BMW Serii 1: Zabezpieczenie ładunku

BMW Serii 1 –> Jazda - porady –> Ładunek –> Zabezpieczenie ładunku

Zabezpieczenie ładunku


 • Mniejsze i lżejsze bagaże należy zabezpieczyć za pomocą taśm napinających, siatki bagażnikowej lub taśm ściągających.
 • Do mocowania większych i cięższych przedmiotów można nabyć w Serwisie odpowiednie przyrządy mocujące. Do przymocowania tych przyrządów służą dwa ucha do zabezpieczania ładunku, strzałki 1, na wewnętrznej ściance przestrzeni ładunkowej. W zależności od wyposażenia, dwa dodatkowe ucha do mocowania ładunku, strzałki 2, znajdują się na bocznych ściankach bagażnika.

  Proszę przestrzegać informacji otrzymanych wraz z elementami mocującymi.

Aby nie stwarzać zagrożenia dla pasażerów np. podczas manewrów hamowania i wymijania, należy rozmieścić i zabezpieczyć ładunek jak opisano powyżej.

Nie wolno przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej i dopuszczalnego nacisku na oś, patrz strona 207, w przeciwnym razie nie zostaną dotrzymane warunki gwarantujące bezpieczeństwo eksploatacji samochodu i zostaną złamane przepisy ruchu drogowego.

Nie należy umieszczać niezabezpieczonych, ciężkich i twardych przedmiotów w części przeznaczonej do przewozu osób, ponieważ ładunki przesuwając się mogą stwarzać zagrożenie dla pasażerów np. przy manewrze hamowania i wymijania.

Do mocowania ładunków należy używać wyłącznie zaczepów pokazanych na rysunku.

Nie należy zabezpieczać bagażu w górnych punktach mocowania dla ISOFIX, patrz strona 51, w innym razie mogą ulec uszkodzeniu.

  Umieszczenie ładunku

  Ciężki ładunek należy umieścić możliwie daleko z przodu, bezpośrednio za oparciami, na dole. Osłonić ostre krawę ...

  Bagażnik dachowy

  Jako wyposażenie dodatkowe do samochodu BMW dostępny jest specjalny system bagażnika dachowego. Należy przestrzegać wskazówek zawartych w instruk ...

  Zobacz tez:

  Paliwo
  Emisje CO2 i zużycie paliwa A E85 B DRIVe w niektórych wersjach rynkowych. C Z funkcją Start/Stop. D Bez funkcji Start/Stop. Objaśnienie Zużycie paliwa i emisja dwutlenku węgla Wartości zużycia paliwa i emisji podane w powyższej tabe ...

  Warunki
  Samochód wyposażony jest w złącze do instalacji telefonu komórkowego Business. Funkcja asystenta BMW została aktywowana. Jeśli usługa BMW Assist nie została aktywowana, wówczas do samochodu należy podłączyć ...

  Odryglowanie pojazdu
  Za pomocą klucza Obrócić klucz do przodu, aby odryglować pojazd, a następnie pociągnąć klamkę, aby otworzyć drzwi. Jeżeli pojazd wyposażony jest w alarm, nie wyłączy się on. Otwarcie drzwi uruchomi alarm, k ...

  Categorie