BMW Serii 1: Automatyczna kontrola obiegu powietrza AUC/zamknięty obieg powietrza

BMW Serii 1 –> Obsługa –> Klimatyzacja –> Automatyczna klimatyzacja –> Automatyczna kontrola obiegu powietrza AUC/zamknięty obieg powietrza

W razie przykrej woni lub zanieczyszczenia powietrza napływającego z zewnątrz można zamknąć jego dopływ. Powietrze we wnętrzu krąży wówczas w obiegu zamkniętym.

Ponownie nacisnąć przycisk, aby
wybrać jeden z trybów pracy:

 • Dioda wyłączona: stale napływa świeże powietrze z zewnątrz
 • Świeci się lewa dioda - tryb AUC: czujnik rozpoznaje substancje szkodliwe w powietrzu z zewnątrz i automatycznie powoduje zablokowanie jego dopływu.
 • Świeci się prawa dioda, tryb obiegu powietrza: dopływ powietrza z zewnątrz jest ciągle odcięty. W przypadku zaparowania szyb należy wyłączyć zamknięty obieg powietrza i w razie potrzeby zwiększyć siłę nawiewu. Upewnić się, że powietrze może wypływać na przednią szybę.

Z funkcji zamkniętego obiegu powietrza nie należy korzystać przez dłuższy okres czasu, w przeciwnym razie pogarsza się jakość powietrza we wnętrzu

Za pomocą przycisku na kierownicy

Za pomocą jednego z przycisków na kierownicy, patrz strona 11, można dokonać szybkiego przełączenia pomiędzy zamkniętym obiegiem powietrza a uprzednio wybranym trybem pracy.

  Program AUTO

  Nacisnąć przycisk. Siła nawiewu, rozdział powietrza oraz temperatura regulowane są automatycznie. W zależności od wybranej temperatury, in ...

  Program ALL

  Nacisnąć przycisk. Aktualne ustawienie temperatury po stronie kierowcy zastosowane zostanie po stronie pasażera. W przypadku zmiany ustawienia temperatury p ...

  Zobacz tez:

  Tryb tempomatu elektronicznego
  Poza trybem Adaptive Cruise Control (ACC) dostępny jest tryb tempomatu elektronicznego do jazdy ze stałą prędkością. Jeśli w samochodzie występuje system Adaptive Cruise Control (ACC), tempomat elektroniczny działa w taki sam sposób jak AC ...

  Automatyczna klimatyzacja
  Ogrzewanie fotela, z lewej 43 Ręczny rozdział powietrza Temperatura, z lewej Maksymalne chłodzenie Program AUTO Ręczna regulacja siły nawiewu, intensywność programu AUTO Automatyczna kontrola obiegu powietrza AUC/zamknięty obieg powietrz ...

  Silnik
  UWAGA 176) Zmiany lub naprawy układu zasilania, wykonane niewłaściwie i bez uwzględnienia właściwości technicznych układu, mogą spowodować uszkodzenia w funkcjonowaniu z ryzykiem pożaru. ...

  Categorie