Fiat Tipo: Przyspieszanie w przypadku wyprzedzania

Fiat Tipo –> Uruchamianie i jazda –> Adaptive cruise control (ACC) –> Przyspieszanie w przypadku wyprzedzania

Podczas jazdy z ustawionym urządzeniem i dojechania do innego pojazdu urządzenie umożliwia dodatkowe przyspieszenie, aby ułatwić wyprzedzanie, jeśli samochód jedzie z określoną prędkością i ma włączony lewy kierunkowskaz (lub prawy w przypadku wersji z kierownicą po prawej stronie).

W przypadku krajów o ruchu prawostronnym system wspomagania wyprzedzania jest aktywny tylko wtedy, kiedy wyprzedza się pojazd, korzystając z lewego pasa (w przypadku rynków o ruchu lewostronnym logika aktywacji jest odwrotna).

Gdy samochód przejeżdża z kraju o ruchu lewostronnym do kraju o ruchu prawostronnym urządzenie to automatycznie rozpoznaje inny ruch drogowy. W takiej sytuacji system wspomagania wyprzedzania jest aktywny tylko wtedy, kiedy pojazd odniesienia jest wyprzedzany z prawej strony.

Takie dodatkowe przyspieszenie uaktywnia się, kiedy kierowca używa prawego kierunkowskazu.

Urządzenie to nie uruchamia wówczas funkcji wspomagania wyprzedzania z lewej strony, dopóki nie określi, że samochód powrócił na drogi o ruchu lewostronnym.

  Zmniejszanie prędkości

  Po ustawieniu urządzenia można zmniejszyć ustawioną prędkość poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku SET -. Po jednokrotnym ...

  Przywracanie prędkości

  W przypadku anulowania, ale niewyłączenia systemu, jeśli wcześniej ustawiono daną prędkość, wystarczy nacisnąć na przycisk RES ...

  Zobacz tez:

  Zespół wskaźników
  Prędkościomierz. Lampka kontrolna lewego kierunkowskazu. Symbol ostrzegawczy. Wyświetlacz informacyjny - Na wyświetlaczu tym ukazują się informacje i komunikaty ostrzegawcze, pokazywana jest temperatura na zewnątrz samochodu oraz aktualna godzi ...

  Struktura menu - system audio
  Przegląd MENU FM1  Wiadomości  TP  PTY...  Radiotekst  Zaawansowane ustaw... Ustawienia audio... MENU AM  Ustawienia audio... MENU CD Dla odtwarzacza CD z płytą CD.  Losowo  Wiadomości  TP   ...

  Condition Based Service CBS
  Czujniki oraz specjalne algorytmy uwzględniają różne warunki eksploatacji Państwa BMW. Condition Based Service ustala na tej podstawie aktualne i przyszłe potrzeby konserwacji. System pozwala użytkownikowi na dostosowanie zakresu obsługi do jego indy ...

  Categorie