BMW Serii 1: Płyn chłodzący

BMW Serii 1 –> Mobilność –> Komora silnika –> Płyn chłodzący

Płyn chłodzący składa się w połowie z wody i z dodatku czynnika chłodniczego. Nie wszystkie dostępne w handlu dodatki nadają się do tego BMW. Informacji na temat odpowiednich dodatków czynnika chłodniczego udzieli Państwu Serwis.

Należy stosować wyłącznie odpowiednie dodatki czynnika chłodniczego, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia silnika. Dodatki są szkodliwe dla zdrowia, dlatego należy przestrzegać wskazówek na opakowaniach

Przy utylizacji dodatków do płynu chłodzącego należy przestrzegać odpowiednich przepisów o ochronie środowiska.

Temperatura płynu chłodzącego

Gdyby temperatura płynu chłodzącego, a tym samym silnika nadmiernie wzrosła, wówczas zapali się lampka ostrzegawcza,

Kontrola poziomu płynu chłodzącego

Nie wolno otwierać układu chłodzenia, gdy silnik jest gorący; parujący płyn chłodzący może wywołać oparzenia.

1. Pokrywę silnika wolno otwierać dopiero po ochłodzeniu się silnika.

2. Pokrywkę zbiornika wyrównawczego obrócić nieco w lewo, aby umożliwić spadek ciśnienia, a następnie odkręcić ją do końca.

3. Poziom płynu chłodzącego jest właściwy, jeśli zawiera się pomiędzy oznaczeniem min a maks. we wlewie, patrz również rysunek pod wlewem.

Kontrola poziomu płynu chłodzącego


4. W razie potrzeby powoli napełnić zbiornik do prawidłowego poziomu, nie przekraczając go.

5. Zamknąć korek aż do usłyszenia wyraźnego kliknięcia.

6. Jak najszybciej zlecić usunięcie przyczyny utraty płynu chłodzącego.

  Rodzaje olejów do uzupełniania

  Nie wolno stosować dodatków do olejów, gdyż mogą one spowodować uszkodzenie silnika. W przypadku wyboru oleju silnikowego należy zwr&oacu ...

  Konserwacja

  Wyposażenie samochodu W niniejszym rozdziale opisane są wszystkie modele samochodów oraz wszystkie wyposażenia seryjne, krajowe a także seryjne, kt&o ...

  Zobacz tez:

  Kilka zaleceń dotyczących jazdy
  W każdej sytuacji należy przestrzegać kodeksu drogowego i zachować czujność bez względu na to, jakie są warunki ruchu drogowego. Należy koncentrować uwagę na ruchu drogowym i trzymać ręce na kierownicy, aby być gotowym do r ...

  Działanie
  Akumulator Lampka kontrolna (4) blokady antyalkoholowej sygnalizuje stan akumulatora: UWAGA Blokadę antyalkoholową należy przechowywać w jej uchwycie. Dzięki temu akumulator blokady antyalkoholowej będzie pozostawać całkowicie nała ...

  Przywracanie aktywności podnośników szyb
  Po podłączeniu akumulatora należy przywrócić (reinicjalizować) funkcję antyzaciskową. Funkcja antyzaciskowa jest nieaktywna podczas wykonywania tych czynności: opuścić całkowicie szybę, a następnie podnieść ...

  Categorie