BMW Serii 1: Łączenie z określonym telefonem

BMW Serii 1 –> Komunikacja –> Telefon –> Logowanie/wylogowanie telefonu komórkowego –> Łączenie z określonym telefonem

Jeśli rozpoznanych zostanie więcej telefonów komórkowych w samochodzie, wówczas połączenie nastąpi z telefonem, który figuruje na górze listy. W razie potrzeby, z samochodem połączony zostanie inny rozpoznany telefon komórkowy. Można wybrać jednak również inny telefon komórkowy do podłączenia.

Podłączony telefon oznaczony jest na wyświetlaczu radia następującym symbolem:


Aby zmienić kolejność wyświetlania telefonów komórkowych na liście:

1. Włączenie gotowości radia lub zapłonu.

2. Nacisnąć przycisk   .


3.
Nacisnąć przycisk.

4.
Nacisnąć przycisk.

5. Obracać prawe pokrętło, aż wyświetlony zostanie telefon komórkowy, którego pozycja na liście ma zostać zmieniona.

6.
Naciskać przycisk, aż wybrana zostanie żądana pozycja.

  Po pierwszym zalogowaniu

  Gdy silnik pracuje lub włączony został zapłon, telefon komórkowy jest rozpoznawany/połączony w samochodzie po krótkim czasie. ...

  Wylogowanie telefonu komórkowego

  1. Włączenie gotowości radia lub zapłonu. 2. Nacisnąć przycisk  . 3. Nacisnąć przycisk. 4. Nacisnąć przycisk. ...

  Zobacz tez:

  System SBR (Seat Belt Reminder)
  (dla wersji/rynków gdzie przewidziano) System SBR ostrzega pasażerów miejsc przednich i tylnych (zależnie od wyposażenia) o braku zapięcia odnośnego pasa bezpieczeństwa. System ten sygnalizuje brak zapięcia pasów bezpieczeństwa, em ...

  Funkcja niezależnego napędu (jazda bez naciskania pedału przyspieszenia)
  Funkcja ta umożliwia bardziej elastyczne manewrowanie samochodem przy niewielkiej prędkości (parkowanie, korki...). Gdy silnik pracuje na biegu jałowym, hamulec jest zwolniony i wybrane jest położenie D, M lub R, samochód rusza w momencie zwolnienia peda& ...

  Otwieranie awaryjne od wewnątrz
  Należy wykonać, co następuje: obniżyć zagłówki i złożyć oparcia; zidentyfikować i - za pomocą śrubokręta z wyposażenia - wyjąć montowaną na wcisk osłonę koloru żó ...

  Categorie