BMW Serii 1: Przed przystąpieniem do zakładania

Przed założeniem głowicy kulistej należy odpowiednio przygotować blokadę:

1. Jeśli kluczyk nie jest zablokowany w zamku: otworzyć zamek za pomocą kluczyka.

2. Wyciągnąć pokrętło w kierunku strzałki 1 i obrócić do oporu w kierunku strzałki 2.

Przed przystąpieniem do zakładania


Głowicę kulistą można założyć po spełnieniu warunków podanych w poniższych punktach:

 • Dźwignia zwalniająca przylega do głowicy kulistej.
 • Czerwone oznaczenie na pokrętle położone jest nad zieloną strefą przy głowicy kulistej.

  Zakładanie głowicy kulistej

  ...

  Zakładanie głowicy kulistej

  Podczas zakładania nie należy trzymać dłoni w okolicy pokrętła, w przeciwnym razie wskutek ewentualnego zakleszczenia dłoni może dojś ...

  Zobacz tez:

  Symbole na obudowie akumulatora
  Stosować okulary ochronne. Szczegółowe informacje w instrukcji obsługi samochodu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zawiera żrący kwas. Nie zbliża& ...

  Elektroniczny układ klimatyzacji, ECC
  Panel przycisków sterujących AUTO Dmuchawa Recyrkulacja/System oczyszczania powietrza Usuwanie szronu Dystrybucja powietrza AC ON/OFF - Włączanie/wyłączanie klimatyzacji Podgrzewanie lewego przedniego fotela Podgrzewanie prawego przedniego fotela ...

  Otwieranie pokrywy silnika
  Ilustracja przedstawia samochód z kierownicą po lewej stronie.  Pociągnąć dźwignię z lewej strony pod deską rozdzielczą. Rozlegnie się odgłos zwalniania zamka.  Wsunąć dłoń pod pokrywę silnika n ...

  Categorie