BMW Serii 1: Pamięć fotela i lusterek

BMW Serii 1 –> Obsługa –> Ustawienia –> Pamięć fotela i lusterek

Można wprowadzić do pamięci i wywołać z niej trzy dwa ustawienia fotela kierowcy i lusterek.

Ustawienia szerokości oparcia i podparcia kręgosłupa lędźwiowego nie są zapisywane w pamięci.

Wprowadzanie do pamięci

Wprowadzanie do pamięci


1. Włączyć gotowość radia lub zapłon, patrz strona 53.

2. Ustawianie żądanej pozycji fotela i lusterek zewnętrznych.

3. Nacisnąć przycisk   .


Zaczyna świecić dioda w przycisku.

4. Nacisnąć wybrany przycisk pamięci 1 lub 2: dioda gaśnie.

Wywoływanie z pamięci

Nie wolno przywoływać ustawień
z pamięci podczas jazdy, w przeciwnym razie istnieje ryzyko wypadku na skutek nieoczekiwanego ruchu fotela.

Funkcja komfortowa

1. Po odryglowaniu otworzyć drzwi kierowcy lub włączyć gotowość radia, patrz strona 53.

2. Nacisnąć wybrany przycisk pamięci 1 lub 2.

Ustawianie zostanie przerwane po naciśnięciu jednego z przycisków regulacji fotela lub jednego z przycisków pamięci.

Funkcja bezpieczeństwa

1. Zamknąć drzwi kierowcy i włączyć lub wyłączyć zapłon, patrz strona 53.

2. Wybrany przycisk pamięci 1 lub 2 naciskać, dopóki nie zakończy się proces ustawiania.

W razie niezamierzonego naciśnięcia przycisku :
Ponownie nacisnąć przycisk, dioda gaśnie.

  Ogrzewanie foteli

  W zależności od wyposażenia, nacisnąć przycisk 1 lub 2. Jedno naciśnięcie przycisku powoduje zmianę temperatury o jeden poziom. ...

  Pasy bezpieczeństwa

  ...

  Zobacz tez:

  Kierunkowskazy
  Krótkotrwałe załączenie kierunkowskazów  Przesunąć dźwignię przełącznika zespolonego w górę lub w dół do położenia (A), a następnie zwolnić. > Kierunkowskazy migną 3 razy, ...

  Napinacze pasów bezpieczeństwa
  Wszystkie pasy bezpieczeństwa w tym samochodzie wyposażone są w napinacze. Są one uruchamiane w momencie silnego zderzenia, likwidując luz pasów bezpieczeństwa. Pozwala to na skuteczniejsze przytrzymanie ciała przez pas w czasie kolizji. OSTRZE& ...

  Pamiętać podczas tankowania
  Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa obowiązujących na stacji benzynowej, inaczej może dojść do obrażeń lub strat materialnych. Podczas tankowania zawiesić pistolet dystrybutora w rurze wlewu paliwa. Unikać podnoszenia ...

  Categorie