BMW Serii 1: Telefonowanie

BMW Serii 1 –> Komunikacja –> Telefon –> Obsługa głosem –> Telefonowanie

Wybór numeru telefonu

1. {Dialing number}.

2. Wypowiedzieć numer telefonu.

3. {Dial}.

Nawiązane zostanie połączenie telefoniczne z wybraną osobą.

Korygowanie numeru telefonu

Po powtórzeniu przez system ostatniej cyfry, można skasować ten ciąg cyfr:

{Correct number}.

Skasowany zostanie ciąg cyfr.

Polecenie {Correct number} można powtarzać dowolną ilość razy.

Kasowanie numeru telefonu

{Delete}.

Wszystkie wprowadzone dotychczas cyfry zostaną skasowane.

  Korzystając z systemu wprowadzania głosowego przestrzegać następujących zasad

  Podczas wprowadzania głosowego należy przestrzegać następujących punktów: Polecenia należy wypowiadać płynnie i z normalną ...

  Głosowa książka telefoniczna

  Do obsługi głosem konieczna jest odrębna głosowa książka telefoniczna. Nazwa i numer telefonu z głosowej książki telefonicznej są ...

  Zobacz tez:

  Program AUTO
  Nacisnąć przycisk. Siła nawiewu, rozdział powietrza oraz temperatura regulowane są automatycznie. W zależności od wybranej temperatury, intensywności programu AUTO i czynników zewnętrznych powietrze kierowane będzie na przednią s ...

  Konserwacja pasów bezpieczeństwa
  Aby prawidłowo używać pasów bezpieczeństwa, należy przestrzegać skrupulatnie następujących ostrzeżeń: używać zawsze pasów z dobrze rozciągniętą i nieposkręcaną taśmą; upewnić s ...

  Przypadki szczególne: tryb STOP niedostępny
  Tryb STOP nie włącza się, gdy: samochód jest na drodze o dużym nachyleniu (pod górę lub z góry), drzwi kierowcy są otwarte, pas bezpieczeństwa kierowcy jest odpięty, prędkość pojazdu nie przekroczyła 10 km/h ...

  Categorie