BMW Serii 1: Dostępne polecenia

BMW Serii 1 –> Komunikacja –> Telefon –> Obsługa głosem –> Dostępne polecenia

Odtwarzanie dostępnych poleceń

System rozpoznaje podane polecenia głosowe, które należy wymawiać z dokładnością co do słowa.

Odczytane zostaną wszystkie dostępne polecenia głosowe.

System potrafi zidentyfikować cyfry od zera do dziewięciu.

Można wypowiadać każdą cyfrę oddzielnie lub połączyć je w ciąg, aby przyspieszyć wprowadzanie.

Korzystanie z alternatywnych poleceń

W niektórych przypadkach istnieje wiele poleceń, umożliwiających wykonanie jednej funkcji

  Zasada działania

  Telefon komórkowy można obsługiwać bez konieczności odrywania rąk od kierownicy. Podczas wydawania poleceń, system sterowania głosem ...

  Korzystając z systemu wprowadzania głosowego przestrzegać następujących zasad

  Podczas wprowadzania głosowego należy przestrzegać następujących punktów: Polecenia należy wypowiadać płynnie i z normalną ...

  Zobacz tez:

  Masy i obciążenia
  Masa własna pojazdu w stanie gotowym do drogi obejmuje masę kierowcy, paliwa w zbiorniku napełnionym do 90% swojej objętości oraz łączną masę wszystkich płynów eksploatacyjnych. Na ładowność samochodu wpływa ł ...

  Otwieranie
  Należy wykonać, co następuje: pociągnąć w kierunku pokazanym strzałką dźwignię 1  umieszczoną w okolicy pedałów po stronie kierowcy; nacisnąć na dźwignię 2  w kierunku pokazanym strza ...

  Temperatura
  Obracając pokrętło ustawić wybraną temperaturę. Układ automatyki o każdej porze roku reguluje temperaturę najszybciej jak to możliwe, jeżeli jest to wymagane, z maksymalną mocą grzania lub chłodzenia i utrzymuje ją po ...

  Categorie