BMW Serii 1: Dostępne polecenia

BMW Serii 1 –> Komunikacja –> Telefon –> Obsługa głosem –> Dostępne polecenia

Odtwarzanie dostępnych poleceń

System rozpoznaje podane polecenia głosowe, które należy wymawiać z dokładnością co do słowa.

Odczytane zostaną wszystkie dostępne polecenia głosowe.

System potrafi zidentyfikować cyfry od zera do dziewięciu.

Można wypowiadać każdą cyfrę oddzielnie lub połączyć je w ciąg, aby przyspieszyć wprowadzanie.

Korzystanie z alternatywnych poleceń

W niektórych przypadkach istnieje wiele poleceń, umożliwiających wykonanie jednej funkcji

  Zasada działania

  Telefon komórkowy można obsługiwać bez konieczności odrywania rąk od kierownicy. Podczas wydawania poleceń, system sterowania głosem ...

  Korzystając z systemu wprowadzania głosowego przestrzegać następujących zasad

  Podczas wprowadzania głosowego należy przestrzegać następujących punktów: Polecenia należy wypowiadać płynnie i z normalną ...

  Zobacz tez:

  Wersja bez systemu start&stop
  W celu naładowania akumulatora należy: odłączyć zacisk od bieguna ujemnego akumulatora; połączyć bieguny akumulatora z przewodami ładowarki, przestrzegając biegunowości; włączyć ładowarkę; po zakońc ...

  Przywracanie prędkości
  W przypadku anulowania, ale niewyłączenia systemu, jeśli wcześniej ustawiono daną prędkość, wystarczy nacisnąć na przycisk RES (Resume) i zdjąć nogę z pedału przyspieszenia, a prędkość zostanie przywróco ...

  Uruchamianie z zastosowaniem manewrów bezwładnościowych
  Należy absolutnie unikać uruchamiania silnika przez pchanie samochodu, holowanie lub przy wykorzystaniu pochyłości drogi. UWAGA 145) Przed otwarciem pokrywy komory silnika należy upewnić się, że silnik samochodu jest wyłączony i k ...

  Categorie