BMW Serii 1: Łączenie z określonym telefonem

BMW Serii 1 –> Komunikacja –> Telefon –> Logowanie/wylogowanie telefonu komórkowego –> Łączenie z określonym telefonem

Jeśli rozpoznanych zostanie więcej telefonów komórkowych w samochodzie, wówczas połączenie nastąpi z telefonem, który figuruje na górze listy. W razie potrzeby, z samochodem połączony zostanie inny rozpoznany telefon komórkowy. Można wybrać jednak również inny telefon komórkowy do podłączenia.

Podłączony telefon oznaczony jest na wyświetlaczu radia następującym symbolem:


Aby zmienić kolejność wyświetlania telefonów komórkowych na liście:

1. Włączenie gotowości radia lub zapłonu.

2. Nacisnąć przycisk   .


3.
Nacisnąć przycisk.

4.
Nacisnąć przycisk.

5. Obracać prawe pokrętło, aż wyświetlony zostanie telefon komórkowy, którego pozycja na liście ma zostać zmieniona.

6.
Naciskać przycisk, aż wybrana zostanie żądana pozycja.

  Po pierwszym zalogowaniu

  Gdy silnik pracuje lub włączony został zapłon, telefon komórkowy jest rozpoznawany/połączony w samochodzie po krótkim czasie. ...

  Wylogowanie telefonu komórkowego

  1. Włączenie gotowości radia lub zapłonu. 2. Nacisnąć przycisk  . 3. Nacisnąć przycisk. 4. Nacisnąć przycisk. ...

  Zobacz tez:

  Ochrona przeciwściskowa
  Jeżeli podczas podnoszenia szyby nastąpi przekroczenie określonej wartości siły zamykania, szyba zatrzyma się i nieznacznie się opuści. Mimo ochrony przeciwściskowej należy zawsze zwracać uwagę, czy nic nie znajduje się na drod ...

  Podłokietnik przedni
  Pokrywa podłokietnika posiada regulację wysokości i położenia wzdłużnego. Regulacja wysokości Podnieść pokrywę do żądanego położenia (dolne, pośrednie lub górne). Aby opuścić podłokietn ...

  Status usług
  Wyświetlanie usług Jeśli oferta BMW TeleServices lub BMW Assist ulegnie zmianie, zostaną Państwo o tym poinformowani. W takim przypadku należy dokonać aktualizacji usług. 1. Włączenie gotowości radia lub zapłonu. 2. Nacisną ...

  Categorie