BMW Serii 1: Numery telefonów BMW

BMW Serii 1 –> Komunikacja –> Telefon –> Numery telefonów BMW

Można wyświetlić wiele numerów telefonów serwisowych, bez konieczności udostępnienia funkcji BMW Assist. Gdy tylko funkcja BMW Assist zostanie udostępniona, oferowane są pełne usługi pakietu BMW Assist, patrz strona 152.

 • "MoblSr Call": Mobilny serwis drogowy BMW Group, gdy potrzebna jest pomoc w razie awarii samochodu.
 • "Dealer": Serwis BMW, w celu ustalenia np.

  terminu przeglądu.

 • "BMW Customer Service": BMW Hotline, w celu uzyskania informacji o swoim samochodzie.

Wyświetlanie numeru telefonu

1. Włączenie gotowości radia lub zapłonu.

2. Nacisnąć przycisk  .


3.
Nacisnąć przycisk.

4. Obracać prawe pokrętło, aż wyświetlony zostanie wybrany numer.

  Dostosowanie głośności

  Obrócić lewe pokrętło w trakcie komunikatu. Głośność pozostanie niezmieniona, nawet jeśli zmieniona zostanie głoś ...

  Adapter Snap-In

  Informacje ogólne Więcej informacji na temat adapterów Snap-In obsługujących funkcje telefonu komórkowego można uzyskać w Serwisie. ...

  Zobacz tez:

  Podłączanie przewodów rozruchowych
  Należy przestrzegać kolejności podłączania przewodów rozruchowych, w przeciwnym razie wskutek iskrzenia przy akumulatorze istnieje niebezpieczeństwo obrażeń ciała. W tym modelu BMW, w celu ułatwienia rozruchu, w przedziale silnika znajdu ...

  Programowanie sterownika HomeLink
  UWAGA W niektórych samochodach zapłon musi być włączony lub znajdować się w położeniu zasilania akcesoriów, by można zaprogramować sterownik HomeLink lub go użyć. O ile to możliwe, należy wł ...

  Montaż systemów zabezpieczenia dzieci
  Foteliki dla dzieci, dla każdej grupy wiekowej i wagowej dzieci, są do nabycia w Serwisie. Należy przestrzegać wskazań producenta systemów zabezpieczenia dzieci dotyczących ich doboru, montażu i użytkowania, gdyż niewłaściwy monta ...

  Categorie