BMW Serii 1: Akumulator samochodu

BMW Serii 1 –> Mobilność –> Wymiana części –> Akumulator samochodu

Konserwacja

Akumulator nie wymaga jakiejkolwiek obsługi, co oznacza, że raz wlany elektrolit wystarcza w klimacie umiarkowanym na cały okres trwałości akumulatora. Serwis chętnie udzieli Państwu odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące akumulatora.

Wymiana baterii

Należy stosować tylko akumulatory dopuszczone przez producenta tego samochodu, w przeciwnym razie może dojść do usterek w samochodzie i do ograniczenia w działaniu niektórych systemów i funkcji, lub ich całkowitego odłączenia.

Wymianę akumulatora należy zgłosić wSerwisie BMW, aby udostępnić wszystkie funkcje komfortowe samochodu.

Zmiana koła

Narzędzia odpowiednie do zmiany koła można nabyć w Serwisie BMW, w ramach wyposażenia dodatkowego. Gniazda podnośnika Gniazda na podnośni ...

Ładowanie akumulatora

Wskazówka Prostowniki do akumulatorów nie mogą być podłączane do fabrycznie montowanych gniazd elektrycznych w samochodzie, w przeciwnym razie ...

Zobacz tez:

BMW Mobility System
Wskazówki Należy przestrzegać wskazówek dotyczących stosowania Mobility System umieszczonych na kompresorze i butli ze środkiem uszczelniającym. Wprzypadku uszkodzeń w oponach powyżej 4 mm, Mobility System może być nieskutecz ...

Numery telefonów BMW
Można wyświetlić wiele numerów telefonów serwisowych, bez konieczności udostępnienia funkcji BMW Assist. Gdy tylko funkcja BMW Assist zostanie udostępniona, oferowane są pełne usługi pakietu BMW Assist, patrz strona 152. "MoblS ...

Dla własnego bezpieczeństwa
Samochód jest zaprojektowany pod względem technicznym do warunków eksploatacji oraz wymogów związanych z przepisami ruchu drogowego w danym kraju. Jeśli pojazd ma być użytkowany w innym kraju, w razie potrzeby należy go uprzednio dostosować ...

Categorie