BMW Serii 1: Pamięć fotela i lusterek

BMW Serii 1 –> Obsługa –> Ustawienia –> Pamięć fotela i lusterek

Można wprowadzić do pamięci i wywołać z niej trzy dwa ustawienia fotela kierowcy i lusterek.

Ustawienia szerokości oparcia i podparcia kręgosłupa lędźwiowego nie są zapisywane w pamięci.

Wprowadzanie do pamięci

Wprowadzanie do pamięci


1. Włączyć gotowość radia lub zapłon, patrz strona 53.

2. Ustawianie żądanej pozycji fotela i lusterek zewnętrznych.

3. Nacisnąć przycisk   .


Zaczyna świecić dioda w przycisku.

4. Nacisnąć wybrany przycisk pamięci 1 lub 2: dioda gaśnie.

Wywoływanie z pamięci

Nie wolno przywoływać ustawień
z pamięci podczas jazdy, w przeciwnym razie istnieje ryzyko wypadku na skutek nieoczekiwanego ruchu fotela.

Funkcja komfortowa

1. Po odryglowaniu otworzyć drzwi kierowcy lub włączyć gotowość radia, patrz strona 53.

2. Nacisnąć wybrany przycisk pamięci 1 lub 2.

Ustawianie zostanie przerwane po naciśnięciu jednego z przycisków regulacji fotela lub jednego z przycisków pamięci.

Funkcja bezpieczeństwa

1. Zamknąć drzwi kierowcy i włączyć lub wyłączyć zapłon, patrz strona 53.

2. Wybrany przycisk pamięci 1 lub 2 naciskać, dopóki nie zakończy się proces ustawiania.

W razie niezamierzonego naciśnięcia przycisku :
Ponownie nacisnąć przycisk, dioda gaśnie.

  Ogrzewanie foteli

  W zależności od wyposażenia, nacisnąć przycisk 1 lub 2. Jedno naciśnięcie przycisku powoduje zmianę temperatury o jeden poziom. ...

  Pasy bezpieczeństwa

  ...

  Zobacz tez:

  Wskazówki ogólne
  Przed wymianą żarówki należy sprawdzić, czy odnośne styki nie są skorodowane; Przepalone żarówki należy wymieniać na nowe tego samego typu i mocy; Po wymianie żarówki reflektorów należy sprawdzić ...

  Wyjście z trybu ekonomicznego
  Funkcje te zostaną automatycznie przywrócone w chwili rozruchu pojazdu. Aby przywrócić wszystkie funkcje, należy uruchomić silnik: na mniej niż 10 minut, aby móc korzystać z urządzeń przez około 5 minut, na ponad 10 minut ...

  Praca przerywana lub czujnik deszczu
  Bez czujnika deszczu, w tym miejscu ustawia się długość przerwy w pracy wycieraczek. Przy pomocy czujnika deszczu praca wycieraczek sterowana jest automatycznie, w zależności od intensywności opadów. Czujnik deszczu umieszczony jest na przedniej sz ...

  Categorie