BMW Serii 1: Apteczka pierwszej pomocy i trójkąt ostrzegawczy

BMW Serii 1 –> Mobilność –> Pomaganie i korzystanie z pomocy –> Apteczka pierwszej pomocy i trójkąt ostrzegawczy

Apteczka pierwszej pomocy i trójkąt ostrzegawczy


Apteczka i trójkąt ostrzegawczy znajdują się pod pokrywą w prawej, bocznej obudowie przestrzeni ładunkowej.

Data ważności niektórych artykułów znajdujących się w apteczce pierwszej pomocy jest ograniczona. Z tego względu należy regularnie kontrolować datę ważności zawartości apteczki i w razie potrzeby należy wymienić przeterminowaną zawartość w odpowiednim czasie.

  Wykonywanie połączenia ratunkowego

  1. Nacisnąć na pokrywkę, aby ją otworzyć. 2. Naciskać przycisk SOS do momentu zaświecenia się diody LED w przycisku. Dioda św ...

  Rozruch awaryjny

  W razie rozładowania akumulatora można uruchomić silnik BMW z akumulatora innego samochodu, za pomocą dwóch przewodów do rozruchu awaryjnego. P ...

  Zobacz tez:

  Światła mijania
  Reflektor prawy Aby wymienić żarówkę 1 , należy skręcić całkowicie kołami do wewnątrz; nacisnąć na zaczepy pokazane na  i wyjąć pokrywę; wyjąć gumową zaślepkę; rozłą ...

  Wyświetlanie nazwy profilu programu
  Na wyświetlaczu może być widoczna nazwa profilu programowego aktualnie odbieranej stacji. UWAGA Nie wszystkie stacje radiowe obsługują tę funkcję. Włączanie i wyłączanie wyświetlania nazwy profilu programu  N ...

  Logowanie/wylogowanie telefonu komórkowego
  Przegląd W samochodzie można równocześnie zapisać dane dla maksymalnie czterech telefonów komórkowych. Jeśli silnik pracuje lub włączony jest zapłon samochodu, każdy zalogowany telefon komórkowy zostanie automatycznie roz ...

  Categorie