Fiat Tipo: System start&stop

Fiat Tipo –> Uruchamianie i jazda –> System start&stop

(zależnie od wyposażenia)

Urządzenie Start&Stop wyłącza automatycznie silnik za każdym razem, gdy samochód zatrzymuje się i uruchamia go ponownie, gdy kierowca zamierza wznowić jazdę.

Zwiększa to sprawność samochodu poprzez zmniejszenie zużycia paliwa, emisji gazów szkodliwych i redukcję hałasu.

TRYBY DZIAŁANIA

Tryby wyłączania się silnika

Po zatrzymaniu samochodu silnik wyłącza się, gdy skrzynia biegów znajduje się w położeniu luzu i zwolniony jest pedał sprzęgła.

Tryby ponownego uruchamiania się silnika

Aby ponownie uruchomić silnik, należy nacisnąć pedał sprzęgła lub pedał przyspieszenia.

AKTYWACJA/DEZAKTYWACJA MANULANA SYSTEMU

Aby dokonać ręcznej aktywacji/ dezaktywacji systemu, należy nacisnąć przycisk umieszczony w środkowej części deski rozdzielczej.

AKTYWACJA/DEZAKTYWACJA MANULANA SYSTEMU


Aktywacja systemu

O aktywacji systemu informuje lampka sygnalizacyjna i, zależnie od
wyposażenia, pojawianie się na wyświetlaczu odpowiedniego komunikatu.

Dezaktywacja systemu

O dezaktywacji systemu informuje lampka sygnalizacyjna i, zależnie
od wyposażenia, pojawianie się na wyświetlaczu odpowiedniego komunikatu.

WARUNKI BRAKU WYŁĄCZENIA SILNIKA

Gdy system jest aktywny, w celu uzyskania komfortu, ograniczenia emisji i zapewnienia bezpieczeństwa, silnik nie wyłączy się w specyficznych warunkach, między innymi w następujących sytuacjach:

 • silnik jest jeszcze zimny;
 • temperatura zewnętrzna szczególnie niska;
 • akumulator jest niewystarczająco naładowany;
 • odbywa się regeneracja filtra cząstek stałych (DPF) (tylko w silnikach Diesla);
 • drzwi kierowcy nie są zamknięte;
 • niezapięty pas bezpieczeństwa kierowcy;
 • włączony bieg wsteczny (np. przy wykonywaniu manewrów parkingowych);
 • tylko w przypadku wersji wyposażonych w klimatyzację automatyczną, jeśli nie osiągnięto jeszcze żądanego poziomu komfortu cieplnego lub nastąpiło włączenie funkcji MAX-DEF;
 • w pierwszym okresie użytkowania, w przypadku konfiguracji początkowej systemu.

WARUNKI PONOWNEGO URUCHAMIANIA SIĘ SILNIKA

Aby osiągnąć komfort, ograniczyć emisję zanieczyszczeń i z powodów związanych z bezpieczeństwem, silnik może uruchomić się ponownie automatycznie bez żadnego działania ze strony kierowcy w zależności od stanu samochodu i klimatyzacji.

Przy włączonym biegu ponowne automatyczne uruchomienie silnika możliwe jest tylko po naciśnięciu do oporu pedału sprzęgła.

FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA

W sytuacji wyłączenia silnika za pomocą systemu Start&Stop, jeżeli kierowca odepnie pas bezpieczeństwa i otworzy drzwi po swojej stronie, ponowne uruchomienie silnika będzie możliwe tylko przy użyciu wyłącznika zapłonu.

O takiej sytuacji kierowca jest informowany zarówno poprzez sygnał dźwiękowy (brzęczyk) jak i poprzez komunikat na wyświetlaczu.

FUNKCJA "ENERGY SAVING"

Jeżeli w wyniku ponownego uruchomienia automatycznego silnika kierowca nie wykona żadnego działania w samochodzie przez czas dłuższy niż 3 minuty, system Start&Stop wyłączy definitywnie silnik w celu uniknięcia zużycia paliwa.

W tego typu przypadkach uruchomienie silnika możliwe jest tylko za pomocą wyłącznika zapłonu.

UWAGA W każdym wypadku silnik można pozostawić włączony: wystarczy wyłączyć system.

NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIE

W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania system Start&Stop dezaktywuje się.

Jeśli chodzi o sposoby sygnalizowania awarii, patrz opis w sekcji "Lampki sygnalizacyjne i komunikaty" w rozdziale "Poznawanie zestawu wskaźników".

NIEUŻYTKOWANIE SAMOCHODU

W sytuacji planowanego dłuższego nieużytkowania samochodu (lub w przypadku wymiany akumulatora), należy zwrócić szczególną uwagę, aby odłączyć zasilanie elektryczne z akumulatora.

UWAGA 113) W przypadku wymiany akumulatora należy zwracać się zawsze do ASO marki Fiat. Akumulator należy wymieniać na inny tego samego typu i o tych samych parametrach.

 

OSTRZEŻENIE 42) Jeżeli wolimy komfort klimatyczny, może dezaktywować system Start & Stop, aby umożliwić nieprzerwane działanie układu klimatyzacji samochodu.

  Obsługa skrzyni biegów

  W celu włączenia danego biegu należy wcisnąć do oporu pedał sprzęgła i ustawić dźwignię zmiany biegów w żą ...

  Ogranicznik prędkości (speed limiter)

  OPIS Jest to urządzenie, które umożliwia ograniczenie prędkości samochodu do wartości, które kierowca może sam zaprogramować. ...

  Zobacz tez:

  Wyświetlanie w zestawie wskaźników
  W momencie przestawienia wybieraka biegów w celu zmiany położenia odpowiednia kontrolka pojawi się na wyświetlaczu w zestawie wskaźników. P. Parking (parkowanie) R. Reverse (bieg wsteczny) N. Neutral (luz) D. Drive (działanie automatyczne) S. P ...

  Komputer (trip computer)
  "Trip computer" umożliwia wyświetlanie - gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu MAR - wartości dotyczących stanu funkcjonowania samochodu. Funkcja ta składa się z dwóch oddzielnych trybów, nazywanych "Trip A" ...

  Przegląd
  Etykieta, maksymalna dopuszczalna prędkość Przełącznik Przewód elektryczny Uchwyt pojemnika (pomarańczowy korek) Korek zabezpieczający Zawór redukujący ciśnienie Przewód powietrzny Pojemnik ze środkiem uszczeln ...

  Categorie