BMW Serii 1: Pomoc drogowa

BMW Serii 1 –> Komunikacja –> ConnectedDrive –> Pomoc drogowa

Gdyby potrzebowali Państwo pomocy w razie awarii samochodu, mogą Państwo zwrócić się do Pomocy drogowej oferowanej przez BMWGroup. W przypadku wyposażenia w usługę TeleServices, poprzez diagnozę Teleservice a następnie poprzez Teleservice oferowane jest wsparcie.

1. Włączenie gotowości radia lub zapłonu.

2. Nacisnąć przycisk .


3.
Nacisnąć przycisk.

4.
Nacisnąć przycisk.

Przekazywane są dane samochodu, które są niezbędne dla wykonania diagnozy Teleservice. Nawiązywany jest kontakt z mobilnym serwisem drogowym.

Szczegółowa diagnoza samochodu przeprowadzona zostanie przez mobilny serwis drogowy.

5.
w zależności od przebiegu udzielanej pomocy Teleservice przez mobilny serwis drogowy, nacisnąć przycisk.

Automatyczne informowanie o potrzebie obsługi

Dane dotyczące stanu przeglądów samochodu lub ustawowych badań technicznych przekazywane będą automatycznie przed nadejściem ich terminu.

  Usługi informacyjne

  Informacje ogólne Usługa informacyjna przekazuje informacje np. o hotelach, aptekach dyżurujących itp. i przekazuje numery telefonów i adresy ty ...

  Hotline

  W celu uzyskania informacji o swoim samochodzie można skontaktować się z BMW Hotline. 1. Włączenie gotowości radia lub zapłonu. 2. Nacisn&# ...

  Zobacz tez:

  Instalacja elektryczna
  Informacje ogólne Samochód jest wyposażony w alternator prądu zmiennego sterowany regulatorem napięcia. Instalacja elektryczna jest jednobiegunowa i wykorzystuje podwozie oraz obudowę silnika w charakterze przewodnika. Pojemność akumulatora zale& ...

  Diody świecące LED
  Elementy obsługi i wskaźników oraz inne wyposażenie wnętrza tego samochodu, podświetlane są umieszczonymi pod osłoną diodami świecącymi. Diody LED spokrewnione są ze zwykłymi laserami i oznaczone przez przepisy jako diody emituj ...

  Elementy obsługi
  Wł./wył., regulacja głośności. Jednokrotne naciśnięcie przycisku: Włączanie/wyłączanie radia Obracanie: ustawienie głośności Wyświetlacz Zaznaczyć/wybrać żądany punkt menu. O ...

  Categorie