BMW Serii 1: My Info

BMW Serii 1 –> Komunikacja –> ConnectedDrive –> My Info

Dzięki tej usłudze, za pośrednictwem portalu internetowego BMW Assist można przesyłać wiadomości tekstowe z numerami telefonicznymi do pamięci samochodu a następnie je wyświetlać.

a następnie je wyświetlać.

1. Włączenie gotowości radia lub zapłonu.

2. Nacisnąć przycisk  .


3.
Nacisnąć przycisk.

4.
Nacisnąć przycisk.

Przysłane wiadomości wyświetlane są automatycznie.

5. Aby wyświetlić obecną wiadomość: Wybrać wiadomość i nacisnąć na pokrętło.

Istnieje możliwość wyświetlenia maksymalnie dziesięciu wiadomości. Jeśli odebranych zostanie więcej wiadomości, wówczas obecne w pamięci wiadomości zostaną automatycznie skasowane.

Odczytywanie wiadomości

Wiadomość nie została jeszcze
odczytana.

Wybór przesłanego numeru

W przypadku otrzymania wraz z wiadomością numeru telefonu, można go przekazać do swojego telefonu i wybrać w celu nawiązania połączenia.

1. Wybrać wiadomość i nacisnąć na pokrętło.

2.
Nacisnąć przycisk.

Odpowiadanie na wiadomość

1. Wybrać wiadomość i nacisnąć na pokrętło.

2.
Nacisnąć przycisk.

3. Wybrać wpisaną wcześniej odpowiedź i nacisnąć na pokrętło.

Kasowanie wiadomości

1. Wybrać wiadomość i nacisnąć na pokrętło.

2.
Nacisnąć przycisk.

  Dealer

  Do Serwisu mogą się Państwo zwrócić, gdyby zechcieli Państwo np. uzgodnić termin przeglądu. W tym celu do Serwisu przekazywane są ...

  Status usług

  Wyświetlanie usług Jeśli oferta BMW TeleServices lub BMW Assist ulegnie zmianie, zostaną Państwo o tym poinformowani. W takim przypadku należy dok ...

  Zobacz tez:

  Rodzaje fotelików dziecięcych ISOFIX
  X: Pozycja ISOFIX nie jest odpowiednia dla fotelików dziecięcych ISOFIX w tej kategorii masy ciała i/lub klasie wielkościowej. IL: Odpowiednie dla określonych fotelików dziecięcych ISOFIX. Te foteliki dziecięce mogą być przeznaczon ...

  Zasady działania
  Za pomocą radaru o zasięgu około 100 m, usytuowanego z przodu pojazdu, system wykrywa pojazd jadący z przodu. Dostosowuje on automatycznie prędkość pojazdu do prędkości pojazdu poprzedzającego. Jeżeli pojazd poprzedzający jedzie w ...

  Sposób na przyjemny klimat
  Program AUTO 5 w niemal wszystkich warunkach zapewnie optymalną siłę nawiewu i rozdział powietrza, patrz Program AUTO poniżej. Wystarczy tylko wybrać przyjemną dla siebie temperaturę wnętrza. Szczegółowe informacje o możliwych ust ...

  Categorie