Volvo C30: Koło zapasowe i podnośnik

Volvo C30 –> Koła i ogumienie –> Trójkąt ostrzegawczy i koło zapasowe –> Koło zapasowe i podnośnik

Fabryczny podnośnik samochodowy*

Podnośnik stanowiący wyposażenie fabryczne samochodu* może być wykorzystywany wyłącznie do zmiany koła. Gwintowany pręt podnośnika powinien być zawsze dobrze nasmarowany. Koło zapasowe*, podnośnik* i klucz do nakrętek kół* znajdują się pod podłogą bagażnika.

UWAGA Firma Volvo zaleca używania wyłącznie podnośnika* przeznaczonego do danego modelu samochodu, który podano na etykiecie podnośnika.

Na etykiecie tej podano także maksymalny udźwig podnośnika przy określonej minimalnej wysokości podnoszenia.

Wyjmowanie koła zapasowego:

Koło zapasowe jest umocowane śrubą.

 1.  Podnieść pokrywę w podłodze bagażnika.
 2. Odkręcić śrubę mocującą koło zapasowe i wyjąć koło zapasowe.

Wkładanie koła zapasowego* i podnośnika* na miejsce

 1. Klucz do kół*.
 2. Podnośnik* i korba, mocowane taśmą zaciskową.
 3. Koło zapasowe należy umieścić obręczą do dołu i dokręcić śrubą.

  Trójkąt ostrzegawczy

  Należy przestrzegać obowiązujących w danym kraju przepisów dotyczących używania trójkąta ostrzegawczego*. Trójkąt ...

  Narzędzia - odkładanie na miejsce

  Po zakończeniu korzystania należy odłożyć narzędzia i podnośnik* na miejsce w prawidłowy sposób.  W przypadku samochod&oac ...

  Zobacz tez:

  My Info
  Dzięki tej usłudze, za pośrednictwem portalu internetowego BMW Assist można przesyłać wiadomości tekstowe z numerami telefonicznymi do pamięci samochodu a następnie je wyświetlać. a następnie je wyświetlać. 1. Włą ...

  Dopuszczalne obciążenia przy holowaniu przyczepy
  Informacje na temat dopuszczanych przez Volvo obciążeń przy holowaniu przyczepy, patrz. UWAGA Podane maksymalne dopuszczalne masy przyczepy są wartościami dopuszczanymi przez Volvo. Państwowe przepisy dotyczące pojazdów mogą jeszcz ...

  Zmiana prędkości początkowej (zadanej)
  Jeżeli regulator jest włączony, można zmienić prędkość początkową: za pomocą przycisków 2 albo 3: kolejnymi krótkimi naciśnięciami, aby zmieniać o + albo - 1 km/h, ciągłym naciśnięci ...

  Categorie