BMW Serii 1: Pamięć fotela i lusterek

BMW Serii 1 –> Obsługa –> Ustawienia –> Pamięć fotela i lusterek

Można wprowadzić do pamięci i wywołać z niej trzy dwa ustawienia fotela kierowcy i lusterek.

Ustawienia szerokości oparcia i podparcia kręgosłupa lędźwiowego nie są zapisywane w pamięci.

Wprowadzanie do pamięci

Wprowadzanie do pamięci


1. Włączyć gotowość radia lub zapłon, patrz strona 53.

2. Ustawianie żądanej pozycji fotela i lusterek zewnętrznych.

3. Nacisnąć przycisk   .


Zaczyna świecić dioda w przycisku.

4. Nacisnąć wybrany przycisk pamięci 1 lub 2: dioda gaśnie.

Wywoływanie z pamięci

Nie wolno przywoływać ustawień
z pamięci podczas jazdy, w przeciwnym razie istnieje ryzyko wypadku na skutek nieoczekiwanego ruchu fotela.

Funkcja komfortowa

1. Po odryglowaniu otworzyć drzwi kierowcy lub włączyć gotowość radia, patrz strona 53.

2. Nacisnąć wybrany przycisk pamięci 1 lub 2.

Ustawianie zostanie przerwane po naciśnięciu jednego z przycisków regulacji fotela lub jednego z przycisków pamięci.

Funkcja bezpieczeństwa

1. Zamknąć drzwi kierowcy i włączyć lub wyłączyć zapłon, patrz strona 53.

2. Wybrany przycisk pamięci 1 lub 2 naciskać, dopóki nie zakończy się proces ustawiania.

W razie niezamierzonego naciśnięcia przycisku :
Ponownie nacisnąć przycisk, dioda gaśnie.

  Ogrzewanie foteli

  W zależności od wyposażenia, nacisnąć przycisk 1 lub 2. Jedno naciśnięcie przycisku powoduje zmianę temperatury o jeden poziom. ...

  Pasy bezpieczeństwa

  ...

  Zobacz tez:

  Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego
  Firma Volvo zaleca oleje Castrol. WAŻNE Zawsze stosować olej o zalecanej klasie. Często sprawdzać poziom oleju i wymieniać go regularnie. Użycie oleju o niższej klasie lub jazda samochodem ze zbyt niskim poziomem oleju spowoduje uszkodzen ...

  Paliwo stosowane w silnikach benzynowych
  Silniki benzynowe są przystosowane do pracy z biopaliwami typu E10 (zawierającymi 10% etanolu), zgodnymi z normami europejskimi EN 228 i EN 15376. Paliwa typu E85 (zawierające do 85% etanolu) są zarezerwowane wyłącznie do samochodów, które mogą ...

  Masy i obciążenia
  Masa własna pojazdu w stanie gotowym do drogi obejmuje masę kierowcy, paliwa w zbiorniku napełnionym do 90% swojej objętości oraz łączną masę wszystkich płynów eksploatacyjnych. Na ładowność samochodu wpływa ł ...

  Categorie