BMW Serii 1: My Info

BMW Serii 1 –> Komunikacja –> ConnectedDrive –> My Info

Dzięki tej usłudze, za pośrednictwem portalu internetowego BMW Assist można przesyłać wiadomości tekstowe z numerami telefonicznymi do pamięci samochodu a następnie je wyświetlać.

a następnie je wyświetlać.

1. Włączenie gotowości radia lub zapłonu.

2. Nacisnąć przycisk  .


3.
Nacisnąć przycisk.

4.
Nacisnąć przycisk.

Przysłane wiadomości wyświetlane są automatycznie.

5. Aby wyświetlić obecną wiadomość: Wybrać wiadomość i nacisnąć na pokrętło.

Istnieje możliwość wyświetlenia maksymalnie dziesięciu wiadomości. Jeśli odebranych zostanie więcej wiadomości, wówczas obecne w pamięci wiadomości zostaną automatycznie skasowane.

Odczytywanie wiadomości

Wiadomość nie została jeszcze
odczytana.

Wybór przesłanego numeru

W przypadku otrzymania wraz z wiadomością numeru telefonu, można go przekazać do swojego telefonu i wybrać w celu nawiązania połączenia.

1. Wybrać wiadomość i nacisnąć na pokrętło.

2.
Nacisnąć przycisk.

Odpowiadanie na wiadomość

1. Wybrać wiadomość i nacisnąć na pokrętło.

2.
Nacisnąć przycisk.

3. Wybrać wpisaną wcześniej odpowiedź i nacisnąć na pokrętło.

Kasowanie wiadomości

1. Wybrać wiadomość i nacisnąć na pokrętło.

2.
Nacisnąć przycisk.

  Dealer

  Do Serwisu mogą się Państwo zwrócić, gdyby zechcieli Państwo np. uzgodnić termin przeglądu. W tym celu do Serwisu przekazywane są ...

  Status usług

  Wyświetlanie usług Jeśli oferta BMW TeleServices lub BMW Assist ulegnie zmianie, zostaną Państwo o tym poinformowani. W takim przypadku należy dok ...

  Zobacz tez:

  Struktura menu - zestaw głośnomówiący BluetoothTM z wbudowanym telefonem
  1. Rejestr połączeń...  10 ost. nieodebr. poł. 10 ost. odebr. poł. 10 ost. wybr. numer. 2. Książka telefoniczna...  Wyszukaj  Kopiuj z tel. kom. 3. Bluetooth...  Usuń telefon Podłącz z tel. kom. Info d. ...

  Wewnętrzne lusterko wsteczne z kompasem
  W prawym górnym rogu lusterka znajduje się wyświetlacz pokazujący kierunek geograficzny, w którym zwrócony jest przód samochodu. Przedstawiane jest osiem anglojęzycznych skrótów oznaczających następujące kierunki: ...

  Wyświetlanie zapisanych komunikatów Check-Control
  1. Przycisk 1 w dźwigni kierunkowskazu naciskać w górę lub w dół, póki na wyświetlaczu nie pojawi się odpowiedni symbol oraz komunikat "CHECK". 2. Nacisnąć przycisk 2. Jeśli nie występuje żaden komunik ...

  Categorie