Fiat Tipo: Przyspieszanie w przypadku wyprzedzania

Fiat Tipo –> Uruchamianie i jazda –> Adaptive cruise control (ACC) –> Przyspieszanie w przypadku wyprzedzania

Podczas jazdy z ustawionym urządzeniem i dojechania do innego pojazdu urządzenie umożliwia dodatkowe przyspieszenie, aby ułatwić wyprzedzanie, jeśli samochód jedzie z określoną prędkością i ma włączony lewy kierunkowskaz (lub prawy w przypadku wersji z kierownicą po prawej stronie).

W przypadku krajów o ruchu prawostronnym system wspomagania wyprzedzania jest aktywny tylko wtedy, kiedy wyprzedza się pojazd, korzystając z lewego pasa (w przypadku rynków o ruchu lewostronnym logika aktywacji jest odwrotna).

Gdy samochód przejeżdża z kraju o ruchu lewostronnym do kraju o ruchu prawostronnym urządzenie to automatycznie rozpoznaje inny ruch drogowy. W takiej sytuacji system wspomagania wyprzedzania jest aktywny tylko wtedy, kiedy pojazd odniesienia jest wyprzedzany z prawej strony.

Takie dodatkowe przyspieszenie uaktywnia się, kiedy kierowca używa prawego kierunkowskazu.

Urządzenie to nie uruchamia wówczas funkcji wspomagania wyprzedzania z lewej strony, dopóki nie określi, że samochód powrócił na drogi o ruchu lewostronnym.

  Zmniejszanie prędkości

  Po ustawieniu urządzenia można zmniejszyć ustawioną prędkość poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku SET -. Po jednokrotnym ...

  Przywracanie prędkości

  W przypadku anulowania, ale niewyłączenia systemu, jeśli wcześniej ustawiono daną prędkość, wystarczy nacisnąć na przycisk RES ...

  Zobacz tez:

  Polecenia głosowe
  Uwaga W przypadku języków nieobsługiwanych przez system polecenia głosowe są niedostępne. Aby skorzystać z poleceń głosowych, należy nacisnąć na kierownicy przycisk (przycisk "Głos") i wypowiedzieć głośno nazw ...

  Zamykanie
  Należy wykonać, co następuje: jedną ręką przytrzymać pokrywę w pozycji podniesionej, a drugą wyjąć podpórkę 3  z gniazda 4 i włożyć ją w odpowiedni mechanizm blokujący; obniżyć pokr ...

  Karoseria
  KONSERWACJA KAROSERII Lakier W przypadku powstania otarć lub głębokich rys zaleca się natychmiast wykonać konieczne zaprawki lakiernicze, aby uniknąć pojawienia się korozji. Konserwacja lakieru polega na myciu, którego częstotliwoś& ...

  Categorie