BMW Serii 1: Fotel z ręczną regulacją w przód-tył

BMW Serii 1 –> Obsługa –> Ustawienia –> Wsiadanie na miejsca z tyłu –> Fotel z ręczną regulacją w przód-tył

Fotel z ręczną regulacją w przód-tył


Wsiadanie komfortowe

Wsiadanie komfortowe obejmuje funkcję Memory dla ustawienia fotela w przód-tył oraz ustawienia oparcia.

1. Pociągnąć za dźwignię 1 i złożyć oparcie w przód.

2. Przesunąć fotel w przód.

Pierwotna pozycja

Przesunąć fotel w tył i rozłożyć oparcie.

Przy przesuwaniu fotela w tylną
pozycję krańcową należy uważać, aby nie zranić siedzącej za nim osoby ani nie uszkodzić leżących tam przedmiotów.

Oba fotele oraz oparcia należy zablokować w zatrzaskach zanim samochód ruszy, gdyż w przeciwnym razie w następstwie nieoczekiwanego ruchu może dojść do wypadku.

  Wsiadanie na miejsca z tyłu

  ...

  Fotel z elektryczną regulacją w przódtył

  Wsiadanie komfortowe Wsiadanie komfortowe obejmuje funkcję Memory dla ustawienia fotela w przód-tył oraz ustawienia oparcia. 1. Pociągnąć za ...

  Zobacz tez:

  Zużyte oleje i płyny
  Unikać dłuższego kontaktu zużytego oleju i płynów ze skórą. Większość płynów jest szkodliwa dla zdrowia i bardzo korozyjna. Nie należy wylewać zużytego oleju i płynów do ścieków lub n ...

  System zapobiegający blokadzie kół (ABS) i elektroniczny rozdzielacz hamowania (REF)
  Zapalenie się tej kontrolki i towarzyszący temu sygnał dźwiękowy oraz informacja tekstowa oznaczają nieprawidłowe działanie systemu ABS, co może spowodować utratę kontroli nad pojazdem w momencie hamowania. Zapalenie się tej kontro ...

  Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX
  Przy montażu i użytkowaniu systemu zabezpieczenia dzieci ISOFIX, należy przestrzegać wskazówek producenta systemu, dotyczących jego obsługi i bezpieczeństwa, gdyż niewłaściwy montaż lub użytkowanie systemów może ogra ...

  Categorie