ...

  Wyłączanie działania automatycznego
  W pewnych sytuacjach, np. przy silnym mrozie albo podczas holowania (przyczepa, pomoc drogowa), może okazać się konieczne wyłączenie automatycznego działania systemu. Uruchomić silnik. Zaciągnąć hamulec postojowy za pomocą dźwigi ...

  Categorie