BMW Serii 1: Dostępne polecenia

BMW Serii 1 –> Komunikacja –> Telefon –> Obsługa głosem –> Dostępne polecenia

Odtwarzanie dostępnych poleceń

System rozpoznaje podane polecenia głosowe, które należy wymawiać z dokładnością co do słowa.

Odczytane zostaną wszystkie dostępne polecenia głosowe.

System potrafi zidentyfikować cyfry od zera do dziewięciu.

Można wypowiadać każdą cyfrę oddzielnie lub połączyć je w ciąg, aby przyspieszyć wprowadzanie.

Korzystanie z alternatywnych poleceń

W niektórych przypadkach istnieje wiele poleceń, umożliwiających wykonanie jednej funkcji

  Zasada działania

  Telefon komórkowy można obsługiwać bez konieczności odrywania rąk od kierownicy. Podczas wydawania poleceń, system sterowania głosem ...

  Korzystając z systemu wprowadzania głosowego przestrzegać następujących zasad

  Podczas wprowadzania głosowego należy przestrzegać następujących punktów: Polecenia należy wypowiadać płynnie i z normalną ...

  Zobacz tez:

  Zapamiętywanie stacji radiowych
  Poszczególne stacje mogą być zapamiętywane według długości fal (częstotliwości). W paśmie FM są dwie pamięci: FM1 i FM2. Zapamiętane stacje można następnie wywoływać przyciskami pamięci (2) lub odpowiedni ...

  Centralka elektroniczna
  Samochód wyposażony jest w specjalną, umieszczoną w komorze silnika, centralkę elektroniczną kontroli zasilania LPG , która wykorzystuje czujniki znajdujące się już w samochodzie. Centralka do sterowania elektrowtryskiwaczami zachowuje t ...

  Pokrywka wlewu paliwa
  Otwieranie 1. Otworzyć pokrywkę wlewu paliwa, strzałka 1. 2. Przekręcić korek wlewu paliwa w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 3. Korek wlewu paliwa wetknąć w uchwyt w pokrywce wlewu, strzałka 2. Zamykanie Nałoży ...

  Categorie