BMW Serii 1: Prawidłowo ustawiony zagłówek

BMW Serii 1 –> Obsługa –> Ustawienia –> Zagłówki –> Prawidłowo ustawiony zagłówek

Prawidłowo ustawiony zagłówek w razie wypadku zmniejsza ryzyko uszkodzeń kręgosłupa szyjnego.

Należy odpowiednio ustawić
zagłówki na wszystkich zajętych przez pasażerów miejscach, w przeciwnym razie w czasie wypadku istnieje zwiększone ryzyko odniesienia obrażeń

Wysokość

Zagłówek należy ustawić tak, aby jego środek wypadał na wysokości uszu.

Odstęp

Odstęp należy ustawić w taki sposób, aby tył głowy przylegał był możliwie najbliżej do zagłówków.

  Zagłówki

  ...

  Przednie fotele

  Regulacja wysokości Wgórę: pociągnąć. Wdół: nacisnąć przycisk, strzałka 1, i wsunąć zagł&o ...

  Zobacz tez:

  Telefon
  Wyposażenie samochodu W niniejszym rozdziale opisane są wszystkie modele samochodów oraz wszystkie wyposażenia seryjne, krajowe a także seryjne, które oferowane są dla danej serii samochodów. Z tego powodu opisane zostały również t ...

  Czołowa poduszka powietrzna po stronie pasażera
  Oprócz pasa bezpieczeństwa, pasażera chroni dodatkowo czołowa poduszka powietrzna. Jest ona ukryta w desce rozdzielczej nad schowkiem podręcznym. Miejsce to oznaczone jest napisem SRS AIRBAG. OSTRZEŻENIE Aby zminimalizować ryzyko odniesienia o ...

  Elektryczne ogrzewanie siedzeń przednich (zależnie od wyposażenia)
  Gdy wyłącznik zapłonu jest w położeniu MAR, nacisnąć przyciski  na desce rozdzielczej. Po wybraniu ogrzewania siedzenia konieczne będzie odczekanie od dwóch do pięciu minut, zanim zauważy się efekt działania tej funkcj ...

  Categorie