BMW Serii 1: Sposób użycia systemu Mobility System

BMW Serii 1 –> Mobilność –> Koła i opony –> BMW Mobility System –> Sposób użycia systemu Mobility System

Aby naprawić uszkodzoną oponę za pomocą Mobility System, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

 • Wprowadzić środek uszczelniający do opony.
 • Rozprowadzić środek uszczelniający
 • Skorygować ciśnienie w oponach.

Wprowadzanie środka uszczelniającego

Należy przestrzegać podanej kolejności, gdyż w przeciwnym razie środek uszczelniający może wyciec pod działaniem wysokiego ciśnienia.

1. Wstrząsnąć butlą ze środkiem uszczelniającym.

Wprowadzanie środka uszczelniającego


2. Wyciągnąć całkowicie wąż połączeniowy z obudowy kompresora.

Wprowadzanie środka uszczelniającego


3. Nakręcić wąż na przyłącze butli ze środkiem uszczelniającym. Nie zaginać węża.

Wprowadzanie środka uszczelniającego


4. Butlę włożyć pionowo w gniazdo na obudowie kompresora.

Wprowadzanie środka uszczelniającego


5. Nakręcić wąż do napełniania od butli ze środkiem uszczelniającym na zawór uszkodzonego koła.

Wprowadzanie środka uszczelniającego


6. Upewnić się, że kompresor jest wyłączony.

7. Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego we wnętrzu pojazdu

Wprowadzanie środka uszczelniającego


8. Gdy włączony jest zapłon lub silnik pracuje, włączyć kompresor.

Włączyć kompresor na ok. 3 - 8 minut w celu wprowadzenia środka uszczelniającego do opony, i aby uzyskać ciśnienie ok. 2,5 bar.

Wprowadzanie środka uszczelniającego


9. Wyłączyć kompresor.

Podczas uzupełniania środka uszczelniającego, wskazywane ciśnienie napełniania może na krótko wzrosnąć do ok. 5 bar. W trakcie trwania tej fazy nie należy wyłączać kompresora.

Nie wolno pozostawiać pracującego silnika w zamkniętych pomieszczeniach, gdyż wdychanie szkodliwych dla zdrowia spalin może doprowadzić do utraty przytomności i śmierci. Spaliny zawierają bezbarwny i bezwonny, lecz silnie trujący tlenek węgla

Kompresor nie powinien pracować dłużej niż 10 minut, gdyż grozi to jego przegrzaniem i uszkodzeniem.

Jeśli nie można uzyskać ciśnienia powietrza w oponach rzędu 2 bar: 1. Wyłączyć kompresor.

2. Odkręcić wąż do napełniania od koła.

3. Przejechać ok. 10 m w przód i w tył, aby środek uszczelniający został rozprowadzony wewnątrz opony.

4. Ponownie napompować opony za pomocą kompresora.

Jeśli nadal nie da się uzyskać ciśnienia powietrza rzędu 2 bar, oznacza to, że opona jest zbyt mocno uszkodzona. Należy skontaktować się z Serwisem.

Przechowywanie systemu Mobility System

1. Odkręcić wąż do napełniania przy butli ze środkiem uszczelniającym od koła.

2. Wąż połączeniowy kompresora odkręcić od butli ze środkiem uszczelniającym.

3. Wąż do napełniania od butli ze środkiem uszczelniającym należy podłączyć do wolnego przyłącza przy butli ze środkiem uszczelniającym.

Dzięki temu można zapobiec wyciekaniu pozostałości środka uszczelniającego z butli.

4. Zapakować pustą butlę po środku uszczelniającym, aby uniknąć zabrudzenia bagażnika.

5. Mobility System schować na swoje miejsce w bagażniku samochodu.

Rozprowadzanie środka uszczelniającego

Natychmiast przejechać odcinek ok. 5 km, aby środek mógł rozprowadzić się równomiernie po ściankach opony.

Nie przekraczać prędkości 80 km/h.

Wmiarę możliwości nie jechać wolniej niż 20 km/h.

Korygowanie ciśnienia w oponach

1. Zatrzymać się w odpowiednim miejscu.

2. Wąż kompresora nakręcić bezpośrednio na zawór opony.

3. Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego we wnętrzu pojazdu.

4. Skorygować ciśnienie do 2,5 barów. W tym celu, podczas pracy silnika:

 • Zwiększanie ciśnienia: gdy włączony jest zapłon lub silnik pracuje, włączyć kompresor.

  W celu sprawdzenia aktualnego ciśnienia wyłączyć kompresor.

 • Zmniejszanie ciśnienia: nacisnąć przycisk spuszczania przy kompresorze.

Jeżeli ciśnienie spada, należy powtórzyć jazdę, patrz Rozprowadzanie środka uszczelniającego. Następnie powtórzyć czynności 1 do 4.

Jeśli nadal nie da się utrzymać prawidłowego ciśnienia powietrza, oznacza to, że opona jest zbyt mocno uszkodzona. Należy skontaktować się z Serwisem.

Kontynuacja jazdy

Nie należy przekraczać maksymalnej prędkości 80 km/h, gdyż w przeciwnym razie może dojść do wypadku.

Należy przeprowadzić ponowną inicjalizację wskaźnika spadku ciśnienia w oponach, bliższe wskazówki patrz strona 78.

Uszkodzoną oponę oraz butlę ze środkiem uszczelniającym systemu Mobility trzeba jak najszybciej wymienić.

  Butla ze środkiem uszczelniającym i kompresor

  Butla ze środkiem uszczelniającym i naklejka informująca o konieczności ograniczenia prędkości Wąż do napełniania Przes ...

  Łańcuchy śniegowe

  Firma BMW przetestowała, zakwalifikowała jako bezpieczne i zaleca tylko określone drobnoogniwowe łańcuchy śniegowe. Jakie łańcuchy zosta& ...

  Zobacz tez:

  Otwieranie, zamykanie
  Nacisnąć przełącznik do punktu oporu: Szyba otwiera się, dopóki przełącznik jest wciśnięty. Nacisnąć przełącznik, pokonując punkt oporu. Szyba otwiera się automatycznie. Ponowne naciśnięcie ...

  Ograniczenia
  W niektórych sytuacjach system BLIS może ostrzegać o obiektach w martwych polach lusterek wstecznych, pomimo że w rzeczywistości nie znajdują tam się żadne obiekty. UWAGA Sporadyczne włączanie się lampki sygnalizacyjnej uk ...

  Awaryjny rozruch silnika
  Uruchamianie silnika z akumulatora innego pojazdu Jeżeli akumulator jest rozładowany, silnik samochodu można uruchomić za pomocą innego akumulatora. Podczas awaryjnego rozruchu silnika należy przestrzegać następującej procedury, aby unikną ...

  Categorie