BMW Serii 1: Zabezpieczenie ładunku

BMW Serii 1 –> Jazda - porady –> Ładunek –> Zabezpieczenie ładunku

Zabezpieczenie ładunku


 • Mniejsze i lżejsze bagaże należy zabezpieczyć za pomocą taśm napinających, siatki bagażnikowej lub taśm ściągających.
 • Do mocowania większych i cięższych przedmiotów można nabyć w Serwisie odpowiednie przyrządy mocujące. Do przymocowania tych przyrządów służą dwa ucha do zabezpieczania ładunku, strzałki 1, na wewnętrznej ściance przestrzeni ładunkowej. W zależności od wyposażenia, dwa dodatkowe ucha do mocowania ładunku, strzałki 2, znajdują się na bocznych ściankach bagażnika.

  Proszę przestrzegać informacji otrzymanych wraz z elementami mocującymi.

Aby nie stwarzać zagrożenia dla pasażerów np. podczas manewrów hamowania i wymijania, należy rozmieścić i zabezpieczyć ładunek jak opisano powyżej.

Nie wolno przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej i dopuszczalnego nacisku na oś, patrz strona 207, w przeciwnym razie nie zostaną dotrzymane warunki gwarantujące bezpieczeństwo eksploatacji samochodu i zostaną złamane przepisy ruchu drogowego.

Nie należy umieszczać niezabezpieczonych, ciężkich i twardych przedmiotów w części przeznaczonej do przewozu osób, ponieważ ładunki przesuwając się mogą stwarzać zagrożenie dla pasażerów np. przy manewrze hamowania i wymijania.

Do mocowania ładunków należy używać wyłącznie zaczepów pokazanych na rysunku.

Nie należy zabezpieczać bagażu w górnych punktach mocowania dla ISOFIX, patrz strona 51, w innym razie mogą ulec uszkodzeniu.

  Umieszczenie ładunku

  Ciężki ładunek należy umieścić możliwie daleko z przodu, bezpośrednio za oparciami, na dole. Osłonić ostre krawę ...

  Bagażnik dachowy

  Jako wyposażenie dodatkowe do samochodu BMW dostępny jest specjalny system bagażnika dachowego. Należy przestrzegać wskazówek zawartych w instruk ...

  Zobacz tez:

  Bezstopniowa skrzynia biegów z Steptronic
  Dodatkowo dla trybu w pełni automatycznego za pomocą Steptronic można dokonywać również ręcznej zmiany biegów Pozostawienie samochodu z pracującym silnikiem Przed opuszczeniem samochodu z pracującym silnikiem przesunąć dźwig ...

  Wyświetlanie odległości pomiędzy pojazdami wyrażonej w czasie
  Dzięki radarowi umieszczonemu z przodu pojazdu funkcja ta pomaga kierowcy w zachowaniu bezpiecznej odległości, którą powinien zachować pomiędzy swoim pojazdem i pojazdem jadącym przed nim. Odległość wyrażona w czasie wyświetla s ...

  Zabezpieczenie całkowite
  Aktywacja Wyłączyć zapłon i wysiąść z samochodu. Zaryglować samochód przy użyciu pilota zdalnego sterowania. albo Zaryglować samochód za pomocą systemu "Zdalny dostęp i rozruch". System bezpiecz ...

  Categorie