BMW Serii 1: Numery telefonów BMW

BMW Serii 1 –> Komunikacja –> Telefon –> Numery telefonów BMW

Można wyświetlić wiele numerów telefonów serwisowych, bez konieczności udostępnienia funkcji BMW Assist. Gdy tylko funkcja BMW Assist zostanie udostępniona, oferowane są pełne usługi pakietu BMW Assist, patrz strona 152.

 • "MoblSr Call": Mobilny serwis drogowy BMW Group, gdy potrzebna jest pomoc w razie awarii samochodu.
 • "Dealer": Serwis BMW, w celu ustalenia np.

  terminu przeglądu.

 • "BMW Customer Service": BMW Hotline, w celu uzyskania informacji o swoim samochodzie.

Wyświetlanie numeru telefonu

1. Włączenie gotowości radia lub zapłonu.

2. Nacisnąć przycisk  .


3.
Nacisnąć przycisk.

4. Obracać prawe pokrętło, aż wyświetlony zostanie wybrany numer.

  Dostosowanie głośności

  Obrócić lewe pokrętło w trakcie komunikatu. Głośność pozostanie niezmieniona, nawet jeśli zmieniona zostanie głoś ...

  Adapter Snap-In

  Informacje ogólne Więcej informacji na temat adapterów Snap-In obsługujących funkcje telefonu komórkowego można uzyskać w Serwisie. ...

  Zobacz tez:

  Informacje na temat rejestrowania i łączenia
  Możliwe jest zarejestrowanie do 3 telefonów. Rejestracja danego telefonu odbywa się raz. Po zarejestrowaniu telefon komórkowy pojawia się na liście dodanych telefonów. Jednocześnie może być połączony tylko jeden telefon kom&o ...

  Wyłącznik
  Wyłącznik poduszki powietrznej (PACOS) znajduje się na bocznej ścianie deski rozdzielczej po stronie pasażera. Dostęp do niego jest możliwy po otwarciu drzwi (patrz punkt Włączanie/ wyłączanie). Należy się upewnić, że ...

  Gniazdo 230 V / 50 Hz
  Gniazdo 230 V / 50 Hz (moc maks.: 120 W) jest zainstalowane w tylnym schowku. Gniazdo działa przy włączonym silniku, jak również w trybie STOP funkcji Stop & Start. Otworzyć schowek. Sprawdzić, czy kontrolka świeci na zielono. Podł& ...

  Categorie