BMW Serii 1: Telefonowanie

BMW Serii 1 –> Komunikacja –> Telefon –> Obsługa głosem –> Telefonowanie

Wybór numeru telefonu

1. {Dialing number}.

2. Wypowiedzieć numer telefonu.

3. {Dial}.

Nawiązane zostanie połączenie telefoniczne z wybraną osobą.

Korygowanie numeru telefonu

Po powtórzeniu przez system ostatniej cyfry, można skasować ten ciąg cyfr:

{Correct number}.

Skasowany zostanie ciąg cyfr.

Polecenie {Correct number} można powtarzać dowolną ilość razy.

Kasowanie numeru telefonu

{Delete}.

Wszystkie wprowadzone dotychczas cyfry zostaną skasowane.

  Korzystając z systemu wprowadzania głosowego przestrzegać następujących zasad

  Podczas wprowadzania głosowego należy przestrzegać następujących punktów: Polecenia należy wypowiadać płynnie i z normalną ...

  Głosowa książka telefoniczna

  Do obsługi głosem konieczna jest odrębna głosowa książka telefoniczna. Nazwa i numer telefonu z głosowej książki telefonicznej są ...

  Zobacz tez:

  Zmiana koła
  Narzędzia odpowiednie do zmiany koła można nabyć w Serwisie BMW, w ramach wyposażenia dodatkowego. Gniazda podnośnika Gniazda na podnośnik znajdują się w przedstawionych miejscach. Zabezpieczenie śrub koła Śruba zabezpiecz ...

  Ostrzeżenia dotyczące użycia pasów bezpieczeństwa
  Użycie pasów bezpieczeństwa jest konieczne również w przypadku kobiet w ciąży: zarówno dla osoby ciężarnej jak i dla dziecka zagrożenie w przypadku zderzenia jest mniejsze, jeżeli pas bezpieczeństwa będzie zapięty ...

  Składanie siedzenia od strony bagażnika
  Każda część kanapy (1/3 lub 2/3) posiada własną dźwignię odryglowania oparcia od strony bagażnika. Sprawdzić, czy nic nie uniemożliwi pochylenia oparcia (pasy...) i czy żaden przedmiot nie będzie przeszkadzać ruch ...

  Categorie