BMW Serii 1: Łączenie z określonym telefonem

BMW Serii 1 –> Komunikacja –> Telefon –> Logowanie/wylogowanie telefonu komórkowego –> Łączenie z określonym telefonem

Jeśli rozpoznanych zostanie więcej telefonów komórkowych w samochodzie, wówczas połączenie nastąpi z telefonem, który figuruje na górze listy. W razie potrzeby, z samochodem połączony zostanie inny rozpoznany telefon komórkowy. Można wybrać jednak również inny telefon komórkowy do podłączenia.

Podłączony telefon oznaczony jest na wyświetlaczu radia następującym symbolem:


Aby zmienić kolejność wyświetlania telefonów komórkowych na liście:

1. Włączenie gotowości radia lub zapłonu.

2. Nacisnąć przycisk   .


3.
Nacisnąć przycisk.

4.
Nacisnąć przycisk.

5. Obracać prawe pokrętło, aż wyświetlony zostanie telefon komórkowy, którego pozycja na liście ma zostać zmieniona.

6.
Naciskać przycisk, aż wybrana zostanie żądana pozycja.

  Po pierwszym zalogowaniu

  Gdy silnik pracuje lub włączony został zapłon, telefon komórkowy jest rozpoznawany/połączony w samochodzie po krótkim czasie. ...

  Wylogowanie telefonu komórkowego

  1. Włączenie gotowości radia lub zapłonu. 2. Nacisnąć przycisk  . 3. Nacisnąć przycisk. 4. Nacisnąć przycisk. ...

  Zobacz tez:

  Konserwacja
  Wyposażenie samochodu W niniejszym rozdziale opisane są wszystkie modele samochodów oraz wszystkie wyposażenia seryjne, krajowe a także seryjne, które oferowane są dla danej serii samochodów. Opisane zostały również wersje wyposa&# ...

  Rozkładanie oparcia
  Wyprostować oparcie 2 i je zablokować. Sprawdzić, czy czerwony wskaźnik usytuowany na poziomie dźwigni 1 nie jest już widoczny. Odpiąć i ustawić boczny pas bezpieczeństwa z b Podczas składania środkowy pas oku oparcia. ...

  Uzupełnianie poziomu płynów
  LPG Maksymalna pojemność tankowania (wraz z rezerwą): 42 l. Wartość uwzględnia już limit 80% napełnienia zbiornika i pozostałą ilość płynu niezbędną do regularnego zasysania i maksymalnego dopuszczalnego napełnien ...

  Categorie