Fiat Tipo: Użyteczne zalecenia dotyczące przedłużenia trwałości akumulatora

Fiat Tipo –> Obsługa i konserwacja –> Komora silnika –> Użyteczne zalecenia dotyczące przedłużenia trwałości akumulatora

Użyteczne zalecenia dotyczące przedłużenia trwałości akumulatora

W celu uniknięcia szybkiego rozładowania akumulatora i w celu przedłużenia jego trwałości należy przestrzegać skrupulatnie następujących zaleceń:

 • przy parkowaniu samochodu sprawdzić, czy drzwi, pokrywy i schowki są dokładnie zamknięte, aby uniknąć pozostawienia wewnątrz nadwozia zaświeconych lamp sufitowych;
 • wyłączyć lampy sufitowe: w każdym bądź razie samochód wyposażony jest w system automatycznego ich wyłączania;
 • przy wyłączonym silniku nie pozostawiać na dłuższy okres włączonych urządzeń (np.

  radioodtwarzacza, świateł awaryjnych itp.);

 • przed jakąkolwiek interwencją w zakresie instalacji elektrycznej odłączyć zacisk z bieguna ujemnego akumulatora.

Jeżeli po zakupie samochodu zamierza się zainstalować akcesoria elektryczne wymagające ciągłego zasilania elektrycznego (np. alarm) lub akcesoria obciążające bilans elektryczny, należy zwrócić się do ASO marki Fiat, w której specjaliści określą całkowity pobór prądu elektrycznego.

OSTRZEŻENIE W wyniku odłączenia akumulatora układ kierowniczy wymaga konfiguracji, co zostanie zasygnalizowane przez zaświecenie się lampki sygnalizacyjnej w zestawie
wskaźników (lub symbolu na wyświetlaczu). Aby wykonać tę procedurę, wystarczy obrócić kierownicą w krańcowe jej położenia lub po prostu jechać prosto przez około sto metrów.

OSTRZEŻENIE Akumulator utrzymywany przez dłuższy okres w stanie naładowania mniejszym niż 50% ulega zasiarczeniu, zmniejsza się jego pojemność, a tym samym zdolność do uruchomienia samochodu.

Ponadto akumulator jest bardziej podatny na zamarznięcie (może to wystąpić już przy -10C). W razie planowania dłuższego postoju należy zapoznać się z sekcją "Długie nieużytkowanie samochodu" w rozdziale "Uruchamianie i jazda".

UWAGA 153) Nie należy nigdy palić papierosów podczas wykonywania operacji w komorze silnika: mogą tam występować gazy lub łatwopalne opary, istnieje ryzyko pożaru.

154) Gdy silnik jest gorący, należy zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania prac w komorze silnika: niebezpieczeństwo poparzeń. Nie należy zbliżać się zbytnio do wentylatora chłodnicy: wentylator elektryczny może uruchomić się, istnieje niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń. Uwaga na luźno zwisające krawaty, szaliki, które mogą zostać wciągnięte przez elementy silnika będące w ruchu.

155) W przypadku uzupełniania poziomu oleju silnikowego, przed rozpoczęciem odkręcania korka należy poczekać aż silnik się schłodzi, w szczególności w przypadku samochodów posiadających korek aluminiowy (zależnie od wyposażenia).

UWAGA: niebezpieczeństwo poparzeń!

156) Układ chłodzenia silnika jest układem ciśnieniowym. W razie konieczności wymiany korka należy zastąpić go jedynie korkiem oryginalnym, ponieważ skuteczność układu może ulec pogorszeniu. Gdy silnik jest gorący, nie należy odkręcać korka zbiornika wyrównawczego: niebezpieczeństwo poparzeń.

157) Nie należy podróżować z pustym zbiornikiem płynu do spryskiwaczy: działanie spryskiwaczy szyb jest bardzo ważne, ponieważ poprawia widoczność.

Powtarzalne uruchamianie instalacji przy braku płynu mogłoby uszkodzić lub w szybkim czasie pogorszyć stan niektórych części instalacji.

158) Niektóre dostępne na rynku dodatki do spryskiwaczy szyb są łatwopalne: w komorze silnika znajdują się elementy gorące, które w kontakcie z nimi mogą spowodować pożar.

159) Płyn hamulcowy jest trujący i powoduje korozję. W razie przypadkowego kontaktu z nim należy przemyć natychmiast takie miejsca wodą z mydłem neutralnym i dobrze spłukać.

W przypadku połknięcia należy zwrócić się natychmiast do lekarza.

160) Symbol , umieszczony na zbiorniku, wskazuje na syntetyczne płyny hamulcowe, w odróżnieniu od płynów typu mineralnego. Użycie płynu mineralnego spowoduje trwałe uszkodzenie specjalnych gumowych uszczelek układu hamulcowego.

161) Elektrolit znajdujący się w akumulatorze jest trujący i powoduje korozję. Należy unikać kontaktu elektrolitu ze skórą lub z oczami. Nie należy zbliżać się do akumulatora z otwartym ogniem lub źródłem iskrzenia: niebezpieczeństwo wybuchu i pożaru.

162) Funkcjonowanie akumulatora przy zbyt niskim poziomie elektrolitu może go uszkodzić nieodwracalne oraz spowodować wybuch.

163) Przy obsłudze akumulatora lub przebywając w jego pobliżu należy chronić zawsze oczy okularami oc

 

OSTRZEŻENIE 64) Należy uważać, aby przy uzupełnianiu poziomu płynów nie pomieszać ze sobą różnych ich rodzajów: nie są one wzajemnie kompatybilne! Wlanie niewłaściwego płynu może poważnie uszkodzić samochód.

65) Poziom oleju nie może nigdy przekraczać znaku MAX.

66) Nie należy uzupełniać olejem o właściwościach innych niż te, jakie posiada olej znajdujący się już w silniku.

67) Układ chłodzenia silnika wykorzystuje płyn zapobiegający przed zamarzaniem PARAFLU UP. W razie konieczności uzupełnienia poziomu należy zastosować płyn tego samego typu. Płyn PARAFLU UP nie może być mieszany z żadnym innym płynem. Jeżeli jednak tak się stanie, należy sprawdzić zaistniałą sytuację, unikając absolutnie uruchomienia silnika i zwrócić się do ASO marki Fiat.

68) Należy uważać, aby płynem hamulcowym, powodującym korozję, nie polać elementów lakierowanych. Jeżeli tak się stanie, należy natychmiast przemyć takie miejsce wodą.

69) Jeżeli samochód ma pozostać przez dłuższy czas w szczególnie zimnych warunkach, należy wymontować akumulator i przenieść go w ciepłe miejsce; w przeciwnym razie istnieje ryzyko zamarznięcia urządzenia.

70) Nieprawidłowe zamontowanie akcesoriów elektrycznych i elektronicznych może spowodować poważne uszkodzenie samochodu. Jeżeli po zakupieniu samochodu zamierzamy zainstalować dodatkowe akcesoria (np. zabezpieczenie przed kradzieżą, radiotelefon itp.), należy zwrócić się do ASO marki Fiat, która zasugeruje najbardziej odpowiednie urządzenie, a także określi konieczność użycia akumulatora o większej pojemności.

 

OSTRZEŻENIE 3) Zużyty olej silnikowy i wymieniony filtr zawierają substancje szkodliwe dla środowiska. W celu wymienienia oleju i filtra oleju zalecamy zwrócić się do ASO marki Fiat.

4) Akumulatory zawierają substancje bardzo szkodliwe dla środowiska. W celu dokonania wymiany akumulatora należy zwrócić się do ASO marki Fiat.

  Akumulator

  Akumulator nie wymaga dolewania do elektrolitu wody destylowanej. Niemniej jednak wymagana jest okresowa kontrola ze strony ASO marki Fiat w celu zapewnienia odpowiedniej wy ...

  £Adowanie akumulatora

  ...

  Zobacz tez:

  Fotel z ręczną regulacją w przód-tył
  Wsiadanie komfortowe Wsiadanie komfortowe obejmuje funkcję Memory dla ustawienia fotela w przód-tył oraz ustawienia oparcia. 1. Pociągnąć za dźwignię 1 i złożyć oparcie w przód. 2. Przesunąć fotel w przód. Pi ...

  Licznik czasu systemu Stop & Start
  (minuty / sekundy albo godziny / minuty) Jeżeli samochód jest wyposażony w system Stop & Start, licznik czasu zlicza i sumuje czasy trwania przejścia w tryb STOP podczas jazdy. Licznik zeruje się po każdym włączeniu zapłonu. Dla wygody, podc ...

  Tryb multimedia
  Aby wybrać żądane źródło audio, należy nacisnąć przycisk graficzny "Media", a do wyboru są następujące źródła: USB/iPod, Bluetooth, AUX. OSTRZEŻENIE Korzystanie z aplikacji występujących na urzą ...

  Categorie