BMW Serii 1: Przed przystąpieniem do zakładania

Przed założeniem głowicy kulistej należy odpowiednio przygotować blokadę:

1. Jeśli kluczyk nie jest zablokowany w zamku: otworzyć zamek za pomocą kluczyka.

2. Wyciągnąć pokrętło w kierunku strzałki 1 i obrócić do oporu w kierunku strzałki 2.

Przed przystąpieniem do zakładania


Głowicę kulistą można założyć po spełnieniu warunków podanych w poniższych punktach:

 • Dźwignia zwalniająca przylega do głowicy kulistej.
 • Czerwone oznaczenie na pokrętle położone jest nad zieloną strefą przy głowicy kulistej.

  Zakładanie głowicy kulistej

  ...

  Zakładanie głowicy kulistej

  Podczas zakładania nie należy trzymać dłoni w okolicy pokrętła, w przeciwnym razie wskutek ewentualnego zakleszczenia dłoni może dojś ...

  Zobacz tez:

  Korektor ustawienia reflektorów
  Korektor ustawienia reflektorów działa tylko wtedy, gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu MAR i włączone są światła mijania. W celu wykonania regulacji należy posłużyć się przyciskami i na ...

  Wyszukiwanie stacji radiowych
  Przycisk SCAN (4) służy do uruchamiania wyszukiwania stacji radiowych o najmocniejszym sygnale w danym zakresie. Po znalezieniu stacji następuje przełączenie na jej odbiór, a po upływie około 8 sekund wyszukiwanie jest wznawiane. Uruchamianie i przeryw ...

  Wycieraczka/ spryskiwacz szyby tylnej
  Pokrętło 2, pokazane na , może przyjąć następujące pozycje: wycieraczka zatrzymana funkcjonowanie przerywane funkcjonowanie ciągłe, bez okresów przerw pomiędzy dwoma ruchami. Wycieraczka szyby tylnej może działać ...

  Categorie