BMW Serii 1: Automatyczna kontrola obiegu powietrza AUC/zamknięty obieg powietrza

BMW Serii 1 –> Obsługa –> Klimatyzacja –> Automatyczna klimatyzacja –> Automatyczna kontrola obiegu powietrza AUC/zamknięty obieg powietrza

W razie przykrej woni lub zanieczyszczenia powietrza napływającego z zewnątrz można zamknąć jego dopływ. Powietrze we wnętrzu krąży wówczas w obiegu zamkniętym.

Ponownie nacisnąć przycisk, aby
wybrać jeden z trybów pracy:

 • Dioda wyłączona: stale napływa świeże powietrze z zewnątrz
 • Świeci się lewa dioda - tryb AUC: czujnik rozpoznaje substancje szkodliwe w powietrzu z zewnątrz i automatycznie powoduje zablokowanie jego dopływu.
 • Świeci się prawa dioda, tryb obiegu powietrza: dopływ powietrza z zewnątrz jest ciągle odcięty. W przypadku zaparowania szyb należy wyłączyć zamknięty obieg powietrza i w razie potrzeby zwiększyć siłę nawiewu. Upewnić się, że powietrze może wypływać na przednią szybę.

Z funkcji zamkniętego obiegu powietrza nie należy korzystać przez dłuższy okres czasu, w przeciwnym razie pogarsza się jakość powietrza we wnętrzu

Za pomocą przycisku na kierownicy

Za pomocą jednego z przycisków na kierownicy, patrz strona 11, można dokonać szybkiego przełączenia pomiędzy zamkniętym obiegiem powietrza a uprzednio wybranym trybem pracy.

  Program AUTO

  Nacisnąć przycisk. Siła nawiewu, rozdział powietrza oraz temperatura regulowane są automatycznie. W zależności od wybranej temperatury, in ...

  Program ALL

  Nacisnąć przycisk. Aktualne ustawienie temperatury po stronie kierowcy zastosowane zostanie po stronie pasażera. W przypadku zmiany ustawienia temperatury p ...

  Zobacz tez:

  Ustawienia audio
  Głośność rozmowy Głośność rozmowy można regulować w czasie trwania rozmowy. W tym celu należy użyć elementów sterowania przy kierownicy. Głośność zestawu audio w trakcie połączenia telefoniczne ...

  Nieprawidłowe działanie
  Miganie, a następnie ciągłe świecenie kontrolki niskiego ciśnienia w połączeniu z zapaleniem się kontrolki "Service" wskazuje na wadliwe działanie systemu. W tym przypadku nadzór ciśnienia w ogumieniu nie jest już zapew ...

  Instalowanie fotelików dziecięcych ISOFIX
  Zgodnie z ustawodawstwem europejskim poniższa tabela przedstawia możliwości instalacji fotelików dziecięcych ISOFIX w samochodzie, na siedzeniach wyposażonych w mocowania ISOFIX. W przypadku uniwersalnych i półuniwersalnych fotelików dzieci ...

  Categorie