Fiat Tipo: Zwiększanie prędkości

Po ustawieniu urządzenia można zwiększyć ustawioną prędkość poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku SET +.

Po jednokrotnym naciśnięciu na przycisk SET + ustawiona prędkość wzrasta o 1 km/h (lub równoważną wartość w milach). Każde kolejne naciśnięcie tego przycisku powoduje wzrost prędkości o 1 km/h (lub równoważną wartość w milach).

Przytrzymanie naciśniętego przycisku SET + powoduje, że ustawiona prędkość wzrasta w odstępach co 10 km/h (lub równoważną wartość w milach), dopóki przycisk nie zostanie zwolniony.

Zwiększaną wartość prędkości widać na wyświetlaczu.

  Zmiana prędkości

  ...

  Zmniejszanie prędkości

  Po ustawieniu urządzenia można zmniejszyć ustawioną prędkość poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku SET -. Po jednokrotnym ...

  Zobacz tez:

  Otwieranie pokrywy silnika
  Ilustracja przedstawia samochód z kierownicą po lewej stronie.  Pociągnąć dźwignię z lewej strony pod deską rozdzielczą. Rozlegnie się odgłos zwalniania zamka.  Wsunąć dłoń pod pokrywę silnika n ...

  Asystent ruszania 130i
  Dzięki asystentowi ruszania można komfortowo ruszać samochodem zaparkowanym na wzniesieniach. Nie ma potrzeby używania do tego celu hamulca ręcznego. 1. Przytrzymać samochód na hamulcu. 2. Zwolnić hamulec i ruszyć energicznie. Asystent ruszania ...

  Połączenia telefoniczne
  Połączenia przychodzące Odebranie połączenia odbywa się przez naciśnięcie ENTER, nawet jeżeli system audio jest w trybie CD lub FM. Odrzucanie lub kończenie połączeń odbywa się przez naciśnięcie EXIT. Automatyczne ...

  Categorie