BMW Serii 1: Wymiana baterii

W pilocie z funkcją dostępu komfortowego znajduje się bateria, którą w razie potrzeby należy wymienić.

1. Wyjąć kluczyk wbudowany w pilot, patrz strona 24.

Wymiana baterii


2. Zdjąć pokrywkę.

3. Włożyć nową baterię biegunem plus ku górze.

4. Wcisnąć pokrywkę.

Zużytą baterię oddać w punkcie
zbiórki albo w Serwisie

  Usterki w działaniu

  Działanie funkcji dostępu komfortowego może zostać zakłócone przez lokalne fale radiowe, np.przez telefon komórkowy w bezpośrednim p ...

  Szyby

  Należy zawsze obserwować proces zamykania szyb, w przeciwnym razie może dojść do obrażeń. Przy opuszczaniu samochodu należy zawsze wyc ...

  Zobacz tez:

  Zmniejszanie prędkości
  Po ustawieniu urządzenia można zmniejszyć ustawioną prędkość poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku SET -. Po jednokrotnym naciśnięciu na przycisk SET - ustawiona prędkość jest zmniejszana o 1 km/h (lub równ ...

  Surround
  Ustawienia dźwięku przestrzennego kreują odpowiednie wrażenia odsłuchowe. Ustawienia oraz włączenie/ wyłączenie są dokonywane oddzielnie dla każdego źródła dźwięku. Po wybraniu funkcji Dolby Pro Logic II po ...

  My Info
  Dzięki tej usłudze, za pośrednictwem portalu internetowego BMW Assist można przesyłać wiadomości tekstowe z numerami telefonicznymi do pamięci samochodu a następnie je wyświetlać. a następnie je wyświetlać. 1. Włą ...

  Categorie