BMW Serii 1: My Info

BMW Serii 1 –> Komunikacja –> ConnectedDrive –> My Info

Dzięki tej usłudze, za pośrednictwem portalu internetowego BMW Assist można przesyłać wiadomości tekstowe z numerami telefonicznymi do pamięci samochodu a następnie je wyświetlać.

a następnie je wyświetlać.

1. Włączenie gotowości radia lub zapłonu.

2. Nacisnąć przycisk  .


3.
Nacisnąć przycisk.

4.
Nacisnąć przycisk.

Przysłane wiadomości wyświetlane są automatycznie.

5. Aby wyświetlić obecną wiadomość: Wybrać wiadomość i nacisnąć na pokrętło.

Istnieje możliwość wyświetlenia maksymalnie dziesięciu wiadomości. Jeśli odebranych zostanie więcej wiadomości, wówczas obecne w pamięci wiadomości zostaną automatycznie skasowane.

Odczytywanie wiadomości

Wiadomość nie została jeszcze
odczytana.

Wybór przesłanego numeru

W przypadku otrzymania wraz z wiadomością numeru telefonu, można go przekazać do swojego telefonu i wybrać w celu nawiązania połączenia.

1. Wybrać wiadomość i nacisnąć na pokrętło.

2.
Nacisnąć przycisk.

Odpowiadanie na wiadomość

1. Wybrać wiadomość i nacisnąć na pokrętło.

2.
Nacisnąć przycisk.

3. Wybrać wpisaną wcześniej odpowiedź i nacisnąć na pokrętło.

Kasowanie wiadomości

1. Wybrać wiadomość i nacisnąć na pokrętło.

2.
Nacisnąć przycisk.

  Dealer

  Do Serwisu mogą się Państwo zwrócić, gdyby zechcieli Państwo np. uzgodnić termin przeglądu. W tym celu do Serwisu przekazywane są ...

  Status usług

  Wyświetlanie usług Jeśli oferta BMW TeleServices lub BMW Assist ulegnie zmianie, zostaną Państwo o tym poinformowani. W takim przypadku należy dok ...

  Zobacz tez:

  Powiększanie częściowe bagażnika (1/3 lub 2/3) (zależnie od wyposażenia)
  Powiększenie bagażnika z prawej strony umożliwia przewożenie dwóch osób po stronie lewej siedzenia tylnego, natomiast powiększenie bagażnika z lewej strony umożliwia przewożenie jednego pasażera. Wersja TIPO 5DOOR Należy wykona&# ...

  Struktura menu - zestaw głośnomówiący BluetoothTM z wbudowanym telefonem
  1. Rejestr połączeń...  10 ost. nieodebr. poł. 10 ost. odebr. poł. 10 ost. wybr. numer. 2. Książka telefoniczna...  Wyszukaj  Kopiuj z tel. kom. 3. Bluetooth...  Usuń telefon Podłącz z tel. kom. Info d. ...

  Włączanie/wyłączanie
  Lokalizacja wyłącznika. Poduszka powietrzna jest aktywna. Przy takim ustawieniu na przednim fotelu mogą podróżować osoby o wzroście powyżej 140 cm, ale nie dzieci w specjalnym foteliku bądź na podwyższeniu. Poduszka powietrzn ...

  Categorie