BMW Serii 1: Płyn chłodzący

BMW Serii 1 –> Mobilność –> Komora silnika –> Płyn chłodzący

Płyn chłodzący składa się w połowie z wody i z dodatku czynnika chłodniczego. Nie wszystkie dostępne w handlu dodatki nadają się do tego BMW. Informacji na temat odpowiednich dodatków czynnika chłodniczego udzieli Państwu Serwis.

Należy stosować wyłącznie odpowiednie dodatki czynnika chłodniczego, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia silnika. Dodatki są szkodliwe dla zdrowia, dlatego należy przestrzegać wskazówek na opakowaniach

Przy utylizacji dodatków do płynu chłodzącego należy przestrzegać odpowiednich przepisów o ochronie środowiska.

Temperatura płynu chłodzącego

Gdyby temperatura płynu chłodzącego, a tym samym silnika nadmiernie wzrosła, wówczas zapali się lampka ostrzegawcza,

Kontrola poziomu płynu chłodzącego

Nie wolno otwierać układu chłodzenia, gdy silnik jest gorący; parujący płyn chłodzący może wywołać oparzenia.

1. Pokrywę silnika wolno otwierać dopiero po ochłodzeniu się silnika.

2. Pokrywkę zbiornika wyrównawczego obrócić nieco w lewo, aby umożliwić spadek ciśnienia, a następnie odkręcić ją do końca.

3. Poziom płynu chłodzącego jest właściwy, jeśli zawiera się pomiędzy oznaczeniem min a maks. we wlewie, patrz również rysunek pod wlewem.

Kontrola poziomu płynu chłodzącego


4. W razie potrzeby powoli napełnić zbiornik do prawidłowego poziomu, nie przekraczając go.

5. Zamknąć korek aż do usłyszenia wyraźnego kliknięcia.

6. Jak najszybciej zlecić usunięcie przyczyny utraty płynu chłodzącego.

  Rodzaje olejów do uzupełniania

  Nie wolno stosować dodatków do olejów, gdyż mogą one spowodować uszkodzenie silnika. W przypadku wyboru oleju silnikowego należy zwr&oacu ...

  Konserwacja

  Wyposażenie samochodu W niniejszym rozdziale opisane są wszystkie modele samochodów oraz wszystkie wyposażenia seryjne, krajowe a także seryjne, kt&o ...

  Zobacz tez:

  Przerwa w zasilaniu
  Po przejściowej przerwie w zasilaniu, korzystanie z niektórych urządzeń może być ograniczone i trzeba będzie je ponownie zainicjalizować. Utracone zostają również indywidualne ustawienia, które należy zaktualizować: Da ...

  Zwalnianie ręczne
  Przy włączonym zapłonie lub pracującym silniku, aby wyłączyć hamulec postojowy: nacisnąć pedał hamulca, nacisnąć krótko dźwigienkę. Całkowite zwolnienie hamulca postojowego potwierdza zgaśnięcie ko ...

  Wyświetlanie danych samochodu
  Jeśli usługa BMW TeleServices lub BMW Assist została aktywowana, wówczas możliwe jest wyświetlenie numeru podwozia samochodu. 1. Włączenie gotowości radia lub zapłonu. 2. Nacisnąć przycisk  . 3. Nacisnąć przycisk ...

  Categorie