BMW Serii 1: Łączenie z określonym telefonem

BMW Serii 1 –> Komunikacja –> Telefon –> Logowanie/wylogowanie telefonu komórkowego –> Łączenie z określonym telefonem

Jeśli rozpoznanych zostanie więcej telefonów komórkowych w samochodzie, wówczas połączenie nastąpi z telefonem, który figuruje na górze listy. W razie potrzeby, z samochodem połączony zostanie inny rozpoznany telefon komórkowy. Można wybrać jednak również inny telefon komórkowy do podłączenia.

Podłączony telefon oznaczony jest na wyświetlaczu radia następującym symbolem:


Aby zmienić kolejność wyświetlania telefonów komórkowych na liście:

1. Włączenie gotowości radia lub zapłonu.

2. Nacisnąć przycisk   .


3.
Nacisnąć przycisk.

4.
Nacisnąć przycisk.

5. Obracać prawe pokrętło, aż wyświetlony zostanie telefon komórkowy, którego pozycja na liście ma zostać zmieniona.

6.
Naciskać przycisk, aż wybrana zostanie żądana pozycja.

  Po pierwszym zalogowaniu

  Gdy silnik pracuje lub włączony został zapłon, telefon komórkowy jest rozpoznawany/połączony w samochodzie po krótkim czasie. ...

  Wylogowanie telefonu komórkowego

  1. Włączenie gotowości radia lub zapłonu. 2. Nacisnąć przycisk  . 3. Nacisnąć przycisk. 4. Nacisnąć przycisk. ...

  Zobacz tez:

  Komunikaty
  Sygnalizacja wyłączenia czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera. O wyłączeniu czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera informuje komunikat tekstowy i symbol na wyświetlaczu w konsoli sufitowej (patrz wcześniejsza ilustracj ...

  Wyjmowanie oprawy żarówek
  Wszystkie żarówki w tylnej lampie zespolonej wymienia się od strony bagażnika.  Wyłączyć wszystkie światła i ustawić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania w pozycji 0.  Zdjąć panel osłonowy (A lub B) po odpow ...

  Gniazdo USB
  Umożliwia ono podłączenie urządzenia przenośnego, jak np. przenośnego odtwarzacza cyfrowego typu iPod albo pamięci USB. Odczytuje ono pliki audio przesyłane do systemu audio w celu odsłuchu poprzez głośniki w pojeździe. Użyt ...

  Categorie